บทความรัก Lite Love

ถูกเงินแย่งรัก


mayrin

การที่ผู้ชายคนหนึ่งเลือกผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เรา
ไม่ได้หมายความว่า เพราะเขารักผู้หญิงคนนั้นเสมอไป
แต่อาจหมายถึงเขารักตัวตนของตัวเอง
เพราะหญิงนั้นสามารถตอบสนองให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้

อันเป็นวิสัยของปุถุชนทั่วไป ที่แท้จริงแล้วไม่ได้รักใครเลยนอกจากตัวเอง
ซึ่งในกรณีนี้ คุณก็ได้ทราบชัดแล้ว ในเมื่อเงินเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุด
และเขาก็มีโอกาสที่จะได้ทันที เพียงเอื้อมมือคว้า ซึ่งเขาก็ไม่ละโอกาสนั้น

สำหรับหลายคนๆ ความรักเป็นนามธรรม ที่ละได้ ขาดได้
เพราะเป็นสิ่งซึ่งไม่อาจเปลี่ยนสภาพเป็นเครื่องบำรุงชีวิตตนได้เหมือนเงิน

ดังนั้น ถ้ามองในด้านตรงข้าม คุณไม่ได้ถูกทิ้ง หากแต่เป็นเขาที่ถูกทิ้ง
ถูกทิ้งจากศักดิ์ศรีของความเป็นชาย ที่ควรยืนหยัดโดยตน
ถูกทิ้งจากคุณงามความดี และความเป็นผู้มีธรรม
ไม่อาจเป็นที่พึ่งเลี้ยงดูตน ไม่อาจฟันฝ่าแก้ไขอุปสรรคขวากหนามในชีวิต

ซึ่งเมื่อมองไปข้างหน้าในอนาคตที่ยาวไกล
ถ้าตัวของเขายังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้แล้ว เขาจะสามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี
เป็นผู้ที่สามารถรับผิดชอบชีวิตคุณซึ่งจะมาเป็นภรรยา และเลี้ยงดูบุตรต่อไปได้อย่างไร

ส่วนผู้หญิงคนนั้น
เธอไม่ใช่ผู้ที่ควรแก่การเคียดแค้นแช่งชักให้ได้ผลสนองคืนของเราเลย
หากแต่เป็นเหยื่อที่น่าสงสารของกิเลส เป็นผู้ที่ยอมเหน็ดเหนื่อย
สูญเสียทั้งทรัพย์สินเงินทอง ร่างกายตนเพื่อบำรุงบำเรอคนอื่น

ละทิ้งจิตอันเป็นกุศล
และทางเดินอันนำไปสู่ทางความสว่างในกรรมดีของตนในเบื้องหน้า

ดิ้นรนทุกอย่างเพียงเพื่อเหนี่ยวรั้งชายคนหนึ่งเอาไว้
ซึ่งก็ไม่รู้ว่า จะต้อง "ยอม" ทำเช่นนี้ต่อไปอีกนานสักเพียงใด

เมื่อวันใดที่เขาพบหญิงอื่น ที่ตรงกิเลส และพร้อมจะให้เขาได้ "มากกว่า"
เธอคนนี้ก็จะต้องทุ่มเทต่อสู้เพื่อแย่งชิงรักเขาไว้อีก ครั้งแล้วครั้งเล่า
กระโจนเข้าสู่วงจรของทุกข์ไม่รู้จบ
ซึ่งในที่สุดก็จะเหลือเพียงความว่างเปล่าในสิ่งที่เคยมีอยู่
เมื่อเธอไม่อาจสนอง หมดในสิ่งที่เขาต้องการได้แล้ว

ความไม่ดีของคนอื่นใดนั้น
เราไม่จำเป็นต้องสร้างวจีกรรม เป็นผู้ประกาศค่ะ
เพราะพฤติกรรมของเขา จะเป็นผู้ประกาศออกมาด้วยตัวเองอยู่แล้ว

และรักครั้งแรกไม่ได้หมายความถึง ครั้งเดียวในชีวิต
คนแรกไม่ได้หมายถึง คนเดียวตลอดไป
เพราะคนที่ดีกว่า สูงกว่า งามกว่าด้วยธรรม

คนที่เหมาะสมควรคู่กับเรามากกว่าคนแรกนั้น
ยังรอเราอยู่ในทางเบื้องหน้าเสมอ
ถ้าเราเป็นคนที่ดีด้วยธรรมที่สมควรแก่เขา

ซึ่งเมื่อวันหนึ่งเราได้พบ... เราจะมองคนแรกของเรา
เป็นเพียงเศษผงเล็กๆ ที่ทำให้เคยรู้สึกระคายเคือง
น้ำตาไหลออกมาเพียงเท่านั้นแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP