heading01

ฉบับที่ ๓๓๙ โลกออนไลน์


339 talk


เสียงด่าทอกับเสียงบอกทาง
แตกต่างกันมาก
แปลกแต่จริง คือ คนส่วนใหญ่แยกไม่ออก
และไขว้เขวเพียงเพราะรับเสียงด่าทอ
มาทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดี
กับทางเลือกที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุด


เสียงด่าทอเกือบร้อยทั้งร้อย
มาจากคนที่เห็นแค่อะไรไม่ดี
ทางนี้ไม่ใช่ ใครเดินแปลว่าผิด
หรือไม่ก็เป็นคนเลวร้ายไปเลย
และเมื่อเห็นใครไม่ดีหรือคิดผิด
ก็ถือสิทธิ์ด่าทอเขาได้ด้วยโทสะ
ด้วยถ้อยคำอันเผ็ดร้อน
เจตนาเพียงเพื่อให้เจ็บใจ
ไม่ใช่เพื่อหวังว่าจะช่วยใครให้ดีขึ้น


ส่วนเสียงบอกทางนั้น
มาจากคนที่เห็นหมดแล้วทั้งทางดีและทางร้าย
ทางนี้มาจากไหน อีกทางเริ่มจากที่ใด
เลี้ยวซ้ายขวาจะไปจบที่ยอดเขาหรือหุบเหว
เห็นใครหลงทางก็อยากช่วยให้เข้าสู่ทางออก
เห็นใครเดินผิดก็คิดบอกทางถูกให้ทันที
และเมื่อตั้งต้นเมตตา ถ้อยคำย่อมไม่ระคายโสต
ใครฟังก็รู้สึกว่าเป็นเสียงช่วยให้อะไรๆดีขึ้น
ไม่ใช่เสียงที่ซ้ำเติมให้อะไรๆแย่ลง


โลกออนไลน์มีทั้งเสียงด่าทอและเสียงบอกทาง
มากกว่าโลกความจริงที่เห็นหน้ากัน
เพราะในโลกความจริงคนเรามักแอบคิดด่ากันอยู่ในใจ
ขี้เกียจพูดให้เกิดเรื่องเกิดราว
หรืออยากบอกทางแต่ไม่กล้าพูดก้าวก่าย
เกรงจะโดนหาว่าแส่เสนอหน้าไม่เข้าเรื่อง
แต่โลกออนไลน์คือโลกที่อนุญาตให้พูด
จึงพูดกันเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงใจ
ไม่ว่าจะมาจากเจตนาดีหรือร้าย


แม้จะเป็นเพียงโลกออนไลน์
ถ้าคุณแยกแยะออกว่าที่ไหนมีเสียงด่าทอมาก
ที่ไหนมีเสียงบอกทางเยอะ
แล้วเลือกโคจรในที่ที่มีเสียงบอกทาง
ออกห่างจากที่ที่มีเสียงด่าทอ
ก็ถือเป็นกรรมดี ถือเป็นบุญใหญ่ชนิดหนึ่ง
เพราะนั่นคือการเลือกโลกแห่งการเกื้อกูล
โลกแห่งการไม่เบียดเบียนกัน
คลุกคลีกับหมู่ชนเช่นใด
ตัวเราย่อมโน้มเอียงไปสู่ความเป็นบุคคลเช่นนั้น
คนเลือกที่จะอยู่ในโลกแห่งการเกื้อกูล
เท่ากับเลือกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ให้ตัวเองทุกวัน


ดังตฤณ
กรกฎาคม ๖๕

heading02

 • ถ้าตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัด
  แต่เกิดเหตุสุดวิสัยจนต้องทำให้สัตว์ตาย
  เช่นนี้จะเป็นบาปหรือไม่ และจะมีเวรภัยอย่างไร
  หาคำตอบได้จากวิสัชนาธรรม โดยหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
  เรื่อง"ถ้าขับรถชนสุนัขตายโดยไม่ได้เจตนา จะถือว่าทำผิดศีลหรือไม่"
  ในคอลัมน์"สารส่องใจ"ค่ะ (-/\-)


  หากเป็นคนมีราคะมากจนส่งผลให้การทำสมาธิไม่ก้าวหน้า
  จึงอยากจะฝึกพิจารณาอสุภะ ควรเริ่มต้นอย่างไร
  ติดตามคำตอบได้ในคอลัมน์"ดังตฤณวิสัชนา"
  ตอน"เจริญอสุภกรรมฐานอย่างไรจึงจะถูกต้อง"


  การลงทุนต่างๆ เพื่อความมั่นคงทางการเงินเป็นสิ่งที่ดี
  แต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภทด้วย
  ดังเรื่องราวจากกรณีศึกษา ในคอลัมน์"โหรา (ไม่) คาใจ"
  ตอน"ลงทุนได้...สบายใจ"

heading03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter Updates

follow us on Twitter