เล่าเรื่องเมืองพุทธ Lite Story

รตนปริตตคาถา


Story

โดย North Star


คุณผู้อ่านคงเคยได้ยินเรื่องของอำนาจพระพุทธานุภาพ
แห่งองค์พระศาสดาของเรากันมาบ้างใช่ไหมคะ
เล่าเรื่องเมืองพุทธฉบับนี้ ขอหยิบยกอีกหนึ่งเรื่องน่าประทับใจ
ที่ทรงมีพระมหากรุณาแก่ชาวนครไพศาลี มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
จากพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต)
วัดนรนารถสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร (^/\^)


thai5คราวหนึ่งเกิดอหิวาตกโรคขึ้นที่เมืองไพศาลี นครหลวงแห่งแคว้นวัชชี
คณะเจ้าลิจฉวีผู้ครองนคร ส่งทูตมาอัญเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดา
ครั้งเสด็จประทับอยู่ ณ กรุงราชคฤห์
ด้วยหวังอยู่ในพุทธาภินิหารว่าอาจจะบันดาลให้โรคระงับ
พระองค์ทรงพระมหากรุณาในมหาชน ทรงรับนิมนต์
แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่กรุงไพศาลีโดยทางชลมารค
ด้วยอำนาจพุทธาภินิหาร แต่พอเสด็จถึง ฝนห่าใหญ่ก็บันดาลตก
ล้างชำระพื้นที่อันสกปรกโสโครกให้สะอาด
ตรัสสั่งพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากให้ถือบาตรเต็มด้วยน้ำ
สวดรตนปริตตคาถาไปพลาง เดินประพรมไปในระหว่างกำแพงทั้งสามแห่งนครไพศาลี
ตลอดคืนยันรุ่ง ซึ่งเป็นยาม ๓
ด้วยอำนาจพระพุทธานุภาพบันดาล โรคนั้นได้สงบระงับไป
พระองค์เสด็จกลับมาสู่ราชคฤห์ ฝังพระกรุณาไว้ในใจของมหาชนชาวนครไพศาลี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -


คัดจาก : อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ. ๙)
พิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP