เล่าเรื่องเมืองพุทธ Lite Story

ความสุขมหาศาล


Story
โดย พายธาริน

มีคำเล่าลือ ว่าถ้าฆราวาสบรรลุธรรมขั้นสูงสุด
ต้องบรรพชาภายในเจ็ดวัน มิฉะนั้นจะต้องถึงแก่ชีวิต!!!

เล่าเรื่องเมืองพุทธฉบับนี้ ขออัญเชิญพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เกี่ยวกับพระยามิลินท์กษัตริย์แห่ง เมืองสาคละนคร
ที่ทรงเคยตรัสถามพระนาคเสน ซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าในยุคหลัง
มีชีวิตอยู่ประมาณช่วง พ.ศ. ๕๐๐ เศษ มาแสดงค่ะ
sathu2


thai5ถ้าเราภาวนาไปให้เต็มชั้นเต็มภูมินะ
เราจะมีความสุขที่สุด ความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือน
ความสุขปางตาย เรียกอย่างนี้ ความสุขปางตายจริงๆ นะ
เวลาใจกับธรรมะมันเข้าสัมผัสกันนะ มีความสุขมหาศาล
จนเหมือนร่างกายจิตใจมนุษย์นี่จะรองรับความสุขชนิดนี้ไม่ไหว
สุขมาก ไม่ใช่ว่าทุกข์มากแล้วตายนะ
กลายเป็นสุขมากก็ตายได้เหมือนกัน

พระยามิลินท์นะเคยไปถามพระนาคเสน
ว่าพระคุณเจ้า จริงหรือที่บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชนะ จะตายในวันนั้น
ท่านบอกจริง พระยามิลินท์ก็ซัดเลย
แสดงว่าอรหัตตมรรคเนี่ยเหมือนศาสตราอาวุธ เหมือนยาพิษใช่ไหม
ไม่ใช่ของดีเลย โดนเข้าแล้วตายคาที่เลย
พระนาคเสนบอกไม่ใช่ มันดีเกินไป
ดีเกินกว่าที่ธาตุขันธ์ของมนุษย์นี่ โดยเฉพาะของฆราวาสนี่รับไม่ไหว
ฆราวาสมันจมอยู่กับความทุกข์มาตลอดนะ
ไปสัมผัสความสุขขนาดนี้ทนไม่ไหว ช็อคตาย มันสุขมากไป
เพราะฉะนั้นมีความสุขอันยิ่งเลยนะแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP