จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

กลัวแต่ไม่ป้องกัน


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it308 destinationในช่วงนี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ในช่วงการระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่
ซึ่งเริ่มระบาดหนักตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา
โดยการระบาดในระลอกนี้เป็นไวรัส Covid-19 สายพันธุ์อังกฤษ
ที่สามารถระบาดเร็วกว่าและติดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิมถึง ๑.๗ เท่า
https://www.prachachat.net/general/news-644473


ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้มีจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดที่ ๒,๘๓๙ คน
และในวันที่ ๑ และ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีผู้เสียชีวิตต่อวันสูงสุดถึง ๒๑ คน

ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันก็ยังคงมีความรุนแรงอยู่
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติม
โดยปรับระดับพื้นที่ป้องกันสถานการณ์ Covid-19 ออกเป็น ๓ ระดับ
ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๖ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)
พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๔๕ จังหวัด และพื้นที่ควบคุม ๒๖ จังหวัด
และกำหนดมาตรการป้องกันที่แตกต่างกันตามระดับพื้นที่


ในสถานการณ์เช่นนี้ หลายท่านก็มีความกลัวหรือกังวล
ในเรื่องของการติดเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นอย่างมาก
และหลายท่านคงเริ่มได้ทราบ หรือได้เห็นว่าคนรู้จักหรือว่าคนใกล้ตัว
ได้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส Covid-19 แล้ว
ซึ่งก็มีหลายท่านที่มีความความกังวลหรือกลัวอย่างมาก
แต่กลับไม่ได้พยายามป้องกันตนเองให้ดีเท่าที่ควร
โดยลักษณะเช่นนี้ เท่ากับว่าตนเองมัวแค่กังวลและกลัวเท่านั้น
แต่ไม่ได้พยายามที่จะรักษาระยะห่างและป้องกันตนเองและผู้อื่น
ซึ่งย่อมไม่มีประโยชน์ใด ๆ ในการกระทำดังกล่าว


ในกรณีนี้ หากเรามีความกังวลและกลัวในการติดเชื้อไวรัส Covid-19แล้ว
สิ่งที่เราควรทำก็คือ ต้องพยายามป้องกันตนเอง
โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ภาครัฐแนะนำอย่างเคร่งครัด
จึงจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
ไม่ใช่ว่าเราจะมัวแต่กังวลและกลัวเท่านั้น
แต่ควรนำความกังวลและกลัวนั้นมาเป็นประโยชน์
โดยผลักดันให้ตนเองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดด้วย


อนึ่ง การรักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากป้องกันนี้
ไม่ได้เป็นการที่จะป้องกันเราที่อาจจะติดเชื้อจากคนอื่น ๆ เท่านั้น
แต่เป็นการป้องกันคนอื่น ๆ ที่อาจจะติดเชื้อจากเราด้วย


ในกรณีดังกล่าวนี้ ดีที่สุดก็คือ “ตระหนักแต่ไม่ตระหนก”
(ตามที่ท่านโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 ได้เคยแนะนำไว้)
กล่าวคือ เราไม่ควรกังวลหรือกลัวการติดเชื้อไวรัส Covid-19 จนมากเกินไป
แต่ตระหนักในหน้าที่ของตนเองในการช่วยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
เพื่อช่วยบรรเทาภยันตรายและผลกระทบต่อคนรอบข้างและสังคม
ซึ่งก็ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง คนรอบข้าง และสังคมส่วนรวม
ในทางกลับกัน หากบางท่านมัวแต่ “ตระหนก แต่ไม่ตระหนัก”
เช่นนั้นแล้ว จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาอย่างมาก
ทั้งต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคมส่วนรวมครับ


ทำนองเดียวกับการกังวลและกลัวในการติดเชื้อไวรัส Covid-19 นะครับ
หากเรามีความกังวลหรือกลัวทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
ทุกข์จากการเกิด ทุกข์จากการแก่ ทุกข์จากการเจ็บ ทุกข์จากการตาย
ทุกข์จากการพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งที่รัก
ทุกข์จากการประสบกับบุคคลหรือสิ่งที่ไม่รัก
ทุกข์จากการไม่ได้บุคคลหรือสิ่งที่ต้องการ เป็นต้น
หากเรามัวแต่จะกังวลและกลัวในเรื่องทุกข์เหล่านี้
แต่เรากลับไม่ได้ปฏิบัติมาตรการใด ๆ เพื่อป้องกันทุกข์เหล่านี้เลย
ก็ย่อมจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราเอง
เช่นนี้แล้ว เราจึงควรนำความกังวลและกลัวทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้น
มาเป็นกำลังผลักดันที่จะให้เราสนใจและตั้งใจที่จะ
ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพื่อที่จะป้องกันทุกข์ที่จะเกิดขึ้น
ก็ย่อมจะเป็นหนทางในการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุด
มิใช่เพียงแต่จะมัวกังวลหรือกลัวเพียงอย่างเดียว แต่กลับไม่ได้ทำอะไรเลยแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP