จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๓๐๖ การสวดมนต์แบบไทย306 talkการสวดมนต์แบบไทยๆ
ผูกอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอ
แม้คนที่ไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เมื่อได้มาสวดมนต์อย่างถูกต้อง
จนสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์ในจิตตน
ที่สว่างโพลง ราวกับเป็นหนึ่งเดียวกับพระปฏิมา
ก็เริ่มเชื่อ และเริ่มเห็นอานุภาพ
ของความศักดิ์สิทธิ์แบบพุทธขึ้นมาเอง
ไม่ว่าจะใฝ่ใจทางโชคลาภ
ความมีหนังเหนียว ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
ตลอดจนกระทั่งแรงหนุนให้เกิดสติ
เกิดสมาธิ เกิดความก้าวหน้าทางปัญญา
ย่อมสมปรารถนาทุกประการ ไม่มากก็น้อย


น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่สวดกันผิด
สวดแบบงึมงำ ปล่อยใจฟุ้งเตลิด
อย่างนี้คือสวดด้วยจิตที่ประกอบด้วยโมหะ
สวดแบบอึดอัด ใจจ่อรอว่าเมื่อไรจะจบ
อย่างนี้คือสวดด้วยจิตที่ประกอบด้วยโทสะ
สวดแบบหวังขอหวย ขอพรตอนท้าย
อย่างนี้คือสวดด้วยจิตที่ประกอบด้วยโลภะ


เมื่อจิตชุ่มด้วยกิเลสอยู่
เทวดาจะไม่นึกเอ็นดู
ไม่นึกอยากเห็นหน้า
ไม่นึกอยากเข้ามาเป็นพวก
ถ้าจะช่วย ก็ช่วยเอาบริวารบุญ
เพราะธรรมชาติของการร้องขอ
แบบเจาะจงเอาจากเทพยดาดังๆนั้น
ก็คือการตีตั๋วสมัครเป็นบริวารนั่นเอง


ส่วนจิตที่ภักดี
รู้คุณพระศาสดา
เมื่อสวดอิติปิโส
จะแตกต่างอย่างมหาศาล
เพราะจิตที่ภักดี
ทำให้มีแก่ใจถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชา
เอื้อนเอ่ยบทสวดเต็มปากเต็มคำอย่างมีสมาธิ
ไม่หวังขอพร แต่หมายมั่นถวายพร
สดุดีคุณวิเศษขององค์ท่านด้วยใจบริสุทธิ์
ออร่าของความภักดีจึงฉาย
และเกิดประกายอันเป็นทิพย์
เมื่อเกิดสมาธิตั้งมั่นพอ


เวลาเทวดาเห็น
จะอยากเห็นออร่าของจิต
ที่ภักดีต่อพระศาสดา
เวลาเทวดาฟัง
จะอยากฟังประกายแก้วเสียง
ที่แสดงศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อสวดบทศักดิ์สิทธิ์ที่สุดได้อย่างถูกต้อง
คือ สวดด้วยใจภักดีจนเป็นสมาธิ
ผู้สวดจะรู้สึกประหนึ่งตกอยู่ในวงล้อมของเทวดา
โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอ
นั่นเพราะเมื่อเป็นสมาธิกับการสวด
จิตจะย่างเข้าสู่ภาวะอันเป็นทิพย์
นิ่ง วิเวก เยือกเย็น เปิดแผ่ไพศาล
ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับทิพยพิมานของเทวดา


พูดให้รวบรัดที่สุด
คือ ถ้าสวดแบบทำจิต
ให้เป็นพวกเดียวกับเทวดาสัมมาทิฏฐิได้
ก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดที่ทรงพลังกว้างใหญ่
เรียกเทวดาสัมมาทิฏฐิมาฟังได้
แบบไม่ฝืนใจท่าน
และไม่ต้องตั้งจิตอัญเชิญใดๆ
การสวดของคุณ
จะปรุงแต่งจิตของเหล่าเทพยดาละแวกบ้าน
ให้เกิดความน้อมใจอนุโมทนาเอง
เพิ่มบุญ เพิ่มรัศมีธรรมให้ท่านเอง
และนั่นย่อมยังใจท่าน
ให้อยากตอบแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นธรรมดา
แค่การเปล่งวาจาสาธุการจากพวกท่าน
แม้คุณไม่ได้ยินด้วยแก้วหู
ก็เอ่อสุขทางใจ
ราวกับไปถึงที่อยู่ของเทวดาแล้ว!


ดังตฤณ
เมษายน ๒๕๖๔


review


ผู้ที่ติเตียนพระอริยเจ้าจะได้รับผลกรรมอย่างไร
ติดตามได้จากเรื่องราวของพระโกกาลิกะ
ในคอลัมน์"ธรรมะจากพระสูตร"ตอน"โกกาลิกสูตร
ว่าด้วยพระโกกาลิกภิกษุกล่าวอาฆาตพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ"


หากเคยแกล้งด่าว่าอดีตคนรักและบุพการีของเขา
เพื่อให้เขาเจ็บปวดและยอมหย่าให้เสียที
โดยที่แท้จริงแล้วไม่มีเจตนาหรือรู้สึกแบบนั้น จะถือว่าเป็นบาปติดตัวหรือไม่
หาคำตอบได้ในคอลัมน์"ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน"ถ้าแกล้งพูดเสียดแทงใจผู้อื่น แต่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆ จะเป็นบาปไหม"


การรักษาชีวิตคู่หลังจากเกิดการนอกใจขึ้นแล้วนั้นไม่ง่าย
แต่หลายคนก็รับมือด้วยสติและปัญญาจนผ่านพ้นมาได้
ดังเรื่องราวจากกรณีศึกษา
ในคอลัมน์"โหรา (ไม่) คาใจ"ตอน"ประสานรอยร้าว"


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP