จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

ไม่เหมือนเดิม


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it305 destinationในช่วงนี้ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาใหญ่
ของแต่ละประเทศในโลกนี้
เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงระบาดไปทั่วโลก
และไม่มีแนวโน้มที่จะยุติลงได้ในระยะเวลาอันใกล้
โดยก็มีเชื้อกลายพันธุ์ระบาดเพิ่มเติมในหลายประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีหลาย ๆ ธุรกิจที่ดำเนินกิจการไปอย่างยากลำบาก
ไม่ว่าโดยสภาพการณ์ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
รวมถึงเพราะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย


เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีญาติธรรมท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า
มีเพื่อนที่ทำงานอยู่บริษัทสายการบินแห่งหนึ่ง
ได้รับจดหมายจากบริษัทเสนอทางเลือกว่า
จะให้ลาออกจากบริษัท และบริษัทจะทยอยจ่ายค่าชดเชยให้เป็นงวด ๆ
หรืออีกทางหนึ่งอยู่ทำงานต่อ แต่จะปรับเงื่อนไขการทำงานหลายอย่าง
โดยจะเพิ่มขอบเขตงานมากขึ้น ต้องทำงานหนักมากขึ้น
และกำหนดตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI) ที่เข้มงวดมากขึ้น
โดยเพื่อนของญาติธรรมท่านนี้ก็บ่นด้วยความไม่พอใจว่า
การเสนอแบบนี้ไม่เป็นธรรมกับเขา
เพราะว่ามีการเปลี่ยนเงื่อนไขการทำงาน
และสภาพการทำงานเขาไม่เหมือนเดิม
โดยเงื่อนไขการทำงานและสภาพการทำงานของเขาควรจะเหมือนเดิม


ในเรื่องนี้ ผมได้สนทนากับญาติธรรมว่า
เพื่อนคนนี้จะไปคาดหวังว่าจะให้ทุกอย่างเหมือนเดิมได้อย่างไร
ในเมื่อสถานการณ์โลกแปรเปลี่ยนไปมากมาย
ซึ่ง ณ เวลานี้ มีคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมทั่วโลก
ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าล้านคนแล้ว
และมีคนตายทั่วโลกถึงสองล้านกว่าคนเกือบสามล้านคนแล้ว
มีธุรกิจล้มละลายนับไม่ถ้วน และมีคนตกงานเป็นร้อยล้านคนทั่วโลก
โดยเราพึงเข้าใจว่าในเวลานี้ พวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกได้ว่า
เป็นวิกฤติเศรษฐกิจโลก (และเป็นวิกฤติเศรษฐกิจประเทศด้วย)
ดังนั้น เราต้องยอมรับความจริง และทำความเข้าใจของเรา
ให้ตรงกับสถานการณ์วิกฤติในปัจจุบันเสียก่อน
เราจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาของเราได้อย่างถูกต้อง


ถ้าเรายังเข้าใจว่า เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ปกติ
และทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้ว
เท่ากับว่าเรากำลังเข้าใจผิดต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน
ซึ่งจะส่งผลให้มองสภาพปัญหาอย่างผิด ๆ
เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างผิด ๆ
และทำให้ตนเองต้องเสียหายในที่สุดครับ


นอกจากนี้ เราพึงเข้าใจว่า ไม่มีอะไรคงที่เหมือนเดิมหรอกครับ
ความปกติของโลกนี้ ก็คือความเปลี่ยนแปลง
ตามพระธรรมคำสอนนั้น ใน “โลกธรรมสูตร”
(พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต)
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนว่า
โลกธรรม ๘ ประการนี้ ย่อมหมุนไปตามโลก
และโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรม
คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑
ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑
นินทา ๑ สรรเสริญ ๑
สุข ๑ ทุกข์ ๑
ธรรมในหมู่มนุษย์เหล่านี้ คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑
ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑
นินทา ๑ สรรเสริญ ๑
สุข ๑ ทุกข์ ๑ เป็นสภาพไม่เที่ยง ไม่แน่นอน
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
แต่ท่านผู้เป็นนักปราชญ์ มีสติ ทราบธรรมเหล่านั้นแล้ว
พิจารณาเห็นว่ามีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ธรรมเหล่านี้ย่อมย่ำยีจิตของท่านไม่ได้
https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=23&A=3230&Z=3246&pagebreak=0


เช่นนี้ เราพึงพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันตามความเป็นจริง
และยอมรับสภาพหรือสถานการณ์วิกฤติในปัจจุบันให้ได้
ซึ่งเมื่อทำเช่นนั้นแล้ว เราก็ย่อมจะ
มองสภาพปัญหาได้ถูกต้อง
เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
และช่วยให้ตนเองเสียหายน้อยลง หรือพ้นจากวิกฤตินี้ได้ครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP