จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๓๐๕ วิธีคิด305 talkความคิด
คล้ายเมฆหมอก
ผ่านมาแล้วผ่านไป
เป็นระลอกคลื่นในหัว
ที่ไม่ใช่สมบัติถาวรของใครเหมือนๆกัน


ความคิด
ไม่ใช่จิต
แต่เป็นสิ่งที่อยู่นอกจิต
ลอยมากระทบจิตชั่วคราว
หรืออาจเข้ามาห่อหุ้มคลุมจิตยืดเยื้อ


‘จิตคิด’
ไม่ได้แปลว่า
จิตเป็นผู้ผลิตความคิด
‘ตัวคุณ’ คือเจตนา
กำหนดทิศทางความคิด
ให้ขึ้นเหนือหรือลงใต้
ให้เหม่อลอยหรือมีเป้า
ให้เอาคืนหรืออภัย
เจตนาชัด กรรมก็ชัด
เจตนาเดิมต่อเนื่อง
ก็กลายเป็นเส้นทางกรรมขึ้นมา


‘วิธีคิด’
แต่ละคนไม่เหมือนกัน
แม้คนเดียวกัน ต่างวันก็ต่างไป
ถ้าคิดเป็นเส้นตรงสู่เป้าหมาย
ก็เหมือนงูในท่อที่เลื้อยแล่นสู่ทางออก
แต่ถ้าคิดเป็นวงกลมวนไปเวียนมา
ก็เหมือนปลาที่ว่ายวนอยู่ในอ่างไม่ไปไหน


คิดแบบเป็นมิตรกับตัวเอง
เหมือนปลดปล่อยนักโทษ
ที่มีความผิดหนักๆออกจากเรือนจำ
แต่ถ้าคิดแบบเป็นศัตรูกับตัวเอง
ก็เหมือนขังลืมผู้บริสุทธิ์ที่ไร้ความผิด
หรือถึงขั้นแกล้งเอามือมาอุดปากอุดจมูก
ให้หายใจไม่ออก
ขาดใจตายคามือเลยก็ยังได้


ความคิดเหมือนม่านบังใจ
หลายคนเจริญสติ
จนได้ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรก
ก็ด้วยการแหกด่านความคิด
แหวกม่านบังตา
ไปพบท้องฟ้าไพศาล


เพื่อมีสติถึงขั้นแหวกม่านความคิด
ออกไปพบธรรมตรงหน้าได้นั้น
ต้องเห็นความคิด
เป็นสิ่งกระทบจิตชั่วคราวให้ได้เสียก่อน


เมื่อความคิดยังแน่นหนา
แบบหน้ามืดตามัว
ต้องคิดละบาปออกจากตัวเป็นอันดับแรก


เมื่อความคิดเบาบางลง
แบบเปิดให้เห็นใจที่ใสสว่างกลางตัวได้
ให้คิดเพิ่มบุญ เพิ่มกำลัง เพิ่มความสว่างขึ้นเรื่อยๆ


เมื่อความคิดเริ่มหายไป
จนรู้สึกถึงจิตที่นิ่งเงียบ ใสเบา
ความคิดเว้นวรรคเองเป็นพักๆ
อันนั้นคือพร้อมฝึกสมาธิแล้ว
เริ่มฝึกจากการรู้ว่า
ในท่าทางของกายนาทีนี้
กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออก


เมื่อรู้ลมหายใจจนเลิกคิด
เหลือแต่จิตที่รู้ว่ากาย
เป็นเครื่องลากลมเข้า ระบายลมออก
นั่นแหละการเว้นวรรคทางความคิดของจริง
เมื่อความคิดย้อนกลับมากระทบจิต
จึงรู้ชัดแก่ใจว่า
ความคิดเป็นสิ่งนอกจิต
มากระทบจิตชั่วคราว
ไม่มีใครในความคิด
นั่นแหละ! จิตค่อยมีสิทธิ์เป็นอิสระจากความคิด
เลิกยอมให้ความคิดปิดคุกขังลืมจิตเสียได้!


ดังตฤณ
มีนาคม ๒๕๖๔


review


ผลบุญจากการให้ธรรมทานคืออะไร
และการให้ทานที่ได้บุญสูงสุด คือทานชนิดใด
ติดตามได้จากวิสัชนาธรรม โดย หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
เรื่อง "อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะ"
ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" ค่ะ (-/\-)


หากคิดวนเวียนเรื่องอยากฆ่าตัวตายอยู่เสมอ
ทำอย่างไรให้เลิกคิดอยากตาย และมีความก้าวหน้าในการเจริญสติ
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "คิดอยากฆ่าตัวตายอยู่บ่อยๆ ควรทำอย่างไร"


หากเกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้านายและลูกน้องของตนเองในที่ทำงาน
แล้วคนกลางจะวางตัวอย่างไรให้เป็นสุขที่สุด
ติดตามได้จากกรณีศึกษา
ในคอลัมน์ "โหรา (ไม่) คาใจ" ตอน "หนังหน้าไฟ"


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP