เล่าเรื่องเมืองพุทธ Lite Story

ศีลทำให้จิตสงบ


Story

โดย พายธาริน

ทำไมครูอาจารย์ท่านย้ำกับพวกเราหนักหนา
ว่า เราเป็นฆราวาส ศีล ๕ อย่าได้ทำให้ด่างพร้อย
เล่าเรื่องเมืองพุทธฉบับนี้ ขอน้อมอัญเชิญพระธรรมเทศนา
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เกี่ยวกับพระฉันนะ มาแสดงค่ะ


thai5ศีล ๕ จำเป็นนะ ต้องถือศีล ต้องรักษาศีล
ถ้าศีลเราด่างพร้อย ศีลเราบกพร่อง ใจเราจะไม่สงบ
ใจไม่สงบ ใจไม่ตั้งมั่น จะไม่เกิดปัญญา เรามีศีลไว้
บางคนทำสมาธิไม่เป็นนะ แค่คิดถึงศีล จิตสงบ


สมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่ง ท่านภาวนาไม่เป็นหรอก
คงเหมือนกับพระรุ่นนี้แหละ ภาวนาไม่ค่อยได้
ทีนี้วันหนึ่ง ท่านไม่สบายมาก
ท่านก็เลยไปเชือดคอตาย เชือด เอามีดโกนเชือด
ถ้าภาวนาดีคงไม่เชือดหรอก
นี่เชือดเพราะอะไร เพราะมีโทสะ
ดีที่ไม่ตายด้วยโทสะนะ ตายด้วยโทสะตกนรกเลย
เอามีดโกนปาดคอนะ แล้วก็ยืนพิงต้นไม้หรือพิงอะไรอยู่ จำไม่ได้แล้ว
พอจะตายท่านก็นึกเสียใจ
บวชมาตลอดชีวิตนะ พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างมานะ
ไม่ได้คุณงามความดีอะไรติดตัวเลย
แถมไม่สบายมากด้วย ทรมาน ฆ่าตัวตายดีกว่า

เสร็จแล้วท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตลอดเวลาที่บวชมา
จะว่าท่านไม่ได้ทำคุณความดีเลยก็ไม่ใช่
ท่านถือศีล ศีลของท่านไม่เคยด่างพร้อยเลย รักษาพระวินัยเข้มงวด
พอท่านนึกถึงตรงนี้ได้ ท่านเกิดความอิ่มใจขึ้นมา
พอท่านอิ่มใจนะ จิตของท่านก็ตั้งมั่นขึ้นมา มีความสุข
เห็นไหม ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
เราเวลาทำสมาธิ อย่าไปบังคับจิตนะ ถ้าบังคับจิต จิตไม่สงบ
ถ้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์ที่ดีๆ เป็นกุศลอะไรอย่างนี้ จิตจะสงบ
จิตมีความสุขแล้วมันจะสงบ

พระนี่เหมือนกันนะ กำลังจะตายแล้ว
นึกถึงว่ารักษาศีลมาดี จิตท่านตั้งมั่น เป็นหนึ่ง
เป็นผู้รู้ผู้ดู ดูร่างกายมันตาย
ท่านเป็นแค่คนดู ไม่เกี่ยวด้วย
ท่านตายพร้อมกับนิพพาน
เป็นพระอรหันต์ ในขณะที่ตาย
แต่นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเลียนแบบ
ถ้าเชือดรับรองตายฟรี ตกนรกอีกต่างหาก

มีอยู่สององค์นะ องค์หนึ่งไม่สบายแล้วเชือด
อีกองค์หนึ่งกรรมฐานเสื่อม เสื่อมแล้วก็เจริญ เสื่อมแล้วก็เจริญ
แบบเดียวกันสององค์นี้
ช่วงหนึ่งท่านเห็นว่า เออ ตอนนี้กำลังเจริญแล้ว
รีบเชือดคอ เผื่อตายตอนนี้จะได้ดี
ปรากฏว่าเชือดไปเสร็จแล้วก็ดูไปๆ
ก็เป็นพระอรหันต์อีกองค์หนึ่ง

แต่ห้ามเลียนแบบนะ ในประวัติศาสตร์มีสององค์นี้แหละ ไม่มีองค์ที่สาม
ยุคนี้คงไม่มีหรอกนะ ไม่ต้องเชือดหรอก
เพราะฉะนั้นรู้สึกกายรู้สึกใจนะ
กระทั่งเวลาเราจะตายขึ้นมา ดูร่างกายมันตาย
ใจของเราเป็นแค่คนดู ดูไปสบายๆ
อะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะ รู้มันไป รู้ไปสบายๆแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP