เล่าเรื่องเมืองพุทธ Lite Story

ฆราวาสก็บรรลุธรรมได้


Story
โดย พายธาริน

 

ยังไม่บวชแล้วปฏิบัติธรรมไปทำไม?
เป็นฆราวาสบรรลุธรรมได้จริงหรือ?
คำถามที่ยังเป็นที่กังขาของหลาย ๆ คน ^^
คอลัมน์เล่าเรื่องเมืองพุทธฉบับนี้ ขอน้อมอัญเชิญพระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ที่จะคลายความสงสัยนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะมีตัวอย่างมาแล้วในสมัยพุทธกาลค่ะ


thai5


สมัยพุทธกาลฆราวาสเป็นพระอริยะเยอะแยะไป
บางท่านนะได้รับยกย่องมากเลย
ว่าเก่งในทางสั่งสอนก็มีนะ มีฤทธิ์เยอะก็มี
ได้รับยกย่องไม่ต่างกับพระ เพียงแต่ไม่ถึงที่สุดเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นฆราวาสก็ทำได้นะ
เพียงแต่ว่าจะทำให้สะอาดหมดจดถึงพระอรหันต์เนี่ยทำได้ไหม
ได้เหมือนกัน มีเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่มี

บางท่านบรรลุพระอรหันต์ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้บวช
แต่พอท่านบรรลุแล้วท่านก็บวชไป อย่างพระนางเขมา
พระนางเขมานี่เป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร
เป็นคนที่รักสวยรักงามมากเลย ชอบแต่เรื่องสวยๆ งามๆ
วันนึงไม่ทำอะไรหรอก ก็มีเงินเยอะนี่ ใช่มั้ย
เป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินก็คงแต่งหน้าทาปาก หาเครื่องประดับอะไร น้ำหอมน้ำเหิม
พระเจ้าพิมพิสารรู้สึก เอ้อ เมียเรานี่ไม่สนใจธรรมะเลย
ก็พยายามหลอกนะ ชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
ไม่ไป ไม่เอา ได้ยินมาตลอดเลยว่าพระพุทธเจ้าตำหนิความสวยความงาม
ชอบให้ดูปฏิกูลอสุภะอะไรอย่างนี้ ไม่ยอมไป


ท่านเป็นสามีที่ฉลาดมากเลย ท่านไปจ้างนักดนตรี นักร้อง มาแต่งเพลงนะ
ชมวัดเวฬุวัน สวยอย่างนู้น งามอย่างนี้
ถ้าเป็นแบบสมัยโบราณก็แบบหลอกให้เราขึ้นภูกระดึงน่ะ
ภูกระดึงเสน่ห์ตรึงใจ ขึ้นไปแล้วแทบตาย
หรือชมที่โน่น ชมที่นี่นะ ไปดูเข้าจริงๆ ไม่เห็นมันจะสวย ใช่มั้ย
พวกเพลงมันก็แต่งไป
นี่พระเจ้าพิมพิสารรู้ว่าเมียหลงโลก ท่านก็ให้คนแต่งเพลงนะ
ชมวัดเวฬุวัน สวยอย่างนู้นงามอย่างนี้ ยิ่งเดินลึกเข้าไป ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆ อะไรอย่างนี้นะ
คนก็ไปร้องๆ พระมเหสีได้ยินแล้วอยากดู
พยายามไปสืบนะว่าพระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตกี่โมง
เราต้องไปตอนพระพุทธเจ้าไม่อยู่
เสร็จแล้ว วันนั้นสืบมาอย่างดีแล้วว่าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตแล้ว
ก็มาเลย มาชม เข้ามาข้างหน้า เอ๊ะ มีแต่ต้นไผ่ ยังไม่สวย
สวยๆ คงอยู่ข้างใน ถูกหลอกนั่นแหละ
เหมือนที่พวกถูกมัณฑนา โมรากุล หลอกไปขึ้นภูกระดึง สมัยโบราณ

เข้าไปๆ เข้าไปถึงกุฏิพระพุทธเจ้า
จ๊ะเอ๋เข้า วันนั้นท่านงดบิณฑบาตหนึ่งวัน
ได้ฟังธรรมะนะ ได้ฟังธรรมะ บรรลุพระอรหันต์ บรรลุเลย
ท่านบรรลุแล้วเนี่ยเป็นอัครสาวกด้วย อัครสาวิกา
เทียบเท่าพระสารีบุตรอย่างนั้นน่ะ อัครสาวิกา
แต่ไม่ใช่ความรู้เท่าพระสารีบุตรนะ
หมายถึงเลิศกว่าผู้หญิงทั้งหลาย
พระพุทธเจ้าก็บอกพระเจ้าพิมพิสาร
บอก พระนางเขมาเนี่ยถึงที่สุดแล้ว
สิ่งที่คู่ควรกับพระนางเขมามีสองอย่าง
คือการปรินิพพานในวันนี้หรือการออกบวช
พระเจ้าพิมพิสารก็ยอมให้ไปบวช

เห็นไหมฆราวาส ผู้หญิงด้วยนะ
เป็นพระอรหันต์ได้ไหม ได้ ไม่ใช่ไม่ได้นะ
ฆราวาสก็ทำได้แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP