จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๘๗ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน?287 talkเส้นทางกรรมของคนเรา
เริ่มต้นจากการปลงใจเชื่อ


ความไม่รู้แบบมนุษย์
มักพาให้เชื่อตามๆกัน
หลงยึดเส้นทางกรรม
อันนำไปสู่ความเดือดร้อน
มากกว่าจะพาไปสู่ความร่มเย็น
เปรียบเหมือนคนเดินทางไกล
ที่เฝ้าถามหาบ่อน้ำและศาลาพักร้อน
แต่กลับแห่เลือกเส้นทางสู่ทะเลทรายกว้างใหญ่
ไม่อาจพักเหนื่อยกันโดยมาก


ความสะใจแบบมนุษย์
ทำให้หลงคิดตามความเชื่อแบบพาจน
เช่น ถ้าร้ายมา ก็ต้องร้ายกลับสิ
หรือร้ายมาหนึ่ง ก็ควรเอาร้ายคืนไปร้อย
มันจะได้เห็นศักดากันหน่อย


บนเส้นทางแห่งการเลือกเชื่อ
ที่เห็นๆอยู่ว่า
ความสบายใจน่าจะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
เรากลับมองไปว่า
ความสะใจควรมีค่าเหนือสิ่งอื่นใด


เส้นทางแบบพุทธ
คือเส้นทางที่พระพุทธเจ้า
นำพาไปสู่ความสบายใจ
พาให้ไปเจอน้ำเย็น
พาให้ไปรู้จักรสแห่งศานติ


เส้นทางแห่งความแข็งแกร่งแบบมนุษย์
เกิดจากการพาตนและคนรอบข้างไปดี
แม้แรกๆฝืดฝืนยากลำบาก
แม้เดินๆไปเจอด่านโห่ฮา
แต่สุดท้ายพอฝ่าฟันถึงที่หมาย
ก็รู้ชัดว่าออกที่โล่งสำเร็จ
ไม่ใช่อยู่บนทางรก
แล้วถลำลึกเข้าพงป่าพงหนามหนักขึ้นไปอีก


เกิดมาในโลกที่พยายามลากเราลงเหว
คุณไม่จำเป็นต้องเลวตามโลก
ถ้ามองว่า เขาร้ายมา เรายอมไป
จะกลายเป็นตาเจื่อนหรือยายจ๋องกระจอกๆ
ก็ขอให้ลองคิดถึงความเข้มแข็งที่แท้จริง
ท่องคติใหม่ดู ประมาณว่า
เขาร้ายมาหนึ่ง
เราเลือกที่จะดีให้เป็นตรงข้าม
คืนกลับไปหนึ่งก็ได้
หรือถ้าอยากเข้มแข็งแบบซูเปอร์แมน
เขาร้ายมาสิบ
เราดีคืนไปร้อย
ทำได้แบบนั้นไม่จ๋อง ไม่จ๋อย ไม่เจื่อนแน่ๆ


ทุกเส้นทางกรรมเป็นไปได้จริง
จากการเริ่มคิดได้จริงนี่แหละ!


ดังตฤณ
กรกฎาคม ๒๕๖๓


review


พระสารีบุตรได้กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายถึงการประพฤติปฏิบัติตนต่างๆ
อันเป็นเหตุที่ทำให้อกุศลธรรมเสื่อมหรือกุศลธรรมเจริญ
รายละเอียดติดตามได้ในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "เสวนาสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพ"


หากคู่รักฝ่ายหนึ่งอยากมีลูก แต่อีกฝ่ายไม่อยากมี
ควรเลือกที่จะมีลูกเพื่อตามใจอีกฝ่ายหรือเลิกรากันไป
หาคำตอบได้ในคอลัมน์"ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ถ้าคู่รักแต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการมีลูก ควรหาทางออกอย่างไร"


หากต้องการบอกบุญผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
จะต้องขออนุญาตกับหน่วยงานใดหรือไม่
และมีข้อกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องบ้าง
ติดตามได้จากเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
ในคอลัมน์ "จุดหมายปลายธรรม" ตอน "ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเรี่ยไร"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP