จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๘๔ เหตุผลที่ชาตินี้ทุกคนต้องเคยโดนโกง284 talkพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเหมือนน้ำ
มีธรรมดาไหลลงต่ำได้เอง
แปลว่า ไม่ต้องเอาใจช่วย
ใจคนก็พร้อมจะคิดไม่ดี ทำไม่ดี
และเมื่อเอาจิตเอาใจแบบนี้
ไปท่องเที่ยวเกิดตายเป็นอนันตชาติ
อย่างไรก็ต้องเคยสร้างบาป
ก่อกรรมทำเข็ญไว้ไม่น้อย
จะว่าเป็นผู้ที่ชุ่มโชกไปด้วยบาปก็ไม่ผิด


แต่การเชื่อเรื่องบาปกรรมแต่หนหลัง
ไม่ได้หมายความว่า
เราจะรู้คิวให้ผลของกรรม
เพราะกฎเหล็กข้อแรกของสังสารวัฏ
คือ พวกเราไม่มีสิทธิ์จำได้ว่าเคยทำอะไรไว้บ้าง
เกิดใหม่ก็ถูกกรรมเก่าขีดชะตา
ให้ต้องก้มหน้าก้มตารับผลของกรรมไปท่าเดียว


อย่างเช่นที่ทุกคน
ต้องเคยผิดศีลข้อ ๒ มาด้วยกันทั้งนั้น
ขึ้นอยู่กับว่าหนักหรือเบา
และช่วงไหนจังหวะใดของชีวิต
เหมาะแก่การให้ผลลัพธ์สอดคล้องกับที่เคยทำไว้


ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าคุณเคยแค้นคนรวยสักคน
แล้ววางแผนทำให้เขาล่มจม ล้มละลาย
ใช้เวลานานปีกับการมีจิตคิดแน่วแน่
เพื่อสร้างความวิบัตินั้น อีกทั้งทำสำเร็จด้วย
เช่นนี้ คุณเหมาะจะได้รับผลกรรม
เพื่อลิ้มรสเดียวกัน
ก็ต่อเมื่อเป็นคนรวย
แล้วไปสร้างความเจ็บแค้นให้ใครบางคนไว้
โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่คุณเคยเล่นงาน
เพราะคนที่คุณเคยเล่นงานอาจไม่ได้ผูกใจเจ็บ
อันเป็นเหตุให้ต้องจองเวรเฉพาะกิจ


หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง
หากตอนเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราว
คุณชอบลักเล็กขโมยน้อยเอากับร้านโชห่วยเป็นประจำ
อย่างนี้จะถึงคิวกรรมให้ผล
ก็ต่อเมื่อเป็นเจ้าของอะไรสักอย่าง
ที่โดนใครตอดนิดตอดหน่อยแบบไม่เดือดร้อนมาก


สำหรับกรณีทั่วไป
ที่พวกเรามักโดนโกงซึ่งหน้า
หรือถูกผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเอารัดเอาเปรียบ
ก็สะท้อนว่า พวกเราอยู่ในโลกที่ไม่เคยปลอดภัยจริง
มีการช่วงชิงทรัพย์กันมากบ้าง น้อยบ้าง
ใครโดนหนัก ก็ฟ้องว่า
กรรมที่เคยทำคนอื่นมาหนักกำลังอยู่ในคิวให้ผล
ใครโดนเบา ก็แสดงว่า
คิวให้ผลคือกรรมที่เคยทำคนอื่นมาเบา


ไม่มีอะไรบังเอิญ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองลอยๆ
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม!ดังตฤณ
มิถุนายน ๒๕๖๓


review

พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย
ถึงการตอบคำถามแก่พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก
รายละเอียดติดตามได้ในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "มูลสูตร ว่าด้วยมูลเป็นต้นแห่งกรรม"


ปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะเป็นการเดินทางสายกลาง
เพื่อถึงซึ่งความพ้นทุกข์ พ้นจากสมมติทั้งปวงได้
ติดตามได้จากพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" ตอน "ความรักและความชัง (ตอนที่ ๒)"


หากเคยทำบาปหนักมาในอดีต จนไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้
และคิดอยากตายอยู่ตลอดเวลา
จะทำอย่างไรให้มีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ทุกข์เพราะเคยทำบาปมาอย่างหนัก
จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ ควรทำอย่างไร"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP