ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

กรรมอะไรที่ทำให้ไปถึงนิพพานถาม – กรรมอะไรที่ทำให้ไปถึงนิพพานครับ


กรรมที่ทำให้ไปถึงนิพพาน ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อน
พระพุทธเจ้าจำแนกกรรมไว้นะ เป็นกรรมดำแล้วก็กรรมขาว
กรรมดำคือทำแล้วจิตมืดนั่นแหละ กรรมขาวทำแล้วจิตสว่าง
ยังมีอีกแบบหนึ่งคือกรรมใส คือข้ามพ้นทั้งกรรมดำและกรรมขาวนะครับกรรมใส อันนี้ผมพูดเองนะ คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสนะ
กรรมใสนี่คือไม่มีสี มันพ้นออกไป
คือปกติเราทำบุญกัน
เพื่อที่จะเอาตัวรอดจากนรก แล้วก็หวังสวรรค์กัน นี่เรียกว่าเป็นกรรมขาว
ทีนี้ถ้ากรรมใสนี่จะเห็นแม้กระทั่งว่า
ความหลงติดอยู่ว่าเรากำลังทำบุญ มีตัวตนผู้ทำบุญ
มันเป็นเพียงอุปาทาน ถูกทำให้ยึดติดอยู่กับสังสารวัฏนี้ต่อทีนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาว่ากายนี้ใจนี้เป็นเพียงเหยื่อล่อให้หลงติดนะ
เริ่มตั้งแต่พิจารณาว่าลมหายใจเข้าออกไม่เที่ยง เดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้น
แล้วก็อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ที่มากับแต่ละลมหายใจก็ไม่เที่ยง
นึกว่ามีตัวเราจะต้องติดคุกอยู่ ติดคุกทางวิญญาณอยู่ตลอดชีวิตออกไปไม่ได้
เอาชนะความหม่นเศร้าไม่ได้นะ นี่เป็นแค่อุปาทานแล้วถ้าเกิดปัญญาเห็นเกิดสติเห็นในแต่ละลมหายใจเข้าออกว่า
มันมีความไม่เที่ยง แสดงความไม่เหมือนเดิมอยู่แล้ว
ไม่มีตัวไหนที่เป็นความรู้สึกแบบเดิมชุดเดิม ลมหายใจก็ไม่ใช่ลมหายใจเดิมเลย


จนกระทั่งจิตมันหลุดออกจากอุปาทานนะ
แล้วก็ค้นพบความจริงที่มันอยู่เหนือกว่าบุญกว่าบาป หลุดออกไปได้
ตรงนี้แหละที่จะทำให้เราพบนิพพานนะครับตอนที่จิตพบนิพพาน พบตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะ ไม่ใช่ว่าตายไปแล้วถึงพบนะ
ตอนที่ได้มรรคจิต ตอนที่ได้ผลจิตนะ ก็คือตอนที่เรามีสมาธิระดับฌาน
เป็นสมาธิอันเกิดจากการเห็นว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในกายใจนี้เลย
ที่เที่ยง ที่เป็นตัวเดิม ที่เป็นตัวตน
มีแต่มันแสดงความไม่ใช่ตัวเดิมอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็จะเห็นไปเป็นขณะๆ นะ
ราวกับว่าเราอยู่ในฉากหลอก มายากลที่มันหลอกเราเป็นอึดใจแต่ละอึดใจนะ
มันมีอะไรที่มาล่อ แตกต่างไปเรื่อยๆ แล้วเราก็หลงยึดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้ทัน แล้วก็ไม่หลงยึดมันนะ
มันก็ทะลุออกไปเห็นอะไรอีกแบบหนึ่งที่พ้นออกไปจากกายใจนะครับ
อันนี้แหละที่ทำให้ไปถึงนิพพานได้

แล้วก็เรียกว่าเป็นกรรมใสนะ คือพ้นออกไปจากกรรมขาวและกรรมดำนะครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP