จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๖๕ ชีวิตมนุษย์265 talkคนส่วนใหญ่
พอเลี้ยวผิดขณะรถติดในเมือง
หรือเลี้ยวผิดต้องอ้อมยาวโลด
มักหัวเสีย และหมกมุ่นครุ่นคิด
หงุดหงิดอยู่กับการเลี้ยวผิดไปจนถึงจุดหมาย


แต่ใครจะรู้
ถ้าเลี้ยวถูก
อาจเกิดอุบัติเหตุก็ได้
อาจต้องขับรถชนคนตายก็ได้
หรืออาจจะเจอรถติดหนักกว่าเลี้ยวผิดก็ได้


คุณไม่มีทางทราบเลยว่า
เป็นฝีมือของวิบากดีๆหรือเปล่า
ที่มาคัดท้ายไม่ให้เกิดเรื่อง
หรือเป็นฝีมือเทวดาอารักษ์หรือไม่
ที่ช่วยให้ถึงจุดหมายในเวลาเหมาะสม
หากถึงก่อนหน้า ก็อาจพลาดเรื่องดีๆ
อาจสวนกับคนดีๆที่มาให้ลาภได้


เอาเป็นว่า
ถ้าไปถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ
ก็ให้คิดว่าใช่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องหัวเสีย
ไม่จำเป็นต้องหงุดหงิดย้อนหลังแต่อย่างใดเลย


ชีวิตของคนทางธรรมก็เช่นกัน
เมื่อมาถึงธรรมะอันเป็นสุข
เป็นเครื่องคุ้มภัยจากความเดือดร้อนทางใจ
คุณย่อมรู้อยู่เป็นที่ประจักษ์แก่ตนว่า
มาถึงจุดหมายสำคัญของชีวิตแล้ว
ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเหนือไปกว่านี้แล้ว


การอิ่มหนำกับชีวิตเกินๆจนไส้แทบทะลักก็ดี
การใช้ชีวิตผิดๆจนเป็นทุกข์ก็ดี
การโดนคู่เวรเล่นงานจนซมซานกระเซอกระเซิงก็ดี
หากเป็นเหตุซัดพามาเจอธรรมะตาสว่างได้
ก็ควรย้อนกลับไปขอบคุณสิ่งเหล่านั้น หรือบุคคลเหล่านั้น
เพราะคนเราเมื่ออยู่ดีมีสุข
ก็มักคิดว่าชีวิตดีอยู่แล้ว
จะต้องลำบากขวนขวายหาธรรมะไปทำไม
ต่อเมื่อเป็นทุกข์บ้าง
ชีวิตมืดหม่นหล่นร่วงบ้างนั่นแหละ
ถึงคิดพึ่งพา หาความสุขจากแสงสว่างทางธรรมขึ้นมาได้


ธรรมะคือเป้าหมาย
แม้เลี้ยวผิด ใช้ชีวิตพลาด
ก็อาจเป็นเส้นทางจำเป็น
เพื่อพามาถึงสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในชีวิต
แค่มาถึงธรรมะได้
ชีวิตมนุษย์น้อยๆนี้
ก็นับว่าดีกว่าชีวิตที่เป็นสุข
ถูกต้องตลอด ไม่ผิดพลาดเลย
ของเทพยดาบนสรวงสวรรค์ชั้นฟ้าแล้ว!


ดังตฤณ
สิงหาคม ๖๒


review


พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระสงฆ์สาวกทั้งหลาย
ถึงวิธีการปฏิบัติต่อภิกษุที่ต้องอาบัติ

รายละเอียดติดตามได้ในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "การัณฑวสูตร ว่าด้วยสมณหยากเยื่อ"


สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงมีอยู่จริงหรือไม่
และทำอย่างไรจึงจะรักษาพระศาสนาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญ
ติดตามได้จากวิสัชนาธรรม ในคอลัมน์"สารส่องใจ"
โดย พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี)
ตอน "มรรคผลนิพพานยังมีอยู่หรือไม่ในปัจจุบัน"


ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะสามารถปล่อยวางความโกรธ
ที่มีต่อคนรักเก่าซึ่งได้เลิกรากันไปแล้วนานหลายปี
หาคำตอบได้ในคอลัมน์"ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "อยากให้อภัยคนรักเก่าให้ได้ ควรทำอย่างไร"


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP