ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๒


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๒ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
ในหัวข้อคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะกันนะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ผู้โชคดีจะได้รับหนังสือ พระกรรมฐานกลางกรุง จำนวน ๕ รางวัลค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
          นางสามาวดี  นางขุชชุตตรา นางสุปปวาสา  นางวิสาขา นางกาติยานี
          นางสุชาดา นางกาฬีกุรรฆริกา นางสุปปิยา  นางอุตตรานันทมารดา  นางนกุลมารดาคหปตานี

๑. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน
๒. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคง
๓. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา
๔. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้แสดงธรรม
๕. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา
๖. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้ยินดีในฌาน
๗. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรสอันประณีต
๘. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้
๙. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา
๑๐. อุบาสิกาผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระศาสดา


 


เฉลยของฉบับที่แล้ว

๑. กรรมเลิกให้ผล..........อโหสิกรรม
๒. กรรมให้ผลในปัจจุบัน คือในภพนี้..........ทิฎฐธรรมเวทนียกรรม
๓. กรรมให้ผลในภพที่จะไปเกิด คือในภพหน้า..........อุปปัชชเวทนียกรรม
๔. กรรมแรงฝ่ายตรงข้ามที่เข้าตัดรอนการให้ผลของกรรม ๒ อย่างนั้นให้ขาดหรือหยุดไปทีเดียว..........อุปฆาตกกรรม
๕. กรรมแต่งให้เกิด หรือกรรมที่เป็นตัวนำไปเกิด..........ชนกกรรม
๖. กรรมสักว่าทำ คือเจตนาอ่อน หรือมิใช่เจตนาอย่างนั้น ให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่นให้ผล..........กตัตตากรรม
๗. กรรมหนัก ให้ผลก่อน..........ครุกรรม
๘. กรรมทำมากหรือกรรมชิน ให้ผลรองลงมา..........อาจิณณกรรม
๙. กรรมให้ผลในภพต่อๆไป..........อปราปริยเวทนียกรรม
๑๐. กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกล้ตาย..........อาสันนกรรม


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
ดีวีดี การบรรยาย เรื่องเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ของคุณดังตฤณ จำนวน ๑๐ รางวัล
     ๑. คุณกฤตยา กรุงเทพฯ
     ๒. คุณเปรมกมล กรุงเทพฯ
     ๓. คุณกนกวรรณ กรุงเทพฯ
     ๔. คุณวันดี จ.ชลบุรี
     ๕. คุณสิริกร กรุงเทพฯ
     ๖. คุณกัลยาณี จ.ระยอง
     ๗. คุณคณัสนันท์ กรุงเทพฯ
     ๘. คุณชัศนัน กรุงเทพฯ
     ๙. คุณนภาพร จ.ชลบุรี
     ๑๐. คุณกาญจนา จ.อุดรธานี

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP