สารส่องใจ Enlightenment

ยามต้องพบความทุกข์เพราะกรรมเก่ามาให้ผล ควรทำใจอย่างไรวิสัชนาธรรม โดย หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ปุจฉา - ขอหลวงปู่เมตตาดิฉันด้วยนะเจ้าคะ ตอนนี้จิตใจดิฉันไม่สงบสุขเลย
อันเนื่องมาจากเรื่องราวทุจริตในที่ทำงาน
ผลสรุปอาจจะกระทบมาถึงด้วยในแง่ดิฉันควบคุมลูกน้องไม่ดี
น่าสงสารสำหรับเด็กคนนั้น เขาไม่น่าเห็นผิดเป็นชอบเลย
เพราะเขาได้สร้างบาปให้กับคนอื่นอีกหลายคนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
พลอยให้ได้รับการลงโทษไปด้วยส่วนตัวดิฉันเองเหมือนฝันร้าย ยังไม่รู้ว่าจะได้รับการลงโทษแบบไหน
เฉพาะขั้นที่ดูแลควบคุมภายในไม่ดีก็ไม่ขึ้นเงินเดือน แต่ก็ทำให้ลูกเสียใจไปอีกนาน
เมื่อคืนขณะไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนก็เผลอร้องไห้ออกมาเอง
ต้องปลอบใจตัวเองว่านั่นเป็นวิถีชีวิตของกฎแห่งกรรม
ลูกอาจจะสร้างกรรมอะไรมาจากอดีต เศษกรรมมันตามมาทัน
ก็ขอให้ใจสบาย จิตสงบ ให้จิตมีความสงบ อย่าทุกข์
และยิ้มรับผลสนองทั้งดีและร้ายเสมอดีกว่าวิสัชนา - หลวงปู่และคุณหนูมิได้เห็นหน้ากันก็จริง
แต่ก็ได้เห็นตาปัญญากันในจดหมายที่เขียนไป
เป็นปัญญาจักขุ จักขุคือปัญญา
และก็เป็นปัญญาที่ธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักอยู่
เป็นแว่นเป็นบรรทัดเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงให้จิตใจคำนึงพึงพอใจ
ในการพิจารณาอันไม่เลยเถิดจากธรรมะ
หลวงปู่ชอบใจความเห็นและธรรมแผนกนี้เป็นอย่างยิ่ง
ผลรายรับตอนสุดท้ายก็มีองอาจกล้าหาญ ไม่บิดพลิ้วต่อกรรมและผลของกรรมนี้
ผู้ที่เชื่อกรรมและผลของกรรมก็ไม่ใช่อื่นไกลเลย
ก็คือผู้เชื่อธรรมของพระพุทธศาสนานั่นเองกรรมและผลของกรรมนี้
เราจะมองเห็นได้ด้วยตาปัญญาอันชัดบ้างก็แต่เฉพาะปัจจุบันชาติเท่านั้น
แม้ชาติก่อนๆ ที่เคยสร้างมาก็ไม่ค่อยรู้จักละเอียดลออเท่าใดนัก หรือไม่รู้เลยก็ว่าได้
เป็นเพียงยอมเชื่อด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาเท่านั้น
ก็เว้นไว้แต่พระอรหันต์ผู้สำเร็จปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
แต่ถึงอย่างนั้นแต่ละองค์ๆ ก็มีละเอียดลออกว่ากันตามฐานะที่สร้างมา
กรรมและผลของกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้อื่นเป็นตัวเหตุตัวผล
บางทีก็เป็นกรรมเก่ามาแต่ภพก่อนบ้าง
บางทีเราก็มาก่อใหม่มาเกยมาพาดโดยที่เราไม่ได้นึกฝัน
แม้จะเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่ก็ตาม เรามีหน้าที่ทางเดียวที่จะปลดเปลื้อง
คือจะไม่จองเวรแบบองอาจกล้าหาญและพอใจให้อโหสิกรรมตะพึดไป
ปรบมือ มือเดียว มือหนึ่งไม่เอามารับ เสียงดังของการปรบมือก็ไม่เกิดขึ้น
การชนะเวรภัยก็ชนะไปในตัวฉันนั้นอันนี้แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทั้งอดีต ทั้งอนาคต ทั้งปัจจุบันด้วย
เราจะสมประสงค์หรือไม่สมประสงค์ในอามิสก็ตาม
เราจะพยายามหัดใจหัดจิตไม่ให้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองจนเหลิงเจิ้ง
เพราะสิ่งทั้งหลายแหล่ในไตรโลกธาตุมีพระอนิจจังกวาดล้างอยู่
ไม่มีกาลไม่มีเวลาไม่จบเกษียณและไม่มีวันอาทิตย์วันเสาร์เลย
เรามีหน้าที่ที่จะพยายามสร้างสติปัญญาและใจ
ให้สมดุลกันให้สูงขึ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้น
อันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนั้นหลวงปู่ย่อมยินดีพอใจเพื่อจะสังสรรค์และต้อนรับผู้ที่สนใจในธรรม
เพื่อพ้นทุกข์ในสงสารของพระพุทธศาสนา
และเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันไปในตัว
กับทั้งได้ปล่อยมานะความถือตัวไปในตัวด้วยสุดท้ายด้วยเดช พุทธ ธรรม สงฆ์
จงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงทุกถ้วนหน้าอยู่ทุกเมื่อนั่นเถิด- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


คัดจาก หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ตอบปัญหาธรรมะ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP