จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๒๓ กรรม...ถึงลืมก็ต้องชดใช้223 talkหลายครั้ง ที่กรรมแสดงตัว
แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม
เช่น ถ้าเคยเป็นคนอกตัญญู ไม่รู้คุณคน
เคยทำร้ายจิตใจพ่อแม่ที่รักและห่วงใยตน
เคยหยิ่งยโสกับสิ่งที่ผู้มีพระคุณหยิบยื่นให้
เคยลบหลู่ผู้ให้ความรู้ความคิดดีๆแก่ตน
เคยขอความช่วยเหลือเขา แต่ถึงเวลากลับซ้ำเติมเขา ฯลฯ
วันหนึ่งเมื่อกรรมเผล็ดผล
ก็ต้องได้ลิ้มรสแบบเดียวกัน
ต่อให้ป้อนข้าวป้อนน้ำหมากับมือ
วันหนึ่งมันก็บ้าแดดบ้าลม
แว้งกัดเจ้านายตัวเองจมเขี้ยวได้


ทีนี้ว่ากันตรงๆ
ถามกันจริงๆว่าใครบ้าง
ที่เคยอกตัญญู ไม่รู้คุณคน?


มันมีอยู่
บางช่วงในชีวิตนี้
หรือไม่ก็อาจจะชีวิตก่อน
ที่คนเราเหมือนเป็นบ้า
ตาบอด จิตมืด ใจผยอง
ไม่เห็นหัวผู้มีพระคุณ
หรือเกิดความโกรธ เกลียดชังอย่างแรง
กระทั่งลบสำนึกถึงบุญคุณออกไปหมด
เปลี่ยนจากรักเป็นแค้น
อยากทำร้ายทำลายให้มอดไหม้กันไปข้างก็ยังได้


กรรม...
ถึงลืมก็ต้องชดใช้
ทุกคนนั่นแหละ ที่ควรเตรียมใจไว้
อย่างไรก็ต้องมีวันได้เจอคนเนรคุณ
ถึงวันที่กรรมเผล็ดผล
สังสารวัฏจะส่งใครบางคนมา
บีบให้คุณรักอย่างไม่ควรจะรัก
เอ็นดูอย่างไม่ควรจะเอ็นดู
คุณนึกอยากทำดีกับเขา
แต่ทำดีเท่าไหร่ๆเขาก็ไม่เห็นหัว
หรือไม่ก็เห็นคุณเป็นตัวตลก
มีหน้าที่คอยตามปรนนิบัติไป


อย่างไรก็ตาม
การช่วยคือการช่วย
น้อยก็เป็นบุญ มากก็เป็นบุญ
เมื่อช่วยใคร
ให้หวังผลเลิศสุดคือกุศลจิตกับตัวเอง
และคาดหมายผลร้ายสุดคือถูกเนรคุณ
เมื่อคาดหวังอยู่สองอย่างนี้ทุกครั้ง
ไม่คิดอยากรับการตอบแทนดีๆทุกครั้ง
กระทั่งกลายเป็นความเคยชิน
กลายเป็นอารมณ์เบิกบาน ปล่อยวางทางใจ
คุณจะรู้สึกว่าได้ทำบุญใหญ่ทุกครั้ง
มีใจใหญ่ขึ้นทุกครั้ง
แม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆ
เพราะรู้สึกว่าใจสะอาดขึ้นเรื่อยๆ
หนี้เก่าจะถูกชดใช้หมดไป
ดอกผลใหม่จะถูกสร้างขึ้นแทนกัน


และหากช่วยมากพอ
อย่างไรก็ต้องเจอที่ชื่นใจ
เพราะโลกไม่ได้มีแต่คนไร้สำนึก
วันหนึ่งคุณต้องเจอคนรู้สำนึกเข้าจนได้
ไม่หนึ่งในร้อย ก็ร้อยในแสน!


ดังตฤณ
ธันวาคม ๖๐
review


ทุกชีวิตจะต้องเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้
จึงควรมีธรรมะเป็นเป็นเครื่องเตือนใจ
ให้ละเว้นการทำบาป สร้างแต่กุศลยิ่งๆ ขึ้นไป
ดังความตอนหนึ่งในพระธรรมเทศนา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
เรื่อง "ตามรอยพระบาท (ตอนที่ ๒)" ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" (-/\-)


ความวิตกกังวลอย่างรุนแรงว่าจะมีคนมาทำร้ายเกิดจากกรรมใด
และมีวิธีที่จะรับมือกับความกลัวนี้หรือไม่
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "จะเอาชนะความกลัวสิ่งในต่างๆ ได้อย่างไร"


แม้การถูกสามีนอกใจจะทำให้ผู้เป็นภรรยาเจ็บช้ำอย่างยิ่ง
แต่หากยังต้องการมีชีวิตคู่ต่อไป จะอยู่อย่างไรให้ทุกข์น้อยที่สุด
ลองมาดูกรณีศึกษาได้ในคอลัมน์ "โหรา (ไม่) คาใจ"
ตอน "ความอดทนของคนที่มาก่อน"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP