จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๑๙๗ ๒๐ ข้อสรุปที่บอกชัดว่าเจริญสติถูกทาง197 talk. ไม่มีคำว่า อยู่ว่างๆ ไม่มีอะไรทำ
. ลมหายใจไม่เคยหยุด และต่างไปเรื่อยๆ
. มีกายเป็นหุ่นให้รู้สึกว่า เหมือนท่อนไม้กลวง
. รู้ตัวว่าทุกข์สุขเพราะคิดไปเอง มากกว่าทุกข์สุขเพราะผู้คน
. เบื่อได้แวบเดียว แล้วเห็นความเบื่อจางหาย
. ฟุ้งซ่านสับสนได้ แต่ง่ายจะกลับเข้าที่
. โลภแล้วเห็นเป็นเงามืดครอบจิต
. โกรธแล้วเห็นเป็นความร้อนพลุ่งพล่านในอก ในหัว
. หลงสำคัญตัวผิดแล้วเห็นเป็นม่านบังใจ ทึบบ้าง บางบ้าง
๑๐. โลภ โกรธ หลง เหมือนผี ดูดีๆ รู้เฉยๆ จะหายไป
๑๑. เห็นโลภ โกรธ หลงหาย จะค้นพบจิตที่สว่าง
๑๒. เห็นกายเคลื่อนไหวแล้วรู้ว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
๑๓. เมื่อจิตรู้อะไรอย่างเดียว โลกทั้งใบจะกลายเป็นสิ่งเรียบง่าย
๑๔. จิตใหญ่จะเห็นกายเล็ก ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกายเป็นเรื่องเล็ก
๑๕. จิตเล็กจะเห็นกายใหญ่ ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกายเป็นเรื่องใหญ่
๑๖. มีจิตเป็นเครื่องหมายเหมือนฟองสบู่ ให้ดูว่าแตกไปเรื่อยๆ
๑๗. ดวงจิตที่เล็ก ที่มืด ไม่ใช่ตัวตน ไม่ต้องแคร์
๑๘. ดวงจิตที่ใหญ่ ที่สว่าง ไม่ใช่ตัวตน ไม่ต้องหวง
๑๙. วิชาตัวเบามีจริง ลอยตัวข้ามห้วงทุกข์กันง่ายๆ
๒๐. แก่ลงอย่างฉลาดขึ้น


ดังตฤณ
ธันวาคม ๕๙
reviewการรักษาศีลเป็นการตัดเหตุแห่งความเดือดร้อนเสียหาย
ทำให้ห่างไกลจากเวรภัยทั้งปวง มีชีวิตที่ผาสุก
ดังความตามพระธรรมเทศนา โดยพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล)
เรื่อง"เหตุแห่งความเดือดร้อน" ใน คอลัมน์ "สารส่องใจ" (-/\-)


ส่วนคอลัมน์ "จุดหมายปลายธรรม" ฉบับนี้
คุณงดงามได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเป็นแง่คิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวไทยทุกคน
ในตอน"พ่อหลวงของแผ่นดิน (๒)"


ความรู้สึกรักที่มีต่อใครบางคนอย่างรุนแรง
แม้รู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ตัดใจยากยิ่งนั้นเกิดจากสาเหตุใด
และทำอย่างไรจึงจะถอนใจออกมาได้
หาคำตอบได้จากคอลัมน์"ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ทำบุญอย่างไรจึงจะตัดใจจากคนที่แอบรักได้"


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP