ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๖


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๖ พร้อมกับเกมใหม่ "จับคู่เติมคำ"
ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ กันนะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
ผู้โชคดีจะได้รับ หนังสือ "ผิดที่ไม่รู้" จำนวน ๕ รางวัลค่ะ ^_^/

 

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้

พระภัททากัจจานา, บุพการี, โกลิยวงศ์, นกุลมารดา, กตเวที
พระนางปชาบดี, บิดามารดา, พระนางกัญจนา,
กตัญญู, พระนางสิริมหามายา, ศากยวงศ์


๑. พระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ
๒. ปุรัตถิมทิส (ทิศเบื้องหน้า) ในทิศ ๖
๓. ชื่อวงศ์กษัตริย์ข้างฝ่ายพระพุทธบิดา
๔. ผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะแทนพระราชมารดา
๕. บุคคลผู้ทำอุปการะมาก่อนคือผู้มีพระคุณ
๖. ตอบแทนหรือสนองคุณท่าน
๗. รู้คุณท่าน
๘. พระนามหลังจากออกบวชของพระนางยโสธรา
๙. เอตทัคคะในบรรดาอุบาสิกาผู้สนิทสนมคุ้นเคย
๑๐. พระอัยยิกาของเจ้าชายสิทธัตถะ
.ชื่อวงศ์กษัตริย์ข้างฝ่ายพระพุทธมารดา

 
เฉลยของฉบับที่แล้ว
๑. คู่มือกรรมพยากรณ์ ๒. อุทธัจจะ ๓. กกุธานที ๔. พุทธอุปฐาก ๕. กรรมวาจาจารย์
๖. อุบาลี ๗. ฉันนะ ๘. ลิจฉวี ๙. บารมี ๑๐.แนวตั้ง สิวลี ๑๐.แนวนอน สีกา ๑๑. พระโกนาคมนะ
๑๒. โฆสิตาราม ๑๓. กีสาโคตมี ๑๔.แนวตั้ง เทวตานุสติ ๑๔.แนวนอน เมตตา ๑๕.อรหัตตมรรค


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
หนังสือ "วาทะดังตฤณ ฉบับรักแท้มีจริง" จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่
๑. คุณสุภาพร กรุงเทพฯ
๒. คุณศิณี กรุงเทพฯ
๓. คุณลัดดาวัลย์ จ.นนทบุรี
๔. คุณสลิด จ.ปทุมธานี
๕. คุณกันยารัตน์ กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็ว
นะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*

 แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP