จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

เลือกตัวอย่างที่ดี


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it144 destinationในสถานที่ทำงานแต่ละแห่งก็ย่อมจะมีคนที่ขยันทำงานและอู้งานแตกต่างกันไปนะครับ
เมื่อสัปดาห์ก่อน ผมได้สนทนากับญาติธรรมท่านหนึ่งซึ่งรับราชการ ณ หน่วยงานแห่งหนึ่ง
โดยเธอได้เล่าถึงเรื่องเพื่อนที่ทำงานคนหนึ่งของเธอว่า
เพื่อนคนดังกล่าวตั้งใจขยันทำงานในที่ทำงานมาก
แต่ว่าเพื่อนคนอื่น ๆ ในกลุ่มเขากลับชอบอู้งาน และลาหยุดกันบ่อย ๆ
บางทีก็มีลาหยุดงานพร้อมกัน แล้วก็ทำให้งานมาหนักอยู่กับเพื่อนคนนี้
เพื่อนคนนี้จึงเกิดความรู้สึกน้อยใจและรู้สึกว่าเสียเปรียบ
เขาจึงบ่นกับญาติธรรมท่านนี้ว่า วันหลังเขาจะทำตัวอู้งานและลาหยุดงาน
เหมือนเพื่อนคนอื่น ๆ ในกลุ่มเขาบ้างดีกว่า


ญาติธรรมท่านนี้ได้ฟังเพื่อนคนนี้บ่นดังนั้นแล้ว จึงได้ถามเพื่อนคนนี้ว่า
“ในเมื่อเธอรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่า สิ่งที่คนอื่น ๆ เขาทำนั้นไม่ดี
แล้วเธอจะไปเอาอย่างพวกเขาทำไมกัน”
เพื่อนคนนี้ได้ฟังญาติธรรมท่านนี้ถามแล้วก็อึ้งไป ยังไม่ทันตอบอะไร
ญาติธรรมท่านนี้ก็ถามเขาต่อไปว่า “แล้วเธอจะทำแบบพวกเขาได้หรือ
นี่เธอรับราชการอยู่ แต่เธอก็อู้งานหรือโดดงานอย่างที่พวกเขาทำน่ะ”
เพื่อนคนนี้ได้ฟังแล้ว เงียบไปครู่หนึ่ง แล้วก็ตอบว่า “ทำไม่ได้”
ญาติธรรมท่านนี้ไม่ได้เล่าจนจบว่าบทสรุปของเรื่องราวเป็นอย่างไร
และเพื่อนคนนี้จะตัดสินใจเดินต่อไปในเส้นทางไหนนะครับ


แต่ผมก็ได้ให้ความเห็นไปกับญาติธรรมท่านนี้ว่า
น่าจะแนะนำเพื่อนคนนี้เพิ่มเติมว่า ตัวอย่างที่ดีของคนที่ขยันทำงานก็มี
ทำไมเขาจึงไม่เลือกที่จะเดินตามตัวอย่างที่ดี ๆ
แต่กลับไปเลือกที่จะเดินตามตัวอย่างที่ไม่ดีล่ะ


โดยสภาพแล้ว หากคนอื่นเขาต้องการจะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างที่ไม่ดี
แต่เราต้องการจะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างที่ดีแล้ว
เราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำตามคนอื่น ๆ ที่ประพฤติตนไม่ดีนั้น
เพราะเรากับคนอื่น ๆ เหล่านั้นก็เดินกันอยู่บนคนละเส้นทางอยู่แล้ว
เราจึงไม่จำเป็นต้องไปอิจฉาคนอื่นที่ประพฤติตนไม่ดี
และเราก็ไม่จำเป็นต้องไปน้อยใจที่เราประพฤติตัวดีด้วย
โดยใครทำไม่ดี ก็ย่อมจะเป็นกรรมที่ไม่ดีสำหรับคน ๆ นั้น
ในขณะที่ใครทำดี ก็ย่อมจะเป็นกรรมที่ดีสำหรับคน ๆ นั้นเช่นกัน
สัตว์โลกทั้งหลายก็ย่อมจะเป็นไปตามกรรมของตน


หากเราจะลองเปรียบเทียบกับการประพฤติหรือปฏิบัติธรรมแล้ว
ยกตัวอย่างว่า เราทำทาน หรือถือศีลห้า เป็นต้น
อย่างสมมุติว่าเราทำทานในงานบุญใด ๆ งานหนึ่ง
แต่คนอื่น ๆ บางคนในที่ทำงานเขาไม่ทำ ก็เป็นเรื่องของเขา
เพราะเราทำทาน เราก็ได้ผลบุญของเรา
ส่วนคนอื่นที่เขาไม่ทำ เขาก็ไม่ได้ผลบุญของเขา ก็เป็นธรรมดา
ไม่เห็นจะมีความจำเป็นใด ๆ ที่เราจะต้องไปอิจฉาคนที่ไม่ทำทาน
หรือคิดว่าเราควรจะไปประพฤติตนตามแบบเขาเลย


หรือสมมุติว่าเราถือศีล เราไม่ฆ่าสัตว์ ไม่โกงใคร ไม่ประพฤติผิดในกาม
ไม่โกหก และไม่ดื่มสุรา แต่คนอื่น ๆ บางคนในที่ทำงานเขาประพฤติผิดศีล
เราก็ย่อมจะได้ผลบุญในการรักษาศีลของเรา
ส่วนคนที่ประพฤติผิดศีลก็ย่อมจะได้บาปอกุศลของเขา ก็เป็นธรรมดา
ไม่เห็นจะมีความจำเป็นใด ๆ ที่เราจะต้องไปอิจฉาคนที่ประพฤติผิดศีล
หรือคิดว่าเราควรจะไปประพฤติตนตามแบบเขานะครับ
เพราะเป็นการเดินกันคนละเส้นทางอยู่แล้ว
โดยคนดีก็ย่อมจะทำดีได้ง่าย และทำชั่วได้ยาก
ในทางกลับกัน คนชั่วก็ย่อมจะทำชั่วได้ง่าย แต่ทำดีได้ยาก


ในเรื่องคนดีทำดีง่าย แต่ทำชั่วยาก และคนชั่วทำชั่วง่าย แต่ทำดียากนี้
ได้มีพระพุทธพจน์ยืนยันนะครับ โดยในอานันทสูตร (พระสุตตันตปิฎก
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต) ได้เล่าว่า
ในสมัยหนึ่ง พระอานนท์ได้เข้าไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์
พระเทวทัตได้เห็นพระอานนท์กำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในพระนครราชคฤห์แล้ว
จึงเข้าไปหาพระอานนท์ แล้วได้กล่าวกับพระอานนท์ว่า
ดูกร อาวุโสอานนท์ บัดนี้ผมจักกระทำอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาค
แยกจากภิกษุสงฆ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ครั้งนั้น พระอานนท์กลับจากบิณฑบาต และภายหลังจากฉันอาหารแล้ว
ท่านได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วได้กราบทูลเรื่องดังกล่าว
พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว ได้ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“ความดีคนดีทำได้ง่าย ความดีคนชั่วทำได้ยาก ความชั่วคนชั่วทำได้ง่าย”
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=25&A=3260&Z=3282&pagebreak=0


สรุปแล้ว เราก็พึงเลือกครับว่าเราจะเดินบนเส้นทางของคนดี หรือคนไม่ดี
ถ้าจะเดินบนเส้นทางคนดี ก็พึงขวนขวายขยันทำหน้าที่การงานตามที่เหมาะสม
โดยไม่ต้องไปอิจฉาหรือน้อยใจคนอื่น ๆ บางคนที่เขาอาจจะอู้งานหรือโดดงาน
และก็ไม่ต้องไปสนใจอยากจะเลือกประพฤติตนในทางเสื่อมของคนไม่ดีนั้นด้วย
นอกจากนี้ หากเราต้องการอยากจะเลือกประพฤติตนตามบุคคลอื่นแล้ว
เราก็พึงที่จะเลือกตัวอย่างที่ดีที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ไม่ใช่ไปเลือกตัวอย่างที่ไม่ดี ซึ่งไปทำตามแล้วจะทำให้ตนเองเสื่อมถอยลงครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP