สารส่องใจ Enlightenment

จิตที่ฝึกดีแล้วจะไม่ถดถอยอีกแล้วใช่ไหมวิสัชนาธรรม โดย พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
โยม - จิตที่ฝึกดีแล้ว จะไปอยู่ในสถานที่แห่งใด สิ่งแวดล้อมอย่างไร
ก็ไม่ถดถอย ไม่ตกลงต่ำและไม่เดือดร้อนอีกแล้วใช่ไหมครับหลวงปู่ - จิตของเราก็เป็นอย่างนี้แหละ มันดีได้ด้วยการฝึกกัน
จะให้มันดีเองไม่ได้ มันต้องฝึก การฝึกก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอน
ผู้ครองเรือนก็ต้องฝึกธรรมที่เหมาะสมกับผู้ครองเรือน
ผู้เป็นนักบวชก็ต้องฝึกกันไปให้ตรงธรรมของนักบวช จิตถึงจะเจริญได้ ถึงดีได้อุปมาเหมือนอย่างไม้ที่มันเป็นต้นอยู่โดยลำพัง
เราจะเอาทั้งต้น ทั้งกิ่ง มาทำบ้านเรือนก็ไม่ได้
มันต้องเอามาแปรรูปเสียก่อน ขับไล่ไม้ที่ไม่ต้องการออกไป
เอาส่วนเกินที่ไม่เรียบร้อยออกไป
เอาแต่เนื้อของมันมาเลื่อยแปรรูปเป็นขนาดต่างๆ ตามประโยชน์ที่ต้องการใช้สอย
แล้วจึงเอามาประกอบกันเป็นบ้านเรือน มันจึงเกิดประโยชน์ถาวรได้คนเราก็เหมือนกัน ไม่ใช่สักแต่ว่าเกิดมาเป็นคน
เป็นคนแล้วมันก็ต้องฝึกไป จิตของคนเรามันจะดีไปหมดทุกคนไม่ได้
เพราะมันเกี่ยวกับปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
คือ การฝึกตนมาแต่ก่อน หรือไม่ได้ฝึกตนมา
บางคนก็ได้เคยฝึกตนมาก่อนในอดีตชาติ พอมาชาตินี้พื้นฐานเดิมดีมา
แต่ก็ยังดีไม่ได้มาก ยังต้องฝึกให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปจนถึงที่สุดบางคนก็ไม่ได้ฝึกให้ดีมา เกเรมาก่อน มาเกิดใหม่ก็เป็นคนเกเรอีกก็มีอยู่
ในสังคมหมู่มากก็มีทั้งคนดีคนชั่วนานาชนิด
ผู้ฉลาดก็ไปแสวงหาคบคนดี
คนไม่ฉลาดก็ไปคบแต่คนชั่ว แล้วก็ชั่วไปตามเขา
คนเราจะดีได้ต้องมีศีลเป็นสำคัญ
เมื่อศีลดี จิตก็ดีตาม สมาธิก็ดี ก็เกิดปัญญาขึ้นตามลำดับจิตของทารกที่แรกเกิดนั้นนะ เราเข้าใจว่าบริสุทธิ์ เพราะยังไม่มีกิเลสมาเกาะเกี่ยว
แต่แท้จริงแล้วลักษณะนิสัย ความดีของจิตเดิมนั้น
ได้ถูกฝังลึกอยู่ภายในจิต ยังไม่แสดงออกมา
ถ้าจิตนั้นเคยฝึกมาก่อน ต่อมาเด็กนั้นก็ใฝ่ดีเองได้
ไม่ต้องสอนกันมากนัก ไม่ต้องเกลาต้องขัดกันมาก
แต่ถ้าไม่เคยได้รับการฝึกฝนมาเลย
เป็นจิตที่มาจากที่ต่ำ ความฝังแน่นของกิเลสมีมาก ก็ชำระล้างยากสักหน่อย
ต้องฝึกหัดกันอีกนานกว่าจะดีได้- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


จาก วรลาโภวาท ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP