โหรา (ไม่) คาใจ Astro FAQ

ทำอย่างไรให้คนใกล้ตัวสนใจธรรมะ


Aims Astro

ถาม – ดวงบอกได้ไหมคะว่าคนคนนี้สนใจธรรมะหรือไม่ คือว่าอยากให้ญาติๆ มาทางธรรมให้มากขึ้นค่ะ ได้พยายามพาไปทำทาน ชวนให้รักษาศีลและฝึกภาวนา แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ ที่สุดแล้วเราเองก็พานหงุดหงิด เพราะว่าพยายามจะพาพวกเขาไปเจอทางที่ดีแต่ก็ไม่ยอมไปกันค่ะ

ดวงบอกได้ว่าแต่ละคนมีอุปนิสัยอย่างไร มีความชอบใจในเรื่องใดเป็นพิเศษค่ะ ดังนั้นจึงบอกได้ว่าสนใจในเรื่องธรรมะได้ง่ายหรือไม่ และเท่าที่ผ่านมาลูกค้าก็ถามบ่อยเหมือนกันว่าหมอดูรู้ได้ยังไงว่าเขา/เธอสนใจการปฏิบัติธรรม คำตอบก็คือพอจะอ่านได้จากดวงนะคะ (^__^)

ในเรื่องความสนใจในทางบุญนี้ ก็มีคุณลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่เมื่อตนเองได้มีโอกาสรู้จักธรรมะแล้ว ก็มีใจปรารถนาดีอยากจะให้คนรอบข้างสนใจบ้าง จึงใช้วิธีการต่างๆ เพื่อจะชักจูงเขาเหล่านั้น ซึ่งก็มีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลค่ะ

“การให้ธรรมไม่หมายถึงเพียงการพิมพ์หนังสือธรรมแจก
หรือการอบรมสั่งสอนด้วยวาจา ให้รู้ให้เห็นธรรมเท่านั้น
แต่การให้ธรรมที่แท้จริง ย่อมหมายถึงการทำตนเองของทุกคนให้มีธรรม
ให้ธรรมในตนปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องมีการแสดงออกเป็นการสั่งสอนด้วยวาจา
หรือเช่นด้วยการแสดงธรรมแบบพระธรรมเทศนาของพระ
การสั่งสอนธรรมหรือให้ธรรมด้วยความประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเองนั้น
มีความสำคัญเหนือกว่าการแจกหนังสือธรรมเป็นอันมากด้วยซ้ำ
เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ
จนธรรมนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายกับใจ
นั่นแหละเป็นการแสดงธรรมให้ปรากฏแก่ผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลายทั้งปวง
และจะต้องได้ผลมากกว่าการให้ธรรมที่เป็นข้อเขียนในหน้าหนังสือ”

จาก "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง"
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


จากพระวรธรรมคติข้างต้น สรุปได้ว่าการประพฤติตนอย่างผู้มีธรรมะให้คนรอบข้างได้ประจักษ์ ถือว่ามีความสำคัญมากค่ะ ดังที่ลูกค้าหญิงท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เธอพยายามชักชวนสามีให้สนใจธรรมะ เข้าวัดเข้าวาบ้าง กลับได้รับคำตอบทำนองว่า “ถ้าเข้าวัดแล้วเป็นอย่างเธอ ฉันไม่เข้า” เนื่องจากตัวคนชวนเองก็ยังมีพฤติกรรมเดิมๆ หรือมีนิสัยบางอย่างที่ยังไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น คนที่ได้รับคำชวนจึงยังไม่เห็นข้อดี เลยไม่อยากจะเข้าวัดเข้าวา ดังนั้นเราจึงต้องมีพัฒนาการให้เป็นที่ประจักษ์ก่อนค่ะ ถ้าหากเราดีขึ้นอย่างชัดเจนและยาวนาน เป็นธรรมดาที่คนรอบข้างจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วก็อาจจะไถ่ถามก็ได้ ว่าไปทำอะไรมาถึงดูมีความสุขขึ้น นิสัยดีขึ้น อารมณ์เย็นลง ฯลฯ แต่ที่สุดแล้วเขาจะสนใจธรรมะหรือไม่ ก็ต้องแล้วแต่บุญของแต่ละคนด้วยค่ะ

มีคำแนะนำดีๆ ให้คนใกล้ตัวหันมาสนใจปฏิบัติธรรม จากหนังสือ คำตอบใน facebook โดยคุณดังตฤณ ความว่า

“แนวการเผื่อแผ่ธรรมะให้คนใกล้ตัวที่ดีที่สุด คือ
๑) ทำให้คนใกล้ตัวได้สัมผัสจริงว่าความเงียบของจิตเป็นอย่างไร ความเงียบจะแผ่เป็นกระแสสงบให้รู้สึกอยู่เรื่อยๆ เมื่อใกล้ชิดกัน ภายหลังเขาอาจนึกถึงหรืออยากพึ่งพากระแสแบบเรา โดยเฉพาะในเวลาที่เขาฟุ้งซ่านจัดๆ
๒) เมื่อสงบสุข อาจจะหลังสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ ให้นึกถึงความผาสุกของจิตตน แล้วนึกถึงคนที่เราอยากให้เขาหันมาเอาดี จะเกิดมโนภาพรางๆ ของเขาขึ้นมา ให้นึกต่อไปว่าถ้าจิตของเขามีความผาสุกได้แบบเรา ใบหน้าเขาจะเป็นอย่างไร การนึกอย่างนี้จัดเป็นการแผ่เมตตาแบบเจาะจง ทำบ่อยๆ จะเกิดพลังดลใจให้เขานึกอยากมาคุยกับเราเรื่องการเจริญสติ
๓) รอจังหวะให้เขาเป็นฝ่ายถามเมื่ออยากรู้หรืออยากระบายทุกข์ อย่าหาจังหวะยัดเยียดในเวลาที่เราคิดว่าเหมาะ เพราะส่วนใหญ่เราจะ
คิดไปเองคนเดียว น้อยครั้งที่เขาพร้อมจะ คิดตามไปด้วย จากนั้นต้องเปลี่ยนใจเขาอย่างเป็นรูปธรรม ต้องทำให้เขารู้ว่าการนั่งสมาธิและเจริญสติอย่างถูกต้องนั้น จะช่วยให้เป็นสุข ไม่ใช่อึดอัดครับ”

การศึกษาธรรมะนั้นเพื่อเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นนะคะ ส่วนการที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเข้าวัดนั้น แม้จะเป็นความประสงค์ในทางดี แต่ถ้าไม่ระวังใจให้ดี ก็อาจจะกลายเป็นกิเลสตัวใหม่ไปได้อีกเหมือนกัน แล้วก็ต้องมาทุกข์ใจ ขัดเคืองใจที่เขาไม่สนใจในสิ่งดีๆ ที่เราอุตส่าห์มอบให้ ดังนั้นจึงต้องเพิ่มความเมตตากรุณาให้มาก ยอมรับความจริงด้วยความเข้าใจในเรื่องกรรมว่าบุคคลจะมาทางธรรมหรือไม่ ก็ด้วยเหตุปัจจัยของแต่ละคนจริงๆ ดังนั้นหากได้พยายามส่งเสริมให้คนรอบข้างหันมาสนใจธรรมะแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จวันนี้ ก็อย่าเสียกำลังใจ เพราะที่แน่ๆ คือเรามีจิตคิดอนุเคราะห์ ได้มีความเมตตากรุณาผู้อื่นแล้วค่ะ (^__^)

: )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


สำหรับท่านที่สนใจดูดวงกับคุณ
Aims Astro สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ http://sites.google.com/site/aimsastro/แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP