ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

ความรักของชายรักชายหรือหญิงรักหญิง ถือเป็นความผิดหรือไม่


ถาม - ความรักของชายรักชายหรือหญิงรักหญิง ถือเป็นความผิดไหมครับ

คือความรักนี่นะ คนจะมองเป็นเรื่องของคู่
นี่คือความรักแบบ... คำว่าเชิงชู้สาวนี่ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นหญิงกับชายเสมอไป
ชู้สาวหมายถึงว่าผูกพัน ปฏิพัทธ์กัน มีความพิศวาสกัน
มีความรักใคร่ อยากจะอยู่ด้วยกันฉันท์ผัวเมีย
นี่คือความหมายที่แท้จริง

การที่เราไปตั้งแง่รังเกียจหรือว่ามีธรรมเนียมนิยมว่าจะต้องเป็นชายเป็นหญิงเท่านั้น
อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ
สัญชาตญาณหมายความว่า ไม่ต้องมีใครมาบอก ไม่ต้องมีใครมาสอน มันรู้สึกขึ้นมาเอง
ว่าที่ถูกต้องนี่ควรจะหญิงกับชาย ชายกับหญิง
ไม่ใช่หญิงกับหญิง ชายกับชาย
แต่ในความเป็นจริง ในทางปฏิบัติ
มันมีอยู่ ไอ้เรื่องของความพอใจเพศเดียวกัน
อันนี้ก็ต้องไปพูดขุดคุ้ยกันเรื่องกรรม เรื่องอะไรต่อมิอะไร
ว่าทำไมถึงมีจิตเบี่ยงเบนจากธรรมชาติที่ให้มา

แต่ยังไงก็ตามเรามาพูดกันง่ายๆ ก่อนว่า
หญิงกับหญิง ชายกับชาย มันไม่ได้มีแค่คู่สองคู่ มันมีหลายคู่
แล้วปัจจุบันก็เริ่มเป็นที่ยอมรับกัน
หลายประเทศนี่ออกกฎหมายเลย
ว่าสามารถอยู่ด้วยกันได้ฉันท์สามีภรรยา
จดทะเบียนสมรสกันได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ของไทยยังไม่ใช่ ของไทยยังไม่ยอมรับ
อันนั้นก็เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมาย ของฝ่ายความเห็นของผู้ปกครองด้วยกฎหมายแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP