จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

เกมทายสถานที่


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


059_destination


เห็นชื่อบทความแล้ว บางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าจะเกี่ยวกับธรรมะอย่างไร

สงสัยก็ให้รู้ทันว่าสงสัยนะครับ สงสัยไม่ใช่ตัวเรานะครับ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
แต่จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับธรรมะนั้น ก็ช่างมันเถิดนะครับ
เอาเป็นว่าฉบับนี้ ผมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้อ่านได้เล่มเกมทายสถานที่ก็แล้วกัน

ขอเล่าที่มาที่ทำให้มีการเล่มเกมนี้ก่อนแล้วกัน
เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ได้มีญาติธรรมท่านหนึ่งอีเมล์มาให้ความเห็นว่า
ชอบภาพพระพุทธรูปที่ได้นำมาลงในคอลัมน์จุดหมายปลายธรรม (
ฉบับ Lite)
และขอให้ผมช่วยบอกสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปในภาพด้วย
เพื่อว่าหากญาติธรรมท่านนั้นมีโอกาส ก็จะได้เดินทางไปนมัสการพระพุทธรูปนั้น ๆ

ผมได้ตอบอีเมล์กลับโดยอธิบายว่าวัตถุประสงค์ที่ได้นำภาพพระพุทธรูปมาลงว่า
ก็เพื่อประโยชน์ว่าท่านผู้อ่านบางท่านจะได้ระลึก "พุทธานุสติ"
แม้เพียงชั่วครู่ก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์ครับ
ส่วนสำหรับบางท่านที่เจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันแล้ว
อะไรเกิดขึ้นในจิตใจ ก็ให้รู้ทันเป็นปัจจุบัน เห็นไตรลักษณ์ ก็จะดีที่สุดครับ
แต่หากหลงไปแล้ว และไม่มีสติรู้ทัน อย่างน้อยเห็นภาพพระพุทธรูป
และสามารถมีใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ ก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้ว
โดยผมก็แนะนำให้ญาติธรรมท่านนั้น ระลึกถึง "พระพุทธเจ้า"
ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่าระลึกถึงพระพุทธรูปครับ

ญาติธรรมท่านนั้นก็รับทราบและเข้าใจนะครับ แต่ก็ยังต้องการทราบสถานที่อยู่ดี
ทีนี้ ผมนำไฟล์ภาพ (เก่าบ้างใหม่บ้าง) มาใช้ โดยไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ละเอียด
การที่จะหาว่าภาพไหนมาจากสถานที่ไหน ก็ต้องใช้เวลากลับไปค้นพอสมควร
แต่ผมก็ตอบรับญาติธรรมท่านนั้น โดยรับว่าจะไปหามาข้อมูลมาให้ครับ

ทีนี้พอผมได้ข้อมูลมาแล้ว ลำพังว่าจะส่งอีเมล์ให้ญาติธรรมที่ถามเพียงท่านเดียว
ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีท่านผู้อ่านท่านอื่นอยากทราบด้วยไหม
จึงเป็นที่มาของเกมนะครับ โดยผมก็นำสถานที่มาให้ท่านผู้อ่านเล่นเกมทายดีกว่า๑. รางวัล


หากเราจะเล่นเกมกันโดยไม่มีรางวัลเลย ก็คงไม่จูงใจกันเท่าไรนะครับ
ฉะนั้น ก็ขอเริ่มต้นที่รางวัลก่อนแล้วกัน

๑.๑ สำหรับ ๑๗ ท่านแรกที่ทายถูกมากที่สุด (ซึ่งหากคะแนนเท่ากันหลายท่าน
จะพิจารณาตามลำดับอีเมล์ที่ส่งมา) จะได้รับรางวัลเป็น
“หนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย”
ซึ่งย่อความโดยท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ นะครับ

๑.๒ จะมีรางวัลผู้โชคดีให้ ๓ รางวัลนะครับ คือสำหรับท่านที่ส่งอีเมล์ตอบมา
ในลำดับที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒๐ และลำดับที่ ๓๐ โดยจะได้รางวัลเช่นเดียวกับข้อ ๑.๑ ครับ๒. เงื่อนไขการเล่นเกม


๒.๑ หนึ่งชื่อ หนึ่งที่อยู่ และหนึ่งอีเมล์ เล่นทายได้คำตอบเดียวนะครับ
หากมีท่านไหนใช้ชื่อเดียวกัน ที่อยู่เดียวกัน หรืออีเมล์เดียวกันทายมาหลายครั้งแล้ว
ถือว่าทั้งหมดที่ซ้ำกันนั้น
disqualify (ปรับแพ้) ทั้งหมดนะครับ

๒.๒ จะต้องส่งอีเมล์ตอบตามวิธีการที่กำหนดด้านล่างนะครับ
(เพื่อความสะดวกในการตรวจคำตอบ)
หากส่งมาโดยทำวิธีการแตกต่างจากวิธีการที่กำหนดไปมากแล้ว
ถือว่า
disqualify (ปรับแพ้) เช่นกันครับ (ผมและญาติธรรมที่ช่วยไม่มีเวลามากครับ)

๒.๓ คอลัมน์นี้ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะครับ เพราะฉะนั้นแล้ว
ผมไม่ได้จำกัดห้ามผู้เกี่ยวข้อง หรือคณะทำงานวารสารนี้ร่วมเล่นเกมทายนี้นะครับ
เพราะญาติธรรมที่ทำงานวารสารนี้ก็ไม่ได้ทราบคำตอบใด ๆ เหมือนกัน ฉะนั้นก็ร่วมทายได้

๒.๔ หมดเขตการส่งอีเมล์ทายภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๓.๐๐ น.
อีเมล์ทั้งหลายที่เข้ามาหลังจากนั้น ถือว่า
disqualify (ปรับแพ้) เช่นกันครับ

๒.๕ การประกาศผลจะประกาศให้ทราบในธรรมะใกล้ตัวฉบับ Lite ฉบับที่ ๖๐ นะครับ
(เว้นแต่ว่าอีเมล์จะเยอะมากจนตรวจคำตอบไม่ทัน ก็อาจจะต้องขอเลื่อนนะครับ)
โดยจะประกาศเฉพาะชื่อ และจังหวัดของท่านที่ได้รางวัลนะครับ (จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ)
การประกาศผลใด ๆ นี้ ถือเป็นที่ยุตินะครับ กรณีเป็นไปได้ว่าผมและญาติธรรมอาจจะตาลาย
ตรวจคำตอบอะไรข้ามไปบ้าง หรืออาจจะมีปัญหาทางเทคนิคใด ๆ
ก็ขออภัยทานและอโหสิกรรมมา ณ ที่นี้เลย
แต่ขอรับรองว่าจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่นะครับ๓. วิธีการเล่นเกม


๓.๑ ให้ท่านจับคู่คำถาม (ชื่อคอลัมน์) และตัวเลือก (ชื่อสถานที่) รวมกันเป็นคำตอบ
โดยให้ตอบเฉพาะตัวเลขคำถาม และตัวอักษรตัวเลือก (โปรดดูตัวอย่างในข้อ ๓.๔ ด้านล่าง)

๓.๒ คำตอบให้ส่งมาที่อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โดยชื่ออีเมล์ให้ระบุว่า “ส่งคำตอบเกมทายสถานที่”
กรุณาอย่าส่งไปที่
gmail หรืออีเมล์อื่นของผมนะครับ
หากส่งไปแล้วถือว่า
disqualify (ปรับแพ้) เช่นกันครับ

๓.๓ ในอีเมล์ ให้ใส่คำตอบของท่านก่อน (ดูตัวอย่างตามข้อ ๓.๔ ด้านล่าง)
แล้วตามด้วย “ชื่อและที่อยู่ที่จะให้จัดส่งรางวัล”

๓.๔ ตัวอย่างคำตอบทำเป็นสามแถว ตามรูปแบบดังนี้นะครับเพื่อสะดวกในการตรวจ
(สามารถ
copy ไปใช้ได้ครับ)

(๑) ก (๒) ง (๓) ก (๔) ข (๕) ท (๖) ต (๗) ข (๘) ง (๙) ก (๑๐) จ
(๑๑) ก (๑๒) ล (๑๓) ป (๑๔) ท (๑๕) ส (๑๖) ก (๑๗) จ (๑๘) น (๑๙) ห (๒๐) น
(๒๑) ส (๒๒) ก (๒๓) ห (๒๔) ม (๒๕) จ (๒๖) ห (๒๗) พ (๒๘) ต (๒๙) จ (๓๐) จ

โดยตัวเลขในวงเล็บนี้ขอให้ท่านเรียงและคงไว้ตามนี้นะครับ
แต่ท่านเปลี่ยนเฉพาะคำเลือกคือตัวอักษรไทยที่อยู่หลังตัวเลขในวงเล็บเท่านั้น๔. คำใบ้


๔.๑ สถานที่แห่งหนึ่งอาจจะเป็นคำตอบสำหรับบทความมากกว่าหนึ่งตอนก็ได้

๔.๒ สถานที่บางแห่งอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับบทความในตอนใด ๆ เลยก็ได้

๔.๓ ภาพในคำถามข้อ (๑๒) และ (๑๔) ซ้ำกัน แต่ไม่เป็นไรครับ
ก็ให้ทายมาทั้งคู่เลย และจะทายต่างกันก็ได้๕. คำถาม และตัวเลือก


คอลัมน์จุดหมายปลายธรรม

(๑) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๔๔ ระลึกอะไรเมื่อไปทำบุญที่วัด (ตอนจบ)

(๒) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๔๕ ได้อะไรจากการสวดมนต์

(๓) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๔๖ ชีวิตที่โชคดีและเป็นมงคล

(๔) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๔๗ กินแค่เพียงปลาที่รู้จักก็อิ่มได้

(๕) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๔๘ เริ่มต้นที่กุศล จบลงที่อกุศล

(๖) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๔๙ ทันสมัยหรือไปอบาย (ตอนที่ ๑)

(๗) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๕๐ ทันสมัยหรือไปอบาย (ตอนจบ)

(๘) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๕๑ รักษาศีลห้าให้แข็งแรง

(๙) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๕๒ เวียนเทียน เวียนทำไม

(๑๐) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๕๓ จะเตือนเขาดีหรือเปล่า

(๑๑) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๕๔ อยากได้อะไรในโลก

(๑๒) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๕๕ ดูตัวเองก่อน ช่วยตัวเองก่อน

(๑๓) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๕๖ Butterfly Effect

(๑๔) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๕๗ แก้ปัญหาชอบหมกมุ่นเรื่องงาน

(๑๕) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๕๘ สงครามชีวิต

(๑๖) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับ Lite ฉบับที่ ๕๙ เกมทายสถานที่


คอลัมน์เพื่อนธรรมจารี

(๑๗) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๑๔ วันมาฆบูชา

(๑๘) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๑๕ เมื่อพ่อแม่ป่วยหนักมาก (ตอนที่ ๑)

(๑๙) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๑๖ เมื่อพ่อแม่ป่วยหนักมาก (ตอนที่ ๒)

(๒๐) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๑๗ เมื่อพ่อแม่ป่วยหนักมาก (ตอนที่ ๓)

(๒๑) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๑๘ เมื่อพ่อแม่ป่วยหนักมาก (ตอนที่ ๔)

(๒๒) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๑๙ เมื่อพ่อแม่ป่วยหนักมาก (ตอนที่ ๕)

(๒๓) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๒๐ เมื่อพ่อแม่ป่วยหนักมาก (ตอนจบ)

(๒๔) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๒๑ ธรรมสำหรับละนิวรณ์ ๕

(๒๕) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๒๒ ข่าวการเลือกตั้ง

(๒๖) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๒๓ คุยเรื่องกรรม (ตอนที่ ๑)

(๒๗) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๒๔ การเมืองกับการปฏิบัติธรรม

(๒๘) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๒๕ คุยเรื่องกรรม (ตอนที่ ๒)

(๒๙) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๒๖ คุยเรื่องกรรม (ตอนที่ ๓)

(๓๐) ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๑๒๗ คุยเรื่องกรรม (ตอนที่ ๔)ตัวเลือกสำหรับเป็นคำตอบ

ก. บริเวณอดีตวัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย

ข. พุทธคยา ประเทศอินเดีย

ค. มูลคันธกุฎีวิหาร เมืองสารนาถ ประเทศอินเดีย

ฆ. วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี

ง. วัดโคโตะคุอิน เมืองคามาคูระ ประเทศญี่ปุ่น

จ. วัดชินฮึงซา อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ประเทศเกาหลี

ฉ. วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร

ช. วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา

ซ. วัดนางสาว จังหวัดสมุทรสาคร

ฌ. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

ญ. วัดป่าสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี

ฎ. วัดโป่หลิน ฮ่องกง

ฐ. วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฑ. วัดพระธาตุเขาน้อย จังหวัดน่าน

ฒ. วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

ณ. วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

ด. วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

ต. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ จังหวัดแพร่

ถ. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

ท. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม

ธ. วัดแพร่ธรรมาราม จังหวัดแพร่

น. วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

บ. วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ป. วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

ผ. วัดอรัญญวิเวก จังหวัดเชียงใหม่
บางท่านอาจจะบอกว่า โอ้โห ใครจะไปทราบได้ล่ะ คงต้องเดาเท่านั้น
จริงอยู่ครับว่าบางภาพนั้น ท่านคงจะต้องเดาเท่านั้น
แต่สำหรับบางภาพนั้น ไม่ยากเลยครับ สำหรับยุคอินเตอร์เน็ตนี้

ท้ายนี้ ขอฝากไว้นะครับว่า ดูภาพไป เล่นเกมไป มีสติรู้ทันนะครับ
อย่ามัวแต่ห่วงเล่นเกม และปล่อยให้ความอยากครอบงำใจครับ
เล่นเกม โดยมีสติดูใจตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อย ๆ
หากไม่มีสติรู้ทันแล้ว อย่างน้อยก็ระลึกถึง “พระพุทธเจ้า” ก็ยังดีครับ
(แม้ว่าท้ายสุดจะไม่ได้รางวัล แต่ก็อาจจะได้ของดีกว่ารางวัลเสียอีกนะ)

ขอให้เจริญในธรรมทุกท่าน และพบกันใหม่ในตอนหน้าครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP