เล่าเรื่องเมืองพุทธ Lite Story

ไปดีมาดี


North Star


"ไปดีมาดี" เป็นคำอวยพรที่เรามักได้ยินอยู่เสมอๆ เมื่อต้องเดินทางใกล้ไกล
แต่ชาวพุทธแท้ย่อมรู้ดีว่า การได้มาซึ่งสิ่งดีร้ายทั้งหลายนั้น
มิได้เกิดจากคำอวยพรหรือคำสาปแช่งของใคร
หากแต่มาจาก "กรรม" ของเจ้าตัวเท่านั้นที่ดลบันดาลให้เป็นไป
ดังพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ. ๙)
ในคอลัมน์ "เล่าเรื่องเมืองพุทธ" ฉบับนี้ค่ะ (-/\-)thai5คนผู้ไปข้างไหนๆ ไม่มีภัยอันตราย กลับมาถึงถิ่นโดยสวัสดี ก็ชื่อว่าผู้ไปดีมาดี
การไปดีมาดีอย่างนี้เป็นกิจพึงปรารถนา
ผู้หลักผู้ใหญ่จึงยกขึ้นกล่าวอำนวยพรแก่ผู้จะลาไปข้างไหนว่า "ขอให้ไปดีมาดี"
การไปดีอย่างนี้ ย่อมสำเร็จด้วยอำนาจการระวังของผู้ไป กับโชคดีประกอบกัน

สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย พระองค์ทรงพระกรุณา
แม้ในคนดุร้ายเหี้ยมโหด ยังทรงพระอุตสาหะเสด็จไปโปรด เมื่อทรงเห็นอุปนิสัย
เช่น เสด็จไปโปรดอาฬวกยักษ์และองคุลิมาลโจร ฝ่าอันตรายอันจะพึงมีแก่พระองค์
แต่ด้วยอำนาจอนุสาสนีปาฏิหาริย์ พระองค์สามารถสั่งสอนคนเช่นนั้นให้กลับใจเป็นคนดี ละความชั่วร้ายเสียได้
องคุลิมาลโจรนั้น ถึงได้เข้ามาบวชในพระศาสนา กลับเป็นพระมีใจดี แต่ยังมีคนครั่นคร้ามเพราะกรรมเก่า
วันหนึ่ง หญิงมีครรภ์พบท่านเข้า ตกใจกลัวตัวสั่น ท่านตั้งสัตยาธิษฐานอำนวยพรว่า
ตั้งแต่ท่านเกิดในอริยชาติ คือตั้งแต่เข้าบวชในพระศาสนา ยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าแกล้งผลาญชีวิตสัตว์
ด้วยอำนาจแห่งคำจริงนั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่เจ้าและลูกในครรภ์ของเจ้าเถิด"


ภาษิตตั้งสัตยาธิษฐานอำนวยพรของพระเถระนี้
พระอาจารย์เก่าได้จัดเข้าเป็นพระปริตรตำนานหนึ่ง แห่งพระปริตรเจ็ดตำนาน
พระสงฆ์ใช้สวดในงานมงคล เพื่ออำนวยพรแก่หญิงมีครรภ์มาถึงทุกวันนี้

พระองค์เสด็จเที่ยวโปรดสัตว์ แม้ฝ่าอันตรายอย่างนั้น ยังไม่เคยถูกทำร้ายเลย
นับว่าเป็นผู้เสด็จไปดีมาดีได้เหมือนกัน

- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -

คัดจาก : อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ. ๙)
พิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP