เทศนาพาสรวล Lite Humor

เทศนาพาสรวล ๔


humor_banner

สรรหามาเล่าโดย อารมณ์ดี (^______^)

 

ตัวโกรธเป็นอย่างนี้
(เก็บมาฝากจากหนังสือ ๑ ศตวรรษหลวงปู่บุดดา ถาวโร")

หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ข้อธรรมคำสอนของท่าน เรียบง่าย แต่ลึกซึ้งยิ่งนัก
และบางครั้งก็อธิบายธรรมด้วยการให้ประจักษ์แก่ใจตนเอง
ดังเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือ "๑ ศตวรรษหลวงปู่บุดดา ถาวโร" ดังนี้

"ครั้งหนึ่งหลวงปู่บุดดาได้รับการนิมนต์ให้ไปเทศน์คู่กับท่านเจ้าคุณองค์หนึ่ง
ท่านเจ้าคุณองค์นั้นคงเห็นหลวงปู่พระบ้านนอกและไม่มีประโยคประธานใดๆ
เป็นเพียงพระธรรมดาๆ เท่านั้น
ท่านเจ้าคุณได้ถามหลวงปู่ว่า "จะเทศน์เรื่องอะไร"
หลวงปู่บุดดาท่านตอบว่า "เรื่องตัวโกรธ กิเลสตัณหา"
ท่านเจ้าคุณก็ถามต่อว่า "ตัวโกรธเป็นอย่างไร"
หลวงปู่บุดดาก็พูดว่า "ส้นตีน ไงล่ะ"
เท่านั้นเองท่านเจ้าคุณก็โกรธจนหัวฟัดหัวเหวี่ยง และไม่ยอมเทศน์ร่วมกับหลวงปู่
วันนั้นหลวงปู่บุดดาจึงต้องขึ้นเทศน์องค์เดียว
เมื่อเทศน์จบแล้ว ท่านก็ไปขอขมาท่านเจ้าคุณองค์นั้น
และอธิบายให้ท่านเจ้าคุณเข้าใจว่า "ตัวโกรธ" เป็นอย่างนี้ไม่หลงสมมุติ

(ฟังแล้วเก็บมาฝากจากพระธรรมเทศนา ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี)

ที่จริงตัวตนไม่มี ไม่ต้องล้างอัตตาตัวตน อัตตาตัวตนไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
กระทั่งในขันธ์ห้ายังไม่มีอัตตาตัวตนเลย
บางคนเตลิดไปนี่นิพพานมีอัตตาตัวตน หนักเข้าไปอีก
ขันธ์ห้ายังไม่ใช่อัตตาตัวตนเลย นิพพานอะไรเป็นอัตตาตัวตน ไปไกลใหญ่แล้ว
ไปหลงสมมุติเรื่องนิพพานขึ้นมา แล้วก็เลยนิพพานเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาอีก
เราหัดภาวนานะ ทะลุสมมุติเข้าไปเห็นสภาวะจริงๆ สภาวะจริงๆ ไม่มีตัวมีตน
เห็นแล้วเห็นอีก วันหนึ่งก็รู้เลยว่าสมมุติมันหลอกเรา หลอกเอาแท้ๆ เลย
แต่ก็อย่าไปเกลียดสมมุติ พระอรหันต์ก็รู้สมมุตินะ ก็คล้อยตามสมมุติ
สมมุติมันเป็นมติร่วมกันของชาวโลกเขา เพราะฉะนั้นจะไปฝืนชาวโลกเขาได้ยังไง
คือมีนักปราชญ์คนหนึ่งนะ คือแกจะเป็นปราชญ์หรือเปล่าไม่รู้
แต่แกก็คิดว่าแกก็เป็นปราชญ์ละ ไม่รู้ตายหรือยัง
เคยคุยกับแกนะ สมัยเราเป็นนักศึกษา ได้คุยกับแก
โอ้โห ดูแกฉล้าด ฉลาดเลย
แกบอกแกไม่ติดหรอก ระเบียบวินัยทั้งหลาย ของสมมุติ
นี่เห็นไฟแดงนะ ขับฝ่ามันไปเลย นี่ ไม่หลงสมมุติ เขาสมมุติว่าไฟแดงให้หยุด
เราฟัง ฮะ ท่านนักปราชญ์ ท่านไม่น่าจะมีชีวิตยืนยาวหรอก (โยมฮาทั้งศาลา)
สมมุติไม่ได้เอาไว้ปฏิเสธนะ เอาไว้เข้าใจมัน
เข้าใจมันโดยฐานะที่มันเป็นสมมุติแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP