ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๗


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๗ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้กับคำศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันนะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
ผู้โชคดีจะได้รับหนังสือดังตฤณวิสัชนา จำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ
^_^/


เลือกคำที่กำหนดให้ นำมาเติมในช่องว่างให้ได้คำที่ถูกต้องตรงกับความหมาย


อุปฐาก  ปบาทกาล นุสติ  กาล  ณัติพจน์ 
การกธรรม  จักร นุญาต  กิจ  ธิบาย

๑) พุทธ_ _ _
ครั้งพระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนม์อยู่

๒) พุทธ_ _
กิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ, การงานที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำ

๓) พุทธ_ _ _
วงการพระพุทธศาสนา

๔) พุทธ_ _ _ _ _
ผู้คอยรับใช้พระพุทธเจ้า

๕) พุทธ_ _ _ _ _ _ _ _
ธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า

๖) พุทธา_ _ _ _
พระประสงค์ของพระพุทธเจ้า, พระดำรัสชี้แจงของพระพุทธเจ้า

๗) พุทธา_ _ _ _ _
พระดำรัสสั่งของพระพุทธเจ้า, คำสั่งของพระพุทธเจ้า

๘) พุทธา_ _ _ _
ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต

๙) พุทธุ_ _ _ _ _ _ _
เวลาที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก

๑๐) พุทธา_ _ _
ตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเฉลยของฉบับที่แล้ว

๑. หลักธรรมสำหรับการครองเรือน......ฆราวาสธรรม
๒. หลักความประพฤติสำหรับนางภิกษุณีจะพึงถือเป็นเรื่องสำคัญอันต้องปฏิบัติด้วย ความเคารพไม่ละเมิดตลอดชีวิต......ครุธรรม
๓. ของควรให้, ของทำบุญต่างๆ ของถวายพระ......ไทยธรรม
๔. สิ่งที่เป็นจริง โดยความหมายสูงสุด ตามหลักอภิธรรมว่ามี ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน......ปรมัตถธรรม
๕. ธรรมที่ดี, ธรรมที่แท้, ธรรมของคนดี......สัทธรรม
๖. การสนทนาธรรม, การสนทนากันในทางธรรม......ธรรมสัจกัจฉา
๗. ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวง ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา......ธรรมจักษุ
๘. ธรรมปลอม, ธรรมที่ไม่แท้, ธรรมเทียม......ธรรมปฏิรูป
๙. การฟังธรรม......ธรรมสวนะ
๑๐. คำเรียกยกย่องพระ สารีบุตร ซึ่งเป็นกำลังใหญ่ของพระศาสนาในการประกาศพระศาสนา......ธรรมเสนาบดีรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือคู่มือกรรมพยากรณ์ จำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ

- คุณธรรมกิตติ์ กรุงเทพฯ
- คุณจิตรลดา กรุงเทพฯ
- คุณวรภา จ.สมุทรปราการ
- คุณวัชรินทร์ จ.หนองบัวลำภู
- คุณปาริสุทธิ์ จ.ตราด
- คุณณุตตรา กรุงเทพฯ
- คุณพิชญ์ กรุงเทพฯ
- คุณจตุรงค์ จ.นนทบุรี
- คุณพรพิมล กรุงเทพฯ
- คุณปัทมา กรุงเทพฯ


ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*

 แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP