ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๖


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๖ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้กับคำศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันนะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ผู้โชคดีจะได้รับ หนังสือคู่มือกรรมพยากรณ์ จำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ
^_^/


เลือกคำที่กำหนดให้ นำมาเติมในช่องว่างให้ได้คำที่ถูกต้องตรงกับความหมาย


ครุ  ฆราวาส  จักษุ  ปฏิรูป  สัท  สวนะ  ไทย  สากัจฉา  เสนาบดี  ปรมัตถ 

๑) _ _ _ _ _ธรรม
หลักธรรมสำหรับการครองเรือน
๒) _ _ธรรม
หลักความประพฤติสำหรับนางภิกษุณีจะพึงถือเป็นเรื่องสำคัญอันต้องปฏิบัติด้วย ความเคารพไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๓) _ _ _ธรรม
ของควรให้, ของทำบุญต่างๆ ของถวายพระ
๔) _ _ _ _ _ ธรรม
สิ่งที่เป็นจริง โดยความหมายสูงสุด ตามหลักอภิธรรมว่ามี ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
๕) _ _ ธรรม
ธรรมที่ดี, ธรรมที่แท้, ธรรมของคนดี
๖) ธรรม_ _ _ _ _ _
การสนทนาธรรม, การสนทนากันในทางธรรม
๗) ธรรม_ _ _
ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวง ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา
๘) ธรรม_ _ _ _
ธรรมปลอม, ธรรมที่ไม่แท้, ธรรมเทียม
๙) ธรรม_ _ _ _
การฟังธรรม
๑๐) ธรรม_ _ _ _ _ _
คำเรียกยกย่องพระ สารีบุตร ซึ่งเป็นกำลังใหญ่ของพระศาสนาในการประกาศพระศาสนาเฉลยของฉบับที่แล้ว

- ของที่ภิกษุรับประเคนไว้และฉันได้ชั่วเวลาเช้าถึงเที่ยงของวันนั้น เช่น ข้าว ปลา เนื้อ ผัก ผลไม้ ขนมต่างๆ.....ยาวกาลิก
- ของที่ภิกษุรับประเคนไว้และฉันได้ชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง คือก่อนอรุณของวันใหม่ ได้แก่ ปานะ คือ น้ำคั้นผลไม้ที่ทรงอนุญาต.....ยามกาลิก
- ของที่ภิกษุรับประเคนไว้แล้วฉันได้ภายในเวลา ๗ วันได้แก่ เภสัชทั้ง ๕.....สัตตาหกาลิก
- ของที่ภิกษุรับประเคนแล้ว ฉันได้ตลอดไปไม่จำกัดเวลา ได้แก่ ของที่ใช้ปรุงเป็นยา.....ยาวชีวิก
- สภาวะที่แผ่ไปหรือกินเนื้อที่ เรียกสามัญว่า ธาตุแข้นแข็งหรือธาตุดิน.....ปฐวีธาตุ
- สภาวะที่เอิบอาบดูดซึม เรียกสามัญว่า ธาตุเหลวหรือธาตุน้ำ.....อาโปธาตุ
- สภาวะที่ทำให้ร้อน เรียกสามัญว่า ธาตุไฟ.....เตโชธาตุ
- สภาวะที่ทำให้เคลื่อนไหว เรียกสามัญว่า ธาตุลม.....วาโยธาตุ
- สภาวะที่ว่าง.....อากาสธาตุ
- สภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์ หรือ ธาตุรู้.....วิญญาณธาตุรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือ ณ มรณา จำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ

- คุณพลอยรุ้ง กรุงเทพฯ
- คุณรุ่งนภา จ.กาญจนบุรี
- คุณกานต์ฑิตา จ.ระยอง
- คุณธนาคาร จ.ลพบุรี
- คุณวรรณวรางค์ จ.สิงห์บุรี
- คุณเบญจมาศ จ.สุพรรณบุรี
- คุณสุธิดา จ.อุดรธานี
- คุณกาญจนี จ.นนทบุรี
- คุณศิริรัตน์ กรุงเทพฯ
- คุณวิไลพร จ.ฉะเชิงเทรา


ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*

 แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP