ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๕


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๒๕ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้กับคำศัพท์เกี่ยวกับ
กาลิก คือ ของอันจะกลืนกินให้ล่วงลำคอเข้าไป
ซึ่งพระวินัยบัญญัติให้ภิกษุรับเก็บไว้และ ฉันได้ภายในเวลาที่กำหนด
และ ธาตุ ๖  สิ่งที่ทรงสภาวะของมันอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปัจจัยกันนะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ผู้โชคดีจะได้รับ หนังสือ ณ มรณา พร้อมซีดี  จำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
     ยาวกาลิก สัตตาหกาลิก ยามกาลิก ยาวชีวิก
     อากาสธาตุ  อาโปธาตุ  วาโยธาตุ  วิญญาณธาตุ  ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ

- ของที่ภิกษุรับประเคนไว้และฉันได้ชั่วเวลาเช้าถึงเที่ยงของวันนั้น เช่น ข้าว ปลา เนื้อ ผัก ผลไม้ ขนมต่างๆ
- ของที่ภิกษุรับประเคนไว้และฉันได้ ชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง คือก่อนอรุณของวันใหม่ ได้แก่ ปานะ คือ น้ำคั้นผลไม้ที่ทรงอนุญาต
- ของที่ภิกษุรับประเคนไว้แล้วฉันได้ภายในเวลา ๗ วันได้แก่ เภสัชทั้ง ๕
- ของที่ภิกษุรับประเคนแล้ว ฉันได้ตลอดไปไม่จำกัดเวลา ได้แก่ ของที่ใช้ปรุงเป็นยา
- สภาวะที่แผ่ไปหรือกินเนื้อที่ เรียกสามัญว่า ธาตุแข้นแข็งหรือธาตุดิน
- สภาวะ ที่เอิบอาบดูดซึม เรียกสามัญว่า ธาตุเหลวหรือธาตุน้ำ
- สภาวะที่ทำให้ร้อน เรียกสามัญว่า ธาตุไฟ
- สภาวะที่ทำให้เคลื่อนไหว เรียกสามัญว่า ธาตุลม
- สภาวะ ที่ว่าง
- สภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์ หรือ ธาตุรู้
เฉลยของฉบับที่แล้ว

- สละทรัพย์สมบัติเป็นทาน.....ธนบริจาค
- สละอวัยวะเป็นทาน.....อังคบริจาค
- สละชีวิตเป็นทาน.....ชีวิตบริจาค
- สละลูกเป็นทาน.....บุตรบริจาค
- สละเมียเป็นทาน.....ทารบริจาค
- ค้าอาวุธ.....สัตถวณิชชา
- ค้ามนุษย์.....สัตตวณิชชา
- ค้าสัตว์สำหรับฆ่าเป็นอาหาร.....มังสวณิชชา
- ค้าของเมา.....มัชชวณิชชา
- ค้ายาพิษ.....วิสวณิชชา
                                    

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับดีวีดีการบรรยายคุณดังตฤณค่ะ

- คุณพุฒินาท จ.ระยอง
-
คุณวันทนีย์ จ.สิงห์บุรี
-
คุณจินตนา กรุงเทพฯ
-
คุณ Vaidee กรุงเทพฯ
-
คุณณัฐพล กรุงเทพฯ
-
คุณสรพล จ.นครราชสีมา
-
คุณรรพต กรุงเทพฯ
-
คุณอักษรา จ.นนทบุรี
-
คุณวัชราภรณ์ จ.นครราชสีมา
-
คุณนนทิยา กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*

 แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP