เล่าเรื่องเมืองพุทธ Lite Story

คำอาราธนาของอนาถบิณฑิกเศรษฐี


Story
โดย พายธาริน

เทศนาหลายๆ เรื่องในอดีตนั้น
ฆราวาสไม่มีโอกาสได้ฟัง
หรือบางท่านก็ได้ฟังในช่วงใกล้จะหมดลมหายใจสุดท้าย
ดังความตอนหนึ่งใน "อนาถปิณฑิโกวาทสูตร"
จากพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ค่ะ

thai5


ในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีใหญ่คืออนาถบิณฑิกะ
อนาถบิณฑิกะจริงๆ รู้สึกจะชื่อสุทัตตะ
แต่ว่าเป็นคนใจบุญชอบแจกข้าว แจกข้าว ข้าวสุกนะ แจกข้าวให้คนจนกิน
ก็เลยได้ฉายาว่า "อนาถบิณฑิกะ" แปลว่า "ผู้มีก้อนข้าวแจกให้คนอนาถา" อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเป็นฉายาไม่ใช่ชื่อ
อนาถบิณฑิกะนี่เป็นพระโสดา แล้วไม่พัฒนามากกว่านั้นเลย
อยู่ได้แค่นั้นน่ะ ไม่เคยพัฒนาต่อไปเลย

จนวันที่แกจะตาย พระสารีบุตรไปเทศน์ให้ฟังนะ
ว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นเรานี่จริงๆ ประกอบด้วยขันธ์ห้า ขันธ์แต่ละขันธ์ไม่ใช่เรา
แกฟังแล้วแกร้องไห้เลย แกบอกทำไมตอนที่ผมยังแข็งแรงอยู่
พระคุณเจ้าไม่เคยเทศน์เรื่องนี้ให้ฟังเลย
ถ้าผมได้ฟังแล้ว ผมคงไม่ต้องไปเกิดอีกแล้ว
เพราะว่าจะเห็นเลยธาตุขันธ์นี่มีแต่ทุกข์ล้วนๆ นะ ค้นคว้าแยก แยกออกไป
ท่านได้พระโสดาแล้ว ท่านเห็นว่าไม่มีตัวตนถาวรแล้ว
แต่ไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้ว เดินต่อไม่เป็นนะ
ถ้าท่านรู้จักการแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปอีก ท่านจะเดินต่อไปได้อีก
จะเห็นเลยขันธ์แต่ละขันธ์เป็นทุกข์ล้วนๆ เลย เห็นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเสียใจ เสียใจว่าสายเสียแล้ว ทำไมพระคุณเจ้าไม่เทศน์ให้ผมฟังบ้าง
ต่อไปนี้ขออาราธนานะ ขอให้พระคุณเจ้าและภิกษุทั้งหลาย ได้โปรดเถอะ
โปรดเทศน์เรื่องขันธ์ห้าให้โยมฟังบ้าง


นี่หลวงพ่อก็ทำตามที่พระสารีบุตรรับอาราธนาไว้นะ
ไม่ใช่เราอุตริมาเทศน์อะไรวะพิลึกพิลั่น
ผู้มีสติมีปัญญาเขารู้ว่าธรรมะอะไรสำคัญแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP