ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๙


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๙ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
กับคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนากันนะคะ ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ผู้โชคดีจะได้รับ คู่มือกรรมพยากรณ์ จำนวน ๑๐ รางวัลค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
      มหาปุริสอาการ อาจริยวาท สันนิบาต พาราณสี อากิญจัญญายตนะ
      นิรยบาล สีลานุสติ พุทธอาสน์ อากาสานัญจายตนะ โลหิตุปบาท 

๑. ชื่อเมืองหลวงของแคว้นกาสี อยู่ริมแม่น้ำคงคา
๒. ระลึกถึงศีลของตนที่ได้ประพฤติมาด้วยดีบริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย
๓. ที่ประทับนั่งของพระพุทธเจ้า
๔. อาการของพระมหาบุรุษ
๕. ฌานกำหนดอากาศ คือช่องว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์
๖. ฌานกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์
๗. วาทะของพระอาจารย์
๘. ผู้คุมนรก, ผู้ลงโทษสัตว์นรก
๙. ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อ
๑๐. การประชุม

 

 

 

เฉลยของฉบับที่แล้ว

- การดับกิเลสและกองทุกข์..........นิพพาน
- ความหน่ายที่เกิดขึ้นจากปัญญาพิจารณาเห็นความจริง..........นิพพิทา
- ธรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน..........ราชธรรม
- กามาวจรภูมิที่เป็นสุคติ คือ มนุษย์และสวรรค์..........กามสุคติภูมิ
- สุขอย่างยิ่ง ได้แก่ พระนิพพาน..........บรมสุข
- ความหมดจดแห่งศีล..........สีลวิสุทธิ
- ผ้าย้อมฝาด, ผ้าเหลืองสำหรับพระ..........กาสาวะ
- ธุระคือการเรียนพระคัมภีร์..........คันถธุระ
- ธุระด้านการเจริญวิปัสสนา..........วิปัสสนาธุระ
- รัศมี ๖ ประการ ซึ่งเปล่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้า..........ฉัพพรรณรังสี
     

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
หนังสือดูจิตปีแรกและซีดีพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์อย่างละ ๑ ชุดค่ะ
๑. คุณร่าเริง กรุงเทพฯ
๒. คุณปราโมทย์ จ.สุพรรณบุรี
๓. คุณศิรินุช จ.สิงห์บุรี
๔. คุณคนองยุทธ กรุงเทพฯ
๕. คุณสิริพงศ์ กรุงเทพฯ
๖. คุณปิยะนุช จ.ชลบุรี
๗. คุณปรีชา กรุงเทพฯ
๘. คุณณิชาภา จ.สุราษฎร์ธานี
๙. คุณชลดา กรุงเทพฯ
๑๐. คุณดวงกมล กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP