ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๕


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๕ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
เกี่ยวกับชื่อพระโพธิสัตว์และบารมีหลักที่ท่านได้บำเพ็ญในชาตินั้นๆ กันค่ะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ผู้โชคดีจะได้รับ หนังสือดังตฤณวิสัชชนา ฉบับรู้จักรัก  ๑๐ รางวัล ค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
      อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี ทานบารมี ขันติบารมี เนกขัมมบารมี
      อุเบกขาบารมี วิริยบารมี ปัญญาบารมี ศีลบารมี สัจจบารมี

๑. พระเจ้าเตมีย์
๒. พระมหาชนก
๓. สุวรรณสาม
๔. พระเจ้าเนมิราช
๕. พระมโหสถบัณฑิต
๖. พระเจ้าภูริทัต
๗. พระจันทกุมาร
๘. พระมหานารทกัสสปะ
๙. พระวิธูรบัณฑิต
๑๐. พระเวสสันดร

เฉลยของฉบับที่แล้ว

- ทำบุญด้วยการให้.........ทานมัย
- ทำบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี.........สีลมัย
- ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา.........ภาวนามัย
- ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม.........อปจายนมัย
- ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้.........เวยยาวัจจมัย
- ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนความดีให้ผู้อื่น.........ปัตติทานมัย
- ทำบุญด้วยความยินดี ความดีของผู้อื่น.........ปัตตานุโมทนามัย
- ทำบุญด้วยการฟังธรรม.........ธัมมัสวนมัย
- ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรม.........ธัมมเทสนามัย
- ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง.........ทิฎฐชุกัมม์

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
หนังสือ คู่มือ กรรมพยากรณ์ จำนวน รางวัล
๑. คุณวรเชษฐ์  จ.ชลบุรี
๒. คุณศุภลักษณ์ จ.ปทุมธานี
๓. คุณกฤษณา จ.สมุทรปราการ
๔. คุณปัทมา กรุงเทพฯ
๕. คุณณัฐพร กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP