จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๓๑๕ ฝืนคิดบวก315 talkบางคนพบความจริงว่า
ขณะรู้สึกดี
มีความสุขหลังทำสมาธิหรือสวดมนต์
จะพร้อมแผ่เมตตาให้กับทุกคน
แม้กระทั่งบุคคลที่มีจิตอัปลักษณ์
น่ารังเกียจปานใด
เพราะยามสุขแล้วนึกถึงใบหน้าใคร
ก็กลายเป็นเป้าหมายแผ่สุข แผ่เมตตา
แผ่ความปรารถนาดีให้ได้ไปหมด


แต่พออกจากสมาธิ
ปล่อยใจไปกับความเคยชินในระหว่างวัน
พอมีเรื่องขัดใจกัน
หรือแม้แค่นึกถึงเรื่องที่ไม่ชอบใจกัน
ก็หมั่นไส้หรือเกลียดแสนเกลียดขึ้นมาได้อีก
นี่มิแปลว่าล้มเหลว
แผ่เมตตาไม่ได้ผลหรอกหรือ?


แทนการคิดว่า
แผ่เมตตาได้ผลหรือไม่ได้ผล
ขอให้ตั้งเป็นข้อสังเกตแทน
ดูตามเหตุปัจจัยเป็นขณะๆดีกว่า


เมื่อสวดมนต์หรือเข้าสมาธิได้
ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ในโหมดคิด
เราไม่ได้กำลังแกล้งคิดบวก
แต่เรารู้สึกบวกอยู่จริงๆ
เพราะจิตขณะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ
หากทรงสติ นิ่ง เบา ใส สว่าง
หรือกระทั่งเกิดปีติโสมนัสดุจน้ำพุพลุ่ง
ก็เป็นมหากุศลจิตที่มีกำลังแรง
ชนะอกุศลธรรมได้ทุกชนิด
กล่าวคือ ไม่มีความน่าเกลียดน่ากลัวอันใด
มาแปดเปื้อนภาวะสะอาดโล่งโปร่งใสได้
จึงเป็นธรรมดาที่คุณจะน้อมสุขในจิตขณะนั้น
แผ่ออกไปไม่มีประมาณ
ไม่เกี่ยงมิตรเกี่ยงศัตรูเลย


พูดง่ายๆ เมื่อมีความรู้สึกบวกอยู่
ความคิดบวกจะตามมาเอง
ความคิดลบแทรกแซงลำบาก


แต่เมื่อออกจากสมาธิ
ความรู้สึกบวกมันหายไป
หรือเจือจางบางเบาลง
เลยไม่มีแรงส่งให้เกิดกำลังใจคิดบวก
แม้แกล้งคิดบวกต่างๆนานา
เช่น ระลึกถึงคุณงามความดีของเขา
ฟังเสียงชื่นชมสรรเสริญวีรกรรมของเขา
หรือมองผลประโยชน์ร่วมกันในหน้าที่การงาน
อย่างมากก็รู้สึกดีแบบกร่อยๆ
ยิ้มฝืด ไม่สุด หรือเมื่อยแก้มเปล่า
ส่วนลึกไม่อาจเต็มใจชื่นชมไปกับใครเขา


พูดง่ายๆ ความคิดบวกที่ดีที่สุดในโลก
ไม่อาจเปลี่ยนอารมณ์เกลียด
แม้ที่แย่น้อยที่สุดในใจเราได้


ขอให้จำไว้ว่า
ความรู้สึกที่แท้จริง
แกล้งสร้างเอาไม่ได้ด้วยวิธี ‘ฝืนคิดบวก’
หากต้องการรู้สึกบวก
มีจิตเป็นกุศลให้ได้ตลอดเวลา
ควรอิ่มสุข อิ่มใจ จากการแผ่เมตตาเรื่อยๆ
กล่าวคือ หัดตั้งจิตไว้
ในแบบเปิดออกกว้างบ่อยๆ
แม้ทำไม่ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
อย่างน้อยขอวันละสองสามรอบ
ความเคยชินใหม่ๆจะเกิดขึ้น
แล้วค่อยๆเข้าที่เข้าทางเป็นปกติ
ในเวลาไม่ช้าไม่นานข้างหน้าได้!


(สำหรับท่านที่ถามหาเทคนิควิธีง่ายๆ
ที่จะคลายเกลียด คลายเครียด
ด้วยการเปิดจิตแผ่เมตตาให้ได้ในสองสามนาที
ลองดูไลฟ์นี้นะครับ
https://www.facebook.com/100044379278114/videos/545583886477872 )


ดังตฤณ
สิงหาคม ๒๕๖๔


review


ยามที่กายเจ็บป่วยและทำให้จิตเกิดอารมณ์ที่เศร้าหมอง

จะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้จิตพ้นจากเวทนาที่เกิดขึ้น
ติดตามได้จากวิสัชนาธรรม โดย หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
ตอน "ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากเวทนาได้"
ในคอลัมน์ "สารส่องใจ"


เหตุใดที่ทำให้ผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว
แต่กลับไปหลงเชื่อคำสอนแบบผิดๆ
แม้มีผู้มาบอกในสิ่งที่ถูก ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของเขาได้
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "กรรมใดที่ทำให้ผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนากลับไปหลงเชื่อคนที่สอนผิด"


นวนิยายเรื่อง "อมฤต" ผลงานเรื่องเยี่ยมของ "คุณชลนิล"
เรื่องราวความสัมพันธ์ข้ามภพชาติของครุฑ นาค และสตรีหนึ่งนาง
เนื้อหากำลังเข้มข้นเรื่อยๆ
ติดตามได้ในคอลัมน์ "วรรณกรรมนำใจ" ค่ะแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP