จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๓๑๒ กรรมเก่า กรรมใหม่312 talkความไม่รู้ของคนทั้งโลก
รวมทั้งความไม่รู้ของคุณอีกคน
ทำให้คุณและใครๆไม่ผิดปกติ
หากไม่อยากเชื่อว่ากรรมเก่า
คือตัวการทำให้เกิดกับพ่อแม่คู่นี้
ทำให้หน้าตาอาจไม่เหมือนพี่น้องท้องเดียวกัน
ทำให้คุณมีชะตาชีวิตที่ผิดแผกจากคนอื่น
ทำให้คุณได้เส้นทาง
หรือเสียหนทาง
ที่จะเข้าเขตธรรมะของพระพุทธเจ้า


เพื่อจะรู้แตกต่างจากชาวโลก
คุณอาจต้องเริ่มก้าวแรกจากศรัทธา
ไม่ใช่ศรัทธาแบบ ‘ฉันขอปักใจเชื่อเลย’
แต่ต้องเป็นศรัทธาที่จะสังเกตความจริง
ศรัทธาที่จะคิดตามจริง
และศรัทธาที่จะรู้ให้จริง


ศรัทธาที่จะสังเกตความจริง
นับแต่สังเกตว่า
ชีวิตให้ดีให้ร้ายอะไรกับคุณบ้าง
เก็บไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไว้ก่อนว่า
นั่นคงเป็นผลของกรรมเก่า
อาจเก่าขนาดลืมไปแล้วเมื่อชาติก่อน
หรือเก่าแค่วัยเด็กที่ยังพอระลึกได้


ต่อด้วยศรัทธาที่จะคิดตามจริงว่า
คุณทำอะไรให้ผลของกรรมเก่า
ดีขึ้นด้วยกรรมใหม่ได้บ้าง
กรรมคือเจตนา เจตนาคือกรรม
แค่ตั้งใจเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี
และตั้งใจปรับดีให้กลายเป็นดีกว่าเดิม
ก็เท่ากับมีสมบัติ
คือกรรมใหม่ดีๆอยู่ในมือแล้ว
คุณน่าจะรู้สึกดี
หรือรู้สึกว่ามีดีไว้ทำความเข้าใจ
เรื่องกรรมเก่ากับกรรมใหม่
แบบถูกทิศถูกทางแล้ว


จบด้วยศรัทธาที่จะรู้ให้จริงว่า
โลกทั้งใบ
ไม่ได้ถูกออกแบบไว้
ให้คุณเป็นสุขกับชีวิตเสมอไป
แต่โลกทั้งใบถูกออกแบบไว้
ให้แสดงความจริงอันเป็นที่สุด
นั่นคือ ชีวิตไม่ใช่ของคุณ
ไม่สร้างทำ ก็เป็นทุกข์จากการไม่มี
แต่เมื่อสร้างทำ จนเป็นสุขกับการมี
ในที่สุดก็ต้องเป็นทุกข์กับการสูญเสียอยู่ดี
แม้แต่ร่างกายที่ปรากฏตัว
พร้อมเสียงร้องไห้ของตนเองในวันเกิด
ในที่สุดก็ต้องยุติการปรากฏ
พร้อมเสียงร้องไห้ของคนอื่นในวันตาย
มีแต่กรรมใหม่ในชาตินี้
ที่จะตามตัวไปเป็นกรรมเก่าให้ชาติหน้า


ชาติที่พบพุทธศาสนา
คุณมีทางเลือกแบบพุทธ
คือทำสมาธิ เจริญสติ
รู้กายใจให้เห็นภาพรวมแจ่มชัดว่า
เป็นกรรมและเป็นทุกข์
ก่อนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนานๆ


กับอีกทางเลือกหนึ่ง
คือปล่อยเลยตามเลย
วัดดวงกันว่า
พอวันสุดท้ายของชีวิตมาถึง
จะมีอะไรเกี่ยวกับกรรมเก่าและกรรมใหม่
เตรียมไว้เฉลยให้คุณทราบบ้าง!

 

ดังตฤณ
กรกฎาคม ๒๕๖๔
 

review


เมื่อบุคคลไม่ส่งเสริมความคิดที่เป็นบาปอกุศล
และส่งเสริมความคิดที่เป็นบุญกุศลอยู่เสมอ
ย่อมทำให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นและเป็นสุขยิ่งๆ ขึ้นไป
ดังความตามพระธรรมเทศนา โดยพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
ในคอลัมน์ "สารส่องใจ"เรื่อง"เพียรสอดส่องมองย้อน (ตอนที่ ๓)"


ผู้ที่รับจ้างทำผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้รับเงินประจำตำแหน่ง
จะถือว่าเป็นบาปหนักหรือไม่ และเป็นการผิดศีลในข้อใด
ติดตามคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "การรับจ้างทำผลงานทางวิชาการถือว่าเป็นบาปมากไหม"


ความขัดแย้งในการทำงานแม้ยากจะหลีกเลี่ยงได้
แต่ความทุกข์ใจเพราะงานของแต่ละคนสามารถบรรเทาได้
ดังกรณีศึกษาในคอลัมน์"โหรา (ไม่) คาใจ"
ตอน "ประสานงาน (ไม่) ประสานงา" ค่ะแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP