จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๓๑๐ การเห็นนิมิตขณะนั่งสมาธิ310 talkนิมิตที่เกิดขณะนั่งสมาธิมีหลายแบบ
แบบหนึ่งที่น่าสนใจ
คือ นิมิตที่แปรไปตามสภาพจิต
กล่าวคือ สภาพจิตเป็นอย่างไร
นิมิตก็แปรไปตามนั้น


อย่างเช่น เมื่อจิตเล็ก แคบ
ใจรู้สึกถึงอาการบีบ กระจุก
ก็เห็นนิมิตปรากฏตรงหน้าเป็นจุดดำเล็กๆ
ต่อเมื่อจิตขยายออก ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น
ใจรู้สึกถึงความแผ่ ปลอดโปร่ง
นิมิตดำๆก็แปรเป็นแสงสว่าง กว้างขวางขึ้นมา


หลักการโดยทั่วไป
เมื่อพบนิมิตที่ผันแปรไปตามจิตประมาณนี้
ให้สังเกตที่จิตไว้เป็นหลักตั้ง
อย่ามัวสงสัยว่านิมิตที่เห็นคืออะไร
ให้ถามตัวเองว่า
เรายังรู้สึกถึงอิริยาบถนั่ง
ในท่าคอตั้งหลังตรงอยู่ไหม?
ยังรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกตามจริงอยู่ไหม?
อย่างเช่นในที่นี้ คือ ไม่รู้
และมัวสนใจเหยื่อล่อตรงหน้าเต็มๆ


เมื่อรู้สึกถึงอิริยาบถและลมหายใจเป็นตัวตั้ง
แล้วเอาความรับรู้นั้น
ไปสังเกตการปรากฏของนิมิตพร้อมกัน
จิตจะโน้มเอียงเข้าสู่การเห็นนิมิตอย่างมีอุเบกขา
ขี้เกียจสงสัย ขี้เกียจไขว่คว้า
ขี้เกียจเอาอะไรจากนิมิตล่อใจ
เอาแต่เห็นว่ารูปนิมิตนั้นต่างไปเรื่อยๆ
ในที่สุดนิมิตก็หายไป
หากเป็นนิมิตสว่างจ้าตรงหน้า
ก็ย้ายมาเป็นจิตที่สว่างแจ้งเต็มดวง
ส่องกายให้สว่างทั่ว


เมื่อรู้สึกถึงความสว่างออกมาจากใจกลางดวงจิต
คุณจะได้ฐานสำคัญที่สุด
คือ มีจิตที่ไม่ดิ้นรน
มีจิตที่ไม่เอาอะไรแล้ว
จิตที่สว่างแจ้งแบบนั้น
จะพอใจรู้กายใจตามจริง
สักแต่เห็นกายใจตามจริงว่า
เป็นแค่รูปนาม ไม่ใช่บุคคล ตัวตน เราเขา
ซึ่งยิ่งปรากฏชัดเจนซ้ำๆบ่อยขึ้นเท่าไร
อุปาทานยิ่งกะเทาะล่อนออก
เป็นกระบิๆ มากขึ้นเท่านั้น!


ดังตฤณ
มิถุนายน ๒๕๖๔


review


พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เกี่ยวกับฆราวาส ๑๐ จำพวก อันมีลักษณะแตกต่างกันไป
รายละเอียดติดตามได้ในคอลัมน์"ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "กามโภคีสูตร ว่าด้วยกามโภคีบุคคล ๑๐ จำพวก"


ไม่มีปุถุชนคนใดที่จะพ้นจากความทุกข์ไปได้
จึงต้องพากเพียรปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อันเป็นหนทางที่จะพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวง
ดังความตามพระธรรมเทศนา โดย พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
ในคอลัมน์"สารส่องใจ" เรื่อง "เพียรสอดส่องมองย้อน (ตอนที่ ๑)"


จริงหรือไม่ที่เมื่อปฏิบัติธรรมมานานพอสมควร
จะสามารถระลึกได้ว่ากรรมใดที่ทำให้ตนเองต้องมาพบสิ่งที่ดีและร้ายต่างๆ
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน"ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นภาพการกระทำของตนเองในอดีต สิ่งที่เห็นนั้นจริงหรือไม่"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP