จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๓๐๗ ทานอันเป็นทิพย์307 talkเช้านี้นึกอยากเล่าให้ฟัง
เกี่ยวกับบุญกุศลที่ผมได้ทำๆไปบ้าง
คือเกิดแรงบันดาลใจครับ
ทั้งหลับและตื่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
รู้สึกชุ่มชื่นใจเป็นพิเศษ
สาเหตุที่สังเกตได้
ก็มาจากการได้ปลดล็อก
อาการทางใจของหลายๆท่าน
เกี่ยวกับการทำทานด้วยเงินน้อย
ในไลฟ์คืนวันเสาร์ที่ ๑๐ เมษา ๖๔
กับการได้ปลดล็อก
ความข้องใจของนักเจริญสติ
เกี่ยวกับนิมิตสมาธิ
ในสเตตัสเช้าวันอังคารที่ ๑๓ เมษา ๖๔


คนไทยและชาวโลก
มักถือคติกันผิดๆ
คิดว่าทำน้อย
แปลว่าได้บุญน้อย
จึงพลอยรู้สึกห่อเหี่ยว
หาความชุ่มชื่นมิได้ยามบริจาค
หรือพานจะไม่บริจาคให้น้อยหน้าเปล่าไปเลย


การทำทานแบบที่ชุ่มชื่นนั้น
ให้ถามตัวเองง่ายๆว่า
เงินมาก่อน
หรือใจมาก่อน?


ถ้าใจมาก่อน
ไม่ต้องใช้เงินสักบาท
ก็ได้บุญ ได้ความชุ่มชื่นแล้ว
เช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในชัปปสูตร
ใจความว่า แค่สาดน้ำล้างจานลงบ่อ
ด้วยความคิดว่า
เศษอาหารที่ติดจานนี้จงเป็นที่อิ่มหนำ
แก่สัตว์ที่อยู่ในบ่อ
เพียงเท่านี้ก็เป็นที่มาแห่งบุญแล้ว
นับว่าได้ทำทานแล้ว


ถ้าใจดี ใจสบาย
เห็นกิจกรรมของทีมงานมูลนิธิบูรณพุทธ
ไม่ว่าจะเป็นขุดเจาะน้ำบาดาล
ถวายพระประธาน ตู้พระไตรปิฎก
สร้างโรงเรียน
สร้างประโยชน์แด่สาธารณชนใดๆ
แล้วเกิดอาการพลอยสุข พลอยโสมนัส
เท่านั้นก็เป็นโมทนาจิต
เป็นเหตุแห่งบุญที่ตกแต่งจิตให้เกิดกุศลแล้ว
แม้ยังไม่ต้องร่วมลงเงินสักบาท


หนึ่งโครงการ
เปรียบเหมือนเจดีย์ทองคำหนึ่งองค์
เมื่อบังเกิดโมทนาจิต เอ่อสุข เอ่อปีติล้นเข้า
ย่อมอยากมีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่ง
แม้ด้วยเศษบาท
ก็นับว่าใจนั้นมีความเป็นทิพย์นำหน้าแล้ว
ส่วนเงินหลักหน่วย
เปรียบเหมือนอิฐทองคำหน่วยหนึ่ง
ที่ไปร่วมกันก่อมหาเจดีย์บุญสำเร็จ
เสร็จแล้วมองไป
ก็ไม่พบว่าเจดีย์นั้นเป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง
มีแต่ร่องรอยของการร่วมกันประดิษฐาน
เจดีย์บุญนั้นไว้ในพระพุทธศาสนา
คุณจึงปลื้มใจได้เทียบเท่ากับคนอื่นๆ
ที่ใช้กำลังใจอันเป็นทิพย์ระดับเดียวกันนั่นเองความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำบุญใหญ่ด้วยเงินน้อย
นับว่าสำคัญมาก
เพราะจะนำไปสู่ความติดใจ
ในการทำทานด้วยใจอันเป็นทิพย์อย่างต่อเนื่อง
เมื่อทำอย่างต่อเนื่อง
ย่อมเกิดความเบิกบานในการสละออก
เป็นเหตุให้ได้มาซึ่ง
ผลแห่งทานแบบพุทธที่แท้
นั่นคือ การทำลายกำแพง
ที่ขวางทางไปนิพพานด่านแรก
อันได้แก่ความตระหนี่ถี่เหนียว


เมื่อใจอันเป็นทิพย์ ได้ทำทานเพื่อ
ทำลายความตระหนี่ถี่เหนียวไปเรื่อยๆ
ย่อมเกิดแรงขับดัน
ให้คิดอยากทำมหาทาน
คือการถือศีลตลอดชีวิต
เพื่อเป็นการให้ความปลอดภัย
แด่เพื่อนร่วมโลกไม่เลือกหน้า
กับทั้งมีทุนในการสละออกซึ่งความเห็นผิด
คิดว่าจะยึดกายยึดใจนี้ไว้เป็นของเราได้
ทั้งที่ไม่มีของของเราในกายใจนี้มาแต่แรก!


ดังตฤณ
เมษายน ๒๕๖๔


review


พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระอุบาลี
ซึ่งได้กราบทูลขอไปอยู่ป่าเพื่อทำความวิเวก
รายละเอียดติดตามได้ในคอลัมน์"ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "อุปาลิสูตร ว่าด้วยพระอุบาลีทูลขอไปอยู่เสนาสนะป่า"


หากบิดาหรือมารดาได้เสียชีวิตไปนานแล้ว
ผู้เป็นบุตรจะแสดงความกตัญญูแด่ท่านได้ด้วยวิธีใด
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "จะทดแทนพระคุณบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วได้อย่างไร"


การปฏิบัติตามพินัยกรรมของผู้ตายบางครั้งก็ได้สร้างปัญหาใหญ่ให้กับลูกหลาน
จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งจากฝ่ายผู้สั่งเสียและทายาท
ดังเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
ในคอลัมน์ "จุดหมายปลายธรรม" ตอน "คนตายขายคนเป็น"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP