จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๓๐๓ เลิกเถียงกับคนไร้ค่า303 talkเวลาในชีวิต
อันมีน้อยอยู่แล้วของแต่ละคน
ต่างก็มีค่ามากน้อย
ไม่เท่ากันเข้าไปอีก


ถ้าเรื่องดีๆ
ได้เวลาในชีวิตเรา
ได้เข้ามาอยู่ในหัวเรามากๆ
แปลว่าเวลาในชีวิตมีค่ามาก


แต่ถ้าเรื่องร้ายๆ
แย่งเวลาในหัวไปได้มากกว่า
แปลว่าเวลานาทีในชีวิตเรา
ต่ำค่า ว่างวาย สูญหายไปอย่างน่าเศร้า


เรื่องร้ายๆ
ที่ได้เวลาในหัวเราไปมาก
มักเป็นคำด่าทอ
คำเหน็บแนมกระทบกระเทียบ
หรือวลีสั้นๆที่กัดลึก
ให้เนื้อหัวใจเราแหว่ง เกิดแผลเรื้อรัง
เราจึงมักพบว่าตัวเอง
อนุญาตให้เจ้าของคำหรือวลีนั้น
เข้ามาอยู่ในหัวตัวเองนานกว่าคนอื่น
คล้ายพวกเขาตีตั๋วยาว เช่าที่ซื้อเวลา
หรือกระทั่งแอบเจาะกะโหลก
ตีหัวเราเข้าพักอาศัยข้ามเดือนข้ามปี
โดยได้รับความยินยอม
พร้อมใจร่วมมือจากเราเสียด้วย


บางทีแม้ในหัวมีช่วงเว้นวรรค
ห่างหายจากถ้อยคำ
อันเปรียบเหมือนถ่านหินร้อนๆ
แต่อยู่ดีไม่ว่าดี
เราก็เอาหัวของตัวเอง
ไปตักกรวดทรายไร้ค่า
หรือวักน้ำเน่าน้ำครำมาบรรจุไว้เสียอย่างนั้น


ยุคไอทีเรา
เกิดลัทธิใหม่
ลัทธิแกล้งพูดไม่รู้เรื่อง
ขอแค่เอาชนะท่าเดียว
และนับวันคนก็เข้าลัทธินี้มากขึ้นทุกที
อาศัยพาหะ คือ ความเจ็บใจ อยากเอาคืน
หรือกระทั่งนึกคึก อยากร่วมวง
อยากเข้าพวกใดพวกหนึ่ง
เอาชนะกันทางอารมณ์ไร้แก่นสารกับเขาบ้าง
แกล้งพูดไม่รู้เรื่องมาแบบไหน
ข้าก็แกล้งพูดไม่รู้เรื่องกลับไปแบบนั้น


เมื่อให้เวลากับสิ่งไร้สาระ
หรือคนไร้ค่ามากขึ้นเท่าไร
คุณจะถูกบ่นจากคนใกล้ตัวว่า
‘ไม่มีเวลาให้ฉันเลย’ มากขึ้นเท่านั้น


ใจที่ถอนตัวจากปัญหาได้
คือใจที่เริ่มเฉลียวถามตัวเองว่า
ฉันควรเอาเวลาในหัวตอนนี้
ไปใหักับคนที่มีค่า
หรือไปเททิ้งเสียเปล่า
ให้กับคนไร้ค่ากับชีวิตฉัน?!


ดังตฤณ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


review


พระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายถึงธรรมสำคัญ
อันเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าบังเกิดในโลก และพระธรรมวินัยรุ่งเรือง
รายละเอียดติดตามในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "อภัพพสูตร ว่าด้วยธรรม ๓ ประการมีอยู่ในโลก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงบังเกิดในโลก"


สติปัญญาและความพากเพียรอย่างไม่ย่อท้อนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
ในการต่อสู้กับกิเลสเพื่อพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
ดังความพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เรื่อง "พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้าย (ตอนที่ ๓)"
ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" ค่ะ (-/\-)


จะมีวิธีการใดที่ช่วยให้สามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์
และทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม
หาคำตอบได้ในคอลัมน์"ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน"ทำอย่างไรให้รักษาศีลได้โดยไม่มีความด่างพร้อย"


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP