จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๓๐๐ จิตเบี้ยว vs จิตตรง300 talkจิตเบี้ยว
คือจิตที่ให้ความรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง
รู้อยู่กับตนเองว่า
คิดอะไรรกหัว
คิดอะไรไม่เป็นเรื่อง
คิดอะไรที่มันเพี้ยนๆ
สร้างโลกหลอกมืดๆมัวๆ
ขึ้นมาซ้อนโลกจริง
ที่สว่างแจ้งอยู่ตรงหน้า


จิตเบี้ยว
มีความอยากเลี้ยวลด คดเคี้ยว
รู้ว่าเรื่องจริงที่ตรงไปตรงมา
เป็นอย่างหนึ่ง
แต่ไม่เอา
อยากไถลลงป่าแห่งความหลอกหลอน
บิดภาพให้อ้อมค้อมไปเป็นอีกทาง
บางทีเพียงเพื่อให้ดูดี
ให้คนฟังรู้สึกว่าตนมั่งมี
คิดว่าตนเป็นคนสำคัญ
หรือเข้าใจว่าคนสำคัญอยู่ข้างตนก็ยังดี


จิตเบี้ยว
ถ้าเบี้ยวถึงจุดหนึ่ง
จะมีกำลังบิดรุนแรง
ถึงขั้นหลอกตัวเองได้สำเร็จ
เหมือนกับที่หลอกคนอื่นสำเร็จมามาก
เช่น เริ่มอ้างกับตนเองว่า
โกหกสีขาวเพื่อลบความจริงสีดำ
แรกๆเหมือนเจตนาดีจริง
แต่ทำไปทำมา
อ้างกับตนเองอยู่ตลอดศกว่า
ทำเพื่อคนอื่น
ทั้งที่ปั้นเรื่องเท็จเพื่อตนเองทั้งนั้น


จิตเบี้ยว
อาจเบี้ยวขนาดไม่รู้ตัวจริงๆว่า
ใช้ปากทำร้ายคนอื่นได้ทุกวัน
จนกระทั่งย้อนมาทำร้ายตนเอง
ด้วยความคิดมั่วๆในหัวตลอดเวลา
สุดท้ายเสียใจ
ก็อาจสายเกินไป
เมื่อจิตใกล้ดับ
ไม่เห็นอะไรมากไปกว่า
นิมิตเบี้ยวๆ
นิมิตเพี้ยนๆ
ดุจฝันร้ายที่น่ากลัวก่อนตาย


จิตตรง
คือจิตที่ให้ความรู้สึกดีกับตนเอง
เหมือนยืนอยู่บนแผ่นดินราบเรียบ
ก้าวเดินอยู่บนเส้นทางตรงๆ ง่ายๆ
แม้พูดตรงแล้วเสียโอกาสรุ่งโรจน์
ก็สร้างโอกาสที่จะมีชีวิตราบรื่น
แม้พูดตรงแล้วไม่ได้สิ่งที่ต้องการ
ก็อาจได้สิ่งที่ไม่เคยรู้ว่าต้องการมาก่อน


จิตตรง
พูดตรงด้วยข้ออ้างเดียว
คือ ได้อยู่กับความจริง
และความจริงก็จะสอนให้ฉลาดคิด
คิดว่าทำอย่างไร
จึงจะได้อยู่กับความจริงสีขาว
โดยไม่ต้องโกหกสีขาว
คิดว่าทำอย่างไร
จึงพูดเรื่องจริงด้านที่ไม่ทำร้ายใคร
ซึ่งในที่สุดก็จะไม่ย้อนกลับมาทำร้ายตนเอง


จิตตรง
ดีกับตนเองที่สุดตอนใกล้ดับ
รับรู้แต่ความจริงดีๆที่มีจริง
โลกภายในเต็มไปด้วยสติแจ่มชัด
รู้ซึ้งว่าสติที่แจ่มชัดนั่นเอง
คือแสงสว่างที่งดงาม
รู้ซึ้งว่าจิตที่ตรงนั่นเอง
มีกำลังพอจะตั้งมั่นสดใส
และไม่สงสัยว่าตัวเองจะไปที่ใด
ระหว่างป่ารกกับฟ้ากว้าง!


ดังตฤณ
มกราคม ๒๕๖๔


review


ผู้ที่ปรารถนาจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในสังสารวัฏ
ต้องละตัณหาให้หมดสิ้นไป ตามคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดังความตามพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
เรื่อง "อนุปุพพิกถา (ตอนที่ ๓)" ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" ค่ะ (-/\-)


ทำอย่างไรจึงจะระงับความเสียใจจากการที่ได้รับรู้
ว่าบุคคลที่เราเคยศรัทธาว่าเป็นคนดีได้ประพฤติผิดในกาม
หาคำตอบได้ในคอลัมน์"ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "จะปล่อยวางความผิดหวัง
เพราะบุคคลที่เคารพนับถือทำผิดศีลธรรมได้อย่างไร"เมื่อได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการป้องกันโควิด-๑๙ แล้ว
ก็ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลมากเกินไป จนทำให้ทุกข์ใจโดยไม่จำเป็น
ดังเรื่องราวที่คุณงดงามเล่าสู่กันฟังไว้
ในคอลัมน์ "จุดหมายปลายธรรม" ตอน "ติดเชื้อ Covid-๑๙ ที่ใจ"


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP