จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๙๙ ชีวิตเป็นไปตามชะตาและวิธีคิด299 talk

ถ้าคุณอยากช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คน
แล้วเห็นรายละเอียดชีวิตมนุษย์
ทะลุหลักพันหลักหมื่น
ในที่สุดวันหนึ่ง จะได้ข้อสรุปว่า
ไม่มีทางที่คุณจะช่วยใครต่อใครได้หมด
ไม่มีทางที่คุณจะช่วยได้ถึงครึ่งด้วยซ้ำ
เพราะด่านหินสองด่านที่ผ่านลำบาก
คือ ‘ชะตา’ ที่คุณไปขีดให้ใครไม่ได้
กับ ‘วิธีคิด’ ที่ไม่ง่ายเลยกับการเปลี่ยน


ต่อให้เป็นคนในครอบครัว
ต่อให้เป็นคนดีที่ใครๆรัก
ต่อให้เป็นคนมีพื้นชะตาเลิศล้ำ
แต่ขอเพียงมีวิธีคิดชนิดกดปุ่มทำลายตัวเอง
ชีวิตก็เจ๊งไม่เป็นท่าได้ในชั่วข้ามคืน


ในทางกลับกัน
แม้เป็นคนคิดได้เอง คิดดีเอง
แต่ขอเพียงชะตาร้ายกระหน่ำซ้ำเติมไม่หยุด
ตัวเองดีกับคนอื่น
คนอื่นไม่เคยดีตอบ
แถมเจอมรสุมโหดๆประดังประเด
ทั้งญาติเลว เพื่อนร่วมงานเลว การเงินเลว
แถมมีโรคเลวร้ายไม่หายขาด
ในที่สุดก็ต้องซึมเศร้า
คิดได้ดีที่สุดคือฆ่าตัวตาย
จะได้ไม่ต้องฆ่าคนอื่นให้หายแค้น


พระพุทธเจ้าตรัสว่า
‘สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม’
ท่านหมายให้เข้าใจว่า
ชีวิตเป็นสิ่งลึกซึ้งเกินกว่าที่ตาเห็น
เพราะกรรมที่ทำให้สัตว์โลกเป็นไป
มีทั้ง ‘กรรมเก่า’ และ ‘กรรมใหม่’
ท่านไม่หมายให้เชื่อตื้นๆเพียงว่า
แค่กรรมใหม่ดีอย่างเดียว
ชีวิตจะดีแสนดีกับเราเดี๋ยวนี้เลย


โดยย่นย่อ ‘กรรมเก่า’
คือสิ่งที่ตัวตนเก่าก่อน
เคยคิด พูด ทำ ดีร้ายเอาไว้ประมาณหนึ่ง
และกลายเป็นตัวขีดชะตาว่า
จะได้มาเกิดกับพ่อแม่คู่ดีร้ายประมาณไหน
มีเส้นทางเติบโตดีร้ายประมาณใด


ส่วน ‘กรรมใหม่’
ได้แก่วิธีคิดดีร้ายในชีวิตนี้ ตัวตนนี้
ที่ไม่ทราบว่า
ชะตาเป็นอย่างนี้ได้ยังไง
อะไรเป็นต้นเหตุกันแน่


ชีวิตคนส่วนน้อย
กรรมเก่าแสนดี กรรมใหม่แสนดี
อะไรๆเลยดีหมด
หรือกรรมเก่าแสนร้าย กรรมใหม่แสนร้าย
อะไรๆเลยร้ายหมด
คนพวกนี้คุยเรื่องกรรมแล้วเข้าใจง่าย
เพราะชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่ตนทำอยู่แล้ว


แต่ชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้น
ทำดี บางทีได้ร้าย
ทำร้าย บางทีได้ดี
เพราะทั้งอดีตและปัจจุบัน
เป็นคนครึ่งดีครึ่งร้าย เอาแน่ไม่ได้
พอคุยเรื่องกรรมเลยเข้าใจยาก
เชื่อกันยากว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
แล้วก็ใจร้อนเกินกว่าจะยอมรับง่ายๆว่า
กว่าจะเห็นผลของกรรม
หลายครั้งต้องรอเกิดใหม่
ให้กองบุญกองบาปพิพากษาเสียก่อน


การเป็นพุทธ
คือการมีวิธีคิดประมาณว่า
ถ้ายังไม่อาจปลงใจเชื่อ
ก็ให้เผื่อๆไว้หน่อย
คือ ทำดีไปเรื่อยๆ
ถ้าชาติหน้าไม่มีจริง
ก็ดีที่ได้เป็นสุขใจ
จากการไม่ต้องรู้สึกผิดบาปเดี๋ยวนี้เลย
แต่ถ้าชาติหน้ามี เราก็อุ่นใจว่า
ได้ ‘ชะตาใหม่’ ไว้ให้ตัวเองพร้อมแล้ว!

ดังตฤณ
ธันวาคม ๒๕๖๓


review


พระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องของความไม่ประมาท
อันเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งปวง
ซึ่งได้ทรงอธิบายโดยเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน
รายละเอียดติดตามในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "อัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาทเป็นยอดของกุลธรรมทั้งหมด"


โทษแห่งกามคุณทั้งหลายมีอะไรบ้าง
และอานิสงส์แห่งการออกจากกามคืออะไร
ติดตามได้จากพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
เรื่อง "อนุปุพพิกถา (ตอนที่ ๒)" ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" ค่ะ (-/\-)


เมื่อเกิดความทุกข์ใจเพราะเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น
หรือไม่สบายใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับสิ่งดีกว่าตนเอง
ควรเจริญสติอย่างไรถึงจะพ้นไปจากความรู้สึกเช่นนี้ได้
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ทำอย่างไรให้เลิกคิดอิจฉาริษยาผู้อื่น"


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP