ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๔


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๔ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
ในหัวข้อคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ กันนะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ผู้โชคดีจะได้รับ คู่มือกรรมพยากรณ์ จำนวน ๕ รางวัลค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
ปัตตานุโมทนามัย ภาวนามัย อปจายนมัย ธัมมเทสนามัย  เวยยาวัจจมัย 
ทานมัย ทิฏฐุชุกัมม์ ปัตติทานมัย  ธัมมัสสวนมัย สีลมัย

๑. ทำบุญด้วยการให้
๒. ทำบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี
๓. ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา
๔. ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม
๕. ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้
๖. ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนความดีให้ผู้อื่น
๗. ทำบุญด้วยความยินดี ความดีของผู้อื่น
๘. ทำบุญด้วยการฟังธรรม
๙. ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรม
๑๐. ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง

เฉลยของฉบับที่แล้ว

- ระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือน้อมจิตระลึกถึง และพิจารณาคุณของพระองค์..........พุทธานุสติ
- ระลึกถึงพระธรรม(คำสั่งสอนของพระพุทธองค์) คือน้อมจิตระลึกถึง และพิจารณาคุณของพระธรรม..........ธัมมานุสติ
- ระลึกถึงพระสงฆ์ คือน้อมจิตระลึกถึง และพิจารณาคุณของพระสงฆ์..........สังฆานุสติ
- ระลึกถึงศีล และพิจารณาศีลของตนที่ได้ประพฤติบริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย..........สีลานุสติ
- ระลึกถึงจาคะ ทานที่ตนได้บริจาคแล้ว และพิจารณาเห็นคุณธรรม คือความเผื่อแผ่เสียสละที่มีในตน..........จาคานุสติ
- ระลึกถึงเทวดา หมายถึงเทวดาที่ตนเคยได้รู้ได้ยินมา และพิจารณาเห็นคุณธรรมซึ่งทำคนให้เป็นเทวดา ตามที่มีอยู่ในตน..........เทวตานุสติ
- ระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดา พิจารณาให้เกิดความไม่ประมาท..........มรณสติ
- สติอันไปในกาย หรือระลึกถึงเกี่ยวกับร่างกาย คือ กำหนดพิจารณากายนี้ ให้เห็นว่าประกอบด้วยด้วย ส่วนต่างๆคือ อาการ32อันไม่สะอาด ไม่งาม น่าเกลียด เป็นทางรู้เท่าทันสภาวะของกายนี้ มิให้หลงไหลมัวเมา..........กายคตาสติ
- สติกำหนดลมหายใจเข้าออก..........อานาปานสติ
- ระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบคือนิพพาน และพิจารณาคุณของนิพพาน อันเป็นที่หายร้อนดับกิเลสและไร้ทุกข์..........อุปสมานุสติรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
หนังสือ ดังตฤณวิสัชนา จำนวน ๑๐ รางวัล
๑. คุณเกศินี กรุงเทพฯ
๒. คุณพัชราภรณ์ จ.ระยอง
๓. คุณจุฑามาศ กรุงเทพฯ
๔. คุณสุกัญญา กรุงเทพฯ
๕. คุณอำไพ กรุงเทพฯ
๖. คุณเกวรินทร์ จ.นนทบุรี
๗. คุณสุรีย์ภรณ์ จ.ชลบุรี
๘. คุณจารุกร กรุงเทพฯ
๙. คุณอัมพร จ.สงขลา
๑๐. คุณนนทิยา กรุงเทพฯ


ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP