จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

เครียดข่าวการเมือง


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it295 destinationในช่วงนี้ น่าจะมีหลายท่านที่ติดตามข่าวการเมืองแล้วเกิดอาการเครียดนะครับ
โดยไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยกับฝ่ายใด หรือแม้ไม่ได้เห็นด้วยกับฝ่ายใดเลยก็ตาม
จะหันหน้าไปทางใด ก็กลายเป็นว่ามีแต่เรื่องการเมืองเสียส่วนใหญ่
นอกจากนี้ ข่าวปลอม (Fake News) ก็แชร์กันเยอะมากในโซเชียลมีเดีย
และก็มีคนจำนวนมากที่หลงเชื่อข่าวปลอมกันอย่างง่ายดาย
แถมมีคนจำนวนมากกล่าวข้อความเท็จในโซเชียลมีเดียกันหน้าตาเฉย
เจอเรื่องเหล่านี้บ่อย ๆ เข้าทุกวัน ๆ ก็ทำให้หลายท่านเครียดได้
ในวันนี้ เราก็จะมาสนทนากันในวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเครียดข่าวการเมืองนี้ครับ


วิธีการแรก คือ ลด ละ เลิกติดตามข่าวการเมือง
โดยหากการติดตามข่าวการเมือง จะทำให้เราเครียดมาก
กลุ้มใจมาก ทุกข์มาก หรือเกิดโทสะมากแล้ว
ก็อาจจะเลือกวิธีการลด ละ เลิกติดตามข่าวเรื่องเหล่านี้ครับ


วิธีการที่สองคือ หันไปให้ความสำคัญหรือสนใจกับเรื่องอื่นแทน
โดยเราก็ลองพิจารณาว่า มีเรื่องอื่นที่เราสนใจและไม่ทำให้เครียดหรือไม่
อาจจะเป็นเรื่องงานอดิเรกที่สนใจส่วนบุคคล
หรือเรื่องการศึกษาหาความรู้อื่น ๆ หรือพัฒนาทักษะใด ๆ ก็ได้
หรืออาจจะสนใจเรื่องข่าวอื่น ๆ ที่สำคัญแทน เช่น
ข่าวปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
(แต่ก็ระวังว่าจะไปเครียดกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแทน) เป็นต้น
หรือถ้าไม่มีเรื่องไหนที่สนใจเป็นพิเศษ
ก็อาจจะหันมาใช้เวลาเพื่อมาฟังธรรม ศึกษาธรรม และปฏิบัติธรรมก็ได้
ซึ่งก็ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่เราเองครับ


วิธีการที่สาม คือ เราทำใจและสร้างทัศนคติในการยอมรับโลกตามจริง
ยกตัวอย่างเช่น หากเราเห็นว่าระบบเดิมดีอยู่แล้ว ไม่อยากให้เปลี่ยน
เราก็พึงยอมรับว่าโลกหมุนไป เวลาเปลี่ยนไป บางอย่างก็ย่อมเปลี่ยนไป
เราพึงยอมรับว่าโลกจะไม่มีทางเหมือนเดิมไปตลอด
แต่ว่าย่อมจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ และเราก็พึงกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้
ในทางกลับกัน หากเราเห็นว่าต้องการเปลี่ยนระบบเดิม
เราก็พึงยอมรับว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอยู่กับระบบเดิมมานานแล้ว
และเราก็อยู่กับระบบเดิมมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้ว
การที่ระบบจะไม่เปลี่ยนไปตามใจเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตาม
ก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย และไม่ใช่เรื่องโลกแตกอะไร
เราก็พึงยอมรับว่าระบบต้องมีข้อดีอยู่ และเราย่อมดำรงชีวิตได้
โดยหากเราสามารถทำใจยอมรับโลกตามจริงเช่นนี้
ก็จะช่วยให้เราติดตามข่าว โดยลดเครียด กลุ้ม ทุกข์ หรือโทสะลงได้


วิธีการที่สี่ คือ ติดตามข่าว โดยหมั่นเจริญสติรู้ทันใจตนเองไปด้วย
หากใจเกิดโทสะ โลภะ หรือโมหะใด ๆ ก็พึงรู้ทันใจตนเอง
โดยเห็นว่าโทสะ โลภะ หรือโมหะเหล่านี้ ต่างก็เป็นไตรลักษณ์
(กล่าวคือ เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นทุกขัง ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
และเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน แต่เกิดและดับไปตามเหตุปัจจัย)
แต่วิธีนี้ก็น่าจะใช้ได้ในเวลาที่จำกัดหรือไม่นานนะครับ
เพราะถ้าหากไปติดตามข่าวต่อเนื่องนาน ๆ แล้ว
ก็น่าจะโดนลากให้ขาดสติไปเสียมากกว่า
ถ้าหากเราต้องการที่จะฝึกเจริญสติภาวนาแล้ว
แทนที่จะเอาเวลาไปติดตามข่าวเหล่านี้แล้ว
เราเอาเวลาไปฝึกปฏิบัติในรูปแบบ จะได้ประโยชน์มากกว่าครับ


อนึ่ง บางท่านอาจจะมองว่าบ้านเมืองมีแต่การขัดแย้ง
เกิดความไม่สงบวุ่นวาย ทำให้ตนเองภาวนาไม่ได้
การมองเช่นนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องครับ
เพราะว่าการประท้วงหรือการขัดแย้งใด ๆ ก็ตาม

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกไม่ได้เข้ามาถึงใจเราได้
หากเราไม่ได้เปิดใจให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามา


นอกจากนี้แล้ว หากเราพิจารณาโลกตามจริงแล้ว
เราย่อมจะเห็นได้ว่า โลกมนุษย์เราก็อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง
การทะเลาะเบาะแว้ง สงคราม และการต่อสู้กันมาโดยตลอด
เช่น ตั้งแต่สมัยอดีต ในยุคกรีก โรมัน อียิปต์ ก็มีสงครามมาตลอด
ลองพิจารณาประวัติศาสตร์จีน ก็มีสงครามมาโดยตลอด
ในฝั่งยุโรปก็มีสงคราม ในฝั่งอเมริกาก็มีสงคราม
ในโลกก็มีสงครามครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง
ลองดูประวัติศาสตร์ไทย ก็มีสงครามมาตลอด
ในอดีตก็รบกับพม่า และเมืองอื่น ๆ
ไทยเองก็เคยเสียดินแดนให้ตะวันตก เคยเกือบถูกยึดเป็นเมืองขึ้น
ก่อนหน้านี้ ไทยก็มีการรบภายในประเทศกับพรรคคอมมิวนิสต์
และเคยรบกับประเทศลาวที่สมรภูมิบ้านร่มเกล้า
ทั้งนี้ ที่เคยมีการประท้วงรุนแรงในยุคอดีตก่อนหน้านี้
ก็เคยมีการเผาสถานที่ราชการหลายแห่ง
และมีการใช้อาวุธปืนและระเบิดยิงใส่กันกลางเมือง ฯลฯ
ดังนั้นแล้ว หากจะเทียบกับการประท้วงในปัจจุบันแล้ว
ถือว่าเรื่องประท้วงในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องเบากว่ามากครับ
เช่นนี้แล้ว จึงไม่ได้วุ่นวายจนถึงขนาดกระทบการภาวนาครับ
อย่างไรก็ดี ในช่วงไหนที่เราสามารถภาวนาได้สะดวก ก็ควรรีบภาวนาไว้ก่อน


ใน “อนาคตสูตร” (พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต)
ได้สอนว่า ผู้เห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ควรเป็นผู้ไม่ประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง


ภัย ๕ ประการ ได้แก่
๑. บัดนี้ เรายังเป็นหนุ่มแน่น มีผมดำสนิท ประกอบด้วยความเป็นหนุ่มอันเจริญ
ตั้งอยู่ในปฐมวัย ถึงกระนั้น ก็ย่อมมีสมัยที่ชราย่อมจะถูกต้องกายนี้ได้
ในสมัยที่แก่แล้ว ถูกชราครอบงำแล้ว
จะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำได้ง่าย


๒. บัดนี้ เรามีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง
ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ
ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ขนาดกลาง ควรแก่การบำเพ็ญเพียร
ถึงกระนั้น ก็ย่อมมีสมัยที่พยาธิจะถูกต้องกายนี้
ในสมัยที่ป่วยไข้อันความป่วยไข้ครอบงำแล้ว
จะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำได้ง่าย


๓. บัดนี้ เรามีข้าวดี อาหารหาได้ง่าย สะดวกแก่การหาเลี้ยงชีพ
แต่ก็ย่อมมีสมัยที่มีข้าวแพง ข้าวไม่ดี
อาหารหาได้ยาก ไม่สะดวกแก่การหาเลี้ยงชีพ
ในสมัยทุพภิกขภัย หมู่ชนย่อมหลั่งไหลไปในที่ที่มีอาหาร
ในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ มีการอยู่พลุกพล่านกัน
เมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ อยู่พลุกพล่านกัน
จะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่าย


๔. บัดนี้ หมู่ชนทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ชื่นชมต่อกัน ไม่วิวาทกัน
เป็นดังน้ำนมกับน้ำ มองดูกัน ด้วยนัยน์ตาแสดงความรักอยู่
แต่ก็ย่อมมีสมัยที่มีภัย มีความปั่นป่วนในหมู่ประชาชน วุ่นวาย
ในสมัยที่มีภัย ปั่นป่วน วุ่นวาย หมู่ชนย่อมหลั่งไหลไปในที่ที่ปลอดภัย
ในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ มีการอยู่พลุกพล่านกัน
เมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ อยู่พลุกพล่านกัน
จะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำได้ง่าย


๕. ในสมัยที่สงฆ์เป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ชื่นชมต่อกัน ไม่วิวาทกัน
มีอุเทศร่วมกัน อยู่ผาสุก แต่ก็ย่อมมีสมัยที่สงฆ์แตกกัน
ในสมัยที่สงฆ์แตกกัน จะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำได้ง่าย


ดังนั้นก่อนที่ธรรมอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจที่กล่าวนั้นจะมาถึง
เราพึงรีบปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง
ซึ่งเมื่อเราถึงธรรมที่ยังไม่ถึง บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ
ทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งแล้ว
เราก็ย่อมอยู่สบายแม้ในเมื่อธรรมอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่
ไม่น่าพอใจที่กล่าวนั้นได้มาถึง
https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=22&A=2345&Z=2396&pagebreak=0แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP