จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๙๓ นาทีใกล้ตาย293 talkภาษาปากแบบขำๆของไทยที่ว่า
‘กลับบ้านเก่า’ เท่ากับตายนั้น
เกิดจากความเชื่อประมาณ
แต่ละคนมีที่มาจากภพภูมิเดิมต่างๆกัน
บางคนมาจากสวรรค์ บางคนมาจากนรก
ตายแล้วก็ต้องกลับไปสู่ที่ที่เคยมา


ในโลกความจริง
ที่ถูกครอบงำด้วยกฎแห่งกรรมและวิบาก
การสิ้นภพสิ้นชาติแต่ละครั้ง
คือการไปสู่บ้านใหม่
ที่ไม่เคยไปมาก่อน
ไม่ใช่ว่ามาจากสวรรค์
คือเครื่องประกันว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับสู่สวรรค์
อันเป็นฐานที่มั่นเดิมเสมอไป


จะพูดให้ง่ายก็ได้ว่า นาทีใกล้ตาย
คือนาทีที่กรรมหาบ้านใหม่ให้แก่จิต
ด้วยการปรุงแต่งจิตเป็นนิมิตการกระทำ
ที่เกิดขึ้นจริงในชาติที่ผ่านมา
เป็นหลักฐานประจักษ์จิตว่า
ทำอะไรไว้หนักหนา (ครุกรรม)
ทำอะไรไว้เยอะ (อาจิณณกรรม)
ทำอะไรไว้ก่อนตาย (อาสันนกรรม)
หรือเคยทำให้เกิดเรื่องดีร้ายโดยไม่ตั้งใจ (กตัตตากรรม)


แต่ละนิมิตการกระทำ
ไม่ได้มีแต่ภาพเปล่าๆ
ทว่าจะปรากฏเจตนากำกับอยู่ด้วย
ฟ้องชัดว่าที่ทำๆนั้น
เล็งผลให้เกิดอะไรขึ้น


นาทีใกล้ตาย
แล้วนึกออกแจ่มแจ้งว่า
เคยหวังดีหรือหวังร้ายกับใครแค่ไหน
จะเป็นนาทีแห่งการรู้ตัวว่า
ได้เคยทำบุญหรือก่อบาป
ปรุงแต่งจิตวิญญาณของตัวเอง
ให้มืดหรือสว่างประมาณใด
ตอนนั้นเองคุณจะรู้ซึ้งว่า
เจตนานั่นเองคือกรรม
ที่แท้แล้วกรรมคือเจตนา


เจตนาดี มีภาวะเป็นบุญ
เป็นความสว่างไสวให้แก่จิต
เจตนาร้าย มีภาวะเป็นบาป
เป็นความมืดบอดทางใจ
แต่ละชาติมีปมมืดและสว่างนับล้าน
ที่ปรุงแต่งจิตวิญญาณอย่างซับซ้อน
เกินกว่าจะเป็นไปได้
ที่ใครจะหวนกลับไปสู่ภาวะเดิมก่อนเกิด
ทุกคนต่างอยู่ในกระบวนการคลี่คลาย
จากความเป็นอย่างหนึ่ง
ไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งเสมอ


ไม่เสมอไปที่ในนาทีแห่งความตาย
คนเราจะอยากพูดความจริง
หรืออภัยได้หมด


ไม่เสมอไปที่ในนาทีใกล้จะต้องเกิดใหม่
คนคนหนึ่งจะนึกถึงบุญกุศล
หรือบุคคลอันเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณได้ง่ายๆ


ทุกอย่างเกิดจากความเคยชินที่จะคิด
คนเราใช้ชีวิตด้วยการคิดถึงสิ่งใดโดยมาก
ก็มักใช้นาทีสุดท้ายในการคิดถึงสิ่งนั้นแหละ
เมื่อตื่นมาในวันที่รู้สึกธรรมดาๆ
เหมือนจะได้อยู่ไปอีกนาน
แต่แล้วโลกพลิก
กลับฟ้ากลับดิน ต้องย้ายบ้านใหม่
ก็ความหวังดีหวังร้าย
ที่เรากำลังเล็งๆอยู่เป็นประจำนั่นแหละ
จะเป็นตั๋วเดินทางพาไปเช็คอินเพื่อเข้าอยู่!


ดังตฤณ
ตุลาคม ๒๕๖๓


review


พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ถึงคุณลักษณะของผู้ที่เป็นพระโสดาบัน
อันทำให้เป็นผู้สงบระงับจากภัยเวร ๕ ประการ
รายละเอียดติดตามได้ในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "ปฐมเถรสูตร ว่าด้วยธรรมทำให้มั่นคง"


ถ้าคิดว่าจะไม่ออกจากสังสารวัฏ แต่ในทุกชาติตั้งใจจะสร้างกุศลให้มาก
เพื่อไม่ให้ต้องไปอบายภูมิ จะเป็นไปได้ไหม
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "เราสามารถเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ โดยไม่ตกนรกได้หรือไม่"


การไม่ได้ยึดถือตามมิจฉาทิฏฐิ ๓
และยึดถือทิฏฐิที่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดคุณประการบ้าง
ติดตามได้จากเรื่องราวที่คุณงดงามเรียบเรียงไว้
ในคอลัมน์ "จุดหมายปลายธรรม"
ตอน"มิจฉาทิฏฐิ ๓ ที่ห้ามมรรคและห้ามสวรรค์ (ตอนจบ)"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP