สารส่องใจ Enlightenment

กายเป็นที่เกิดของธรรมพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
กายเป็นที่เกิดของธรรม


อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ทุกข์คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง
สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ ตัณหามักจะเกิดในปัจจุบัน
เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้นทางใจ
สังขารกับสมุทัยนี้เป็นอันเดียวกัน เวลากำหนดจิตเข้าไปจึงจะเห็น
นึกถึงภาพคนนั้นคนนี้จนนอนไม่หลับ ทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนี้ สมุทัยก็เกิดขึ้นตรงนี้
นิโรธความดับทุกข์ก็เกิดอยู่ที่นี่เหมือนกัน เกิดอยู่ที่นี่ทั้งหมด ไม่ได้เกิดจากที่อื่น
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วพิจารณาให้รู้แจ้ง ตั้งอยู่ในศีล ตั้งอยู่ในธรรม


ศีล คือการนำความชั่วออกจากกายจากใจของตน
นำความผิดออกจากกายจากใจของตน เป็นที่ตั้งของมรรค
เป็นหนทางที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดไป
ให้รู้เหตุของความทุกข์ ทางดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง
………………………………………….
สติ


สติที่รู้เท่าทัน คิดขึ้นเรื่องใดก็ดับ คิดเท่าใดก็ดับ ถ้ามีสติ
พร้อมกับปรุงขึ้นดับ ปรุงขึ้นดับ เรียกว่าสติพร้อมกัน

คิดไปก็หลงไปลืมไป แปลว่าไม่มีสติ
ถ้ามีสติแล้วคิดร้ายก็ดี คิดดีก็ดี รู้พร้อมกันนั่นแหละ
สติรู้พร้อมกัน ดับลงทันทีนั่นแหละ
ตัวสตินี่สำคัญ ถ้ามีสติก็มีปัญญาพร้อมกัน
คิดขึ้นรู้พร้อม คิดดีก็ตาม คิดชั่วก็ตาม หลงก็ตาม โกรธก็ตาม
คิดขึ้นแล้ว มีสติ มันก็ดับไปทันที ไม่ต้องไปคุมมัน
มีสติแล้วจะมีปัญญา เมื่อไม่มีสติก็จะเผลอ เผลอแล้วก็จะหลงไป
ตัวสติครั้นเกิดขึ้นพร้อมกับความคิดนึกแล้ว
เมื่อเวลามันเกิดขึ้นพร้อมกันคราวใด จะดับพร้อมๆ กัน ถ้าไม่มีสติก็จะไม่ดับไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีความเพียร จะเอาแต่ความสำเร็จให้ได้ เหลวไหลไปเสีย
เมื่อมีสติก็ต้องมีความเพียร ความเพียรนั้นต้องรู้จักปฏิบัติเหมือนกัน
ถ้าไม่รู้จักปฏิบัติก็เพียรผิดไป ความเพียรกับความมีสติคืออันเดียวกัน
มีสติแล้วใจก็ผ่องใสเบิกบาน ไม่หลงไม่ลืม
คิดอย่างไรขึ้นมันก็จะดับลงไป พร้อมกับความคิดขึ้นนึกขึ้น
ตัวสติจึงสำคัญยิ่งนัก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


จาก พระธรรมเทศนา ใน อนุสรณ์หลวงปู่แหวน สุจิณโณ.
มูลนิธิหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ. นครนายก : โรงพิมพ์มูลนิธินวมราชานุสรณ์
, ๒๕๒๘.
ใน จิตตภาวนา มรดกล้ำค่าทางพระพุทธศาสนา :
รวมพระธรรมเทศนาภาคปฏิบัติของพระสุปฏิปันโน.

กรุงเทพฯ : มูลนิธิหลวงปู่มั่น : ชมรมคุณภาพชีวิต, ๒๕๔๓.
แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP