จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๘๒ เสียงกระซิบในหัว282 talkไม่มีใครอยากถูกกำกับชีวิต
ด้วยอิทธิพลจากเสียงเรียกร้องภายนอก
แต่ละคนพอใจกับการได้ทำตาม
เสียงเรียกร้องภายใน
ซึ่งมาในรูปของเสียงกระซิบในหัวกันทั้งนั้น


แต่ถ้าเสียงกระซิบในหัว
เริ่มทำตัวเป็นศัตรูเสียเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อตกงาน เมื่ออยู่แต่ในบ้าน
มีเวลาอยู่กับเสียงกระซิบในหัวของตัวเองนานเกินไป
เสียงก็มักเพี้ยนจากเสียงคุณ
เป็นเสียงกระซิบของใคร หรืออะไรก็ไม่ทราบ


เมื่อรู้ตัวว่า
เสียงในหัวเริ่มผิดแปลก เริ่มเพี้ยน เริ่มผิดคีย์
เริ่มก่อให้เกิดมโนภาพของคนแปลกหน้า
เหมือนเงาในกระจกที่จ้องมา
มองคุณตาขวาง
ราวกับศัตรูที่อยากทำร้ายกัน
อย่างนั้นต้องเร่งระวัง
อย่าพอใจที่จะตามใจตัวเองต่อ
แต่หันมาเร่งเตือนตนให้ทันว่า
มีบางอย่างที่ไม่ดี
ขนาดสามารถสั่งให้คุณยกชีวิตให้มัน
เกิดขึ้นแล้วในหัว


วิธีจูนเสียงกระซิบในหัวเสียใหม่
ง่ายที่สุดคือสวดมนต์
ใช้แก้วเสียงของตัวจริง
ที่ยังเป็นเสียงดี เสียงสว่าง
เสียงที่สามารถสรรเสริญ
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ได้
ด้วยใจที่ไม่หวังอะไร
มากไปกว่าการถวายแก้วเสียงเป็นบูชา


ในช่วงที่เสียงกระซิบในหัว
ดูชั่วร้ายเหมือนมีมนต์มืดห่อหุ้ม
คุณอาจจำเป็นต้องสวดอิติปิโสให้นาน
ให้มากรอบพอที่จะรู้สึกถึงมนต์สว่าง
ที่สามารถชำแรกแทรกแซงมนต์มืดได้ขาด


เมื่อพบว่าเสียงกระซิบในหัว
เป็นเสียงบอกทางออก
เป็นเสียงเชียร์ให้เข้าทางสว่าง
คุณจะค้นพบว่าเรื่องใหญ่ที่แท้
ไม่มีอะไรเกินไปกว่าเสียงกระซิบในหัวจริงๆ
คุณจะจัดการกับมัน
หรือจะรอให้มันจัดการคุณเท่านั้น!


ดังตฤณ
พฤษภาคม ๒๕๖๓


review


อริยสัจ ๔ คืออะไร
และทำอย่างไรจึงจะถึงความดับทุกข์ทั้งปวงได้
ติดตามได้จากพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" ตอน "กายเป็นที่เกิดของธรรม" ค่ะ


การทำผิดศีลส่งผลเสียอย่างไรต่อการปฏิบัติธรรม
และหากกระทำผิดไปแล้ว จะทำอย่างไรให้ศีลกลับมาบริบูรณ์ดังเดิม
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ถ้าเคยผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร จะยังสามารถปฏิบัติธรรมได้ไหม"


ในโลกยุคปัจจุบันที่การติดต่อสื่อสารฉับไว
ก็ได้มีข่าวปลอม (Fake News) เกิดขึ้นจำนวนมาก
ผู้รับข่าวสารจึงจำเป็นต้องมีวิจารณญาณอย่างยิ่ง
ดังเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
ในคอลัมน์ "จุดหมายปลายธรรม" ตอน "ติเตียนผิด" ค่ะ


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP