สารส่องใจ Enlightenment

จะพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงได้อย่างไรวิสัชนาธรรม โดย พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี)
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ปุจฉา (๑) - มีบางคนพูดว่าถ้าหากธรรมะมีประจำตัวของเราอยู่แล้ว
จะออกไปประพฤติปฏิบัติให้มันลำบากทำไม เขาพูดอย่างนี้จริงไหมครับวิสัชนา - มันก็ยังไม่ทันถูกแท้ ดังอธิบายมาแล้ว ธรรมะมีอยู่แต่เรายังไม่เห็นธรรมะ
เห็นก็เพียงตื้นๆ เผินๆ ไปเห็นรูปนามด้วยตาด้วยความคิดนึก
อันนี้เป็นธรรมะที่เป็นความจำตามตำรับตำราหรือผู้อื่นสอน
แต่ยังไม่เห็นธรรมะที่เป็นของแท้จริง เห็นด้วยตนเอง
เพราะฉะนั้น เราจะต้องมาฝึกฝนใจของเราให้มีพื้นฐานไว้สำหรับรับรองธรรม
เนื่องจากฐานที่ตั้งของธรรมะดังอธิบายมาแล้วยังไม่ทันมี เหตุนั้นธรรมะจึงไม่มีที่ตั้ง
ดังนั้นแม้จะพิจารณาธรรมะอันนั้นจึงไม่ชัดเจนและไม่เห็นตามเป็นจริง
เพราะว่าธรรมะถึงแม้จะมีจริง แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงได้
เหตุนั้นจึงจำเป็นต้องออกไปอบรมฝึกฝนใจของเราในที่สงัด
หรือกับอาจารย์ผู้รู้ต่างๆ ให้มีที่ตั้ง เพื่อจะให้ภูมิของธรรมะมาตั้งไว้อยู่ที่นั้น (จิต)
……………………………………………………….
ปุจฉา (๒) - ทาน-ศีล-ภาวนา ทั้งสามข้อนี้ ถ้าหากว่าผู้มาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้ว
จะรวมเข้าเป็นจุดอันเดียวได้หรือไม่ครับวิสัชนา - ทาน-ศีล-ภาวนา ที่ท่านบัญญัติไว้ตามลำดับ
ท่านพูดถึงเรื่องทาน เรื่องศีล เรื่องภาวนา เป็นคนละอันคนละอย่างกันไว้
ถ้าหากผู้มาภาวนาพูดถึงเรื่องใจ ไม่ได้พูดถึงเรื่องภายนอก
พูดถึงเรื่องใจทำให้สงบ จึงค่อยคิดค้นภาวนา
ดังอธิบายมาแล้วถึงเรื่องธรรมทั้งหลาย ไม่ว่าของหยาบหรือของละเอียด
เมื่อใจสงบแล้วจะมองเห็นทานภายนอก ซึ่งเรียกว่าวัตถุทานนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
คือความสละ จาคะ ความมัจฉริยะ ความตระหนี่เหนียวแน่น
ส่วนศีล คือการรักษากาย วาจา ใจให้สงบ คือให้เว้นเสียจากบาป
ส่วนการภาวนา คือการอบรมทำความสงบของใจ
เห็นเหมือนกัน เห็นในทำนองนั้นก็ชัดเหมือนกัน
แต่มันไม่ชัดเท่าที่มันเห็นด้วยใจของตนเองที่ตนเห็นด้วยใจของตนนั้น ทาน คือการเสียสละ
เวลาเราภาวนาเราสละอารมณ์ มีเรื่องต่างๆ ที่มาข้องที่ใจของเรา
เรียกว่าจาคะคือการสละทำทานนั่นเอง เข้ากับคำว่าจาโคปฏินิสสัคโค
ศีล ในเวลาที่เรานั่งภาวนา เราไม่ได้ทำอะไร
กาย วาจาของเราก็สงบเรียบร้อยเป็นศีลในที่นี้แล้ว จึงเรียกว่าศีล
การที่ทำเช่นนั้นมันเกิดจากภาวนาเหมือนกัน
ภาวนาสงบแล้ว จึงค่อยเห็นชัดในที่เดียว
คือเวลาที่นั่งทำความสงบนั้น ทานเราก็ได้ทานอยู่แล้ว ศีลเราก็มีอยู่แล้ว
นี่แหละทาน ศีล ภาวนา เลยเป็นอันเดียวกันนักภาวนาทั้งหลายจึงเห็นชัดลงอย่างนี้
แต่ก็ไม่ได้ลบหลู่หรือดูถูก ทาน ศีล ภาวนา ที่ว่ามาในเบื้องต้นนั้น
อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก อันนั้นท่านบัญญัติไว้เพื่อเป็นสาธารณะทั่วไป
ที่พูดว่ารวมเป็นอันเดียวอยู่ ณ ที่เดียวนั้น พูดเฉพาะเรื่องการภาวนาต่างหาก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


จากหนังสือ “ธรรมะปฏิบัติ สนทนาธรรมระหว่างอาจารย์และศิษย์”
คัดจาก อนุสรณ์เนื่องในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
และเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP