จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๘๑ แม่แบบชีวิตแสนสุข281 talk


ใจที่ฟุ้งกระเจิง
มักยากจะกลับสู่ความสงบ
พบที่พักด้วยตนเองไม่ได้
บางทีจึงต้องหาบางสิ่ง
ที่สงบสุขกว่าตนเอง
มาช่วยปรับให้เข้าที่
จะได้มีเวลานิ่งหายใจยาว
แทนการไม่อยากมีลมหายใจกันบ้าง


ลองทอดตามอง
ใบไม้และกิ่งก้าน
ด้วยใจที่อ่อนโยน
อ่อนโยนนานพอที่จะนิ่ง
นิ่งนานพอที่จะรู้สึกผ่อนพัก
พักนานพอที่ชีวิต
จะแสดงความเรียบง่ายสบายดี
ไม่ต่างจากใบไม้และกิ่งก้าน
ที่อยู่อย่างสันติ
และมีความผาสุก
กระทั่งรู้สึกเป็นสมาธิ
เข้าถึงความมีชีวิต
อันเบิกบานไร้ที่ติ
หน้าท้องพองออก
ลากสายลมหายใจยืดยาว นิ่มนวล
ระบายลมหายใจออก
ปล่อยวางทั้งความว่างและความวุ่น


ถ้าไม่สังเกต
สังเกตเสียวันนี้
ยังดี ยังมีสิ่งมีชีวิต
แสดงแม่แบบชีวิตแสนสุข
ช่วยให้เข้าใจ
หรือกระทั่งพาเราเข้าถึงจิตวิญญาณ
ที่เบิกบานโดยไม่ลำบาก
สังเกตบ่อย
สงบบ่อย
แล้วอยู่ต่อด้วยใจที่ไร้ทุกข์
ความสุขไม่ใช่การได้อย่างใจ
แต่เป็นการได้ใจรู้จักธรรม!


ดังตฤณ
เมษายน ๒๕๖๓


review


จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไร
จึงจะพิจารณาธรรมะได้อย่างชัดเจนและเห็นตามเป็นจริง
ติดตามได้จากวิสัชนาธรรม โดย พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี)
ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" ตอน"จะพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงได้อย่างไร"


เหตุใดบางคนจึงมีโชคในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สามารถซื้อขายหรือให้เช่าจนทำได้กำไรมากมาย
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "สร้างบุญมาอย่างไรจึงส่งผลให้มีรายได้จากค่าเช่าที่ดิน จนไม่ต้องทำงาน"


ในยามที่รู้สึกสิ้นหวังเพราะปัญหาเศรษฐกิจ
ทำอย่างไรจึงจะมีกำลังใจลุกขึ้นใหม่และต่อสู้ชีวิตต่อไปได้
ติดตามได้จากกรณีศึกษาในคอลัมน์ "โหรา (ไม่) คาใจ"
ตอน "อีกไม่นานก็เช้า"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP