จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๗๖ วจีกรรมอันเป็นทุจริต276 talkในเกมกรรมนั้น...


กฎหมาย
คือ ตั้งใจดี จะได้รับผลดี
ตั้งใจชั่ว จะได้รับผลชั่ว


ผู้พิพากษา
คือ เงากรรม
ที่ติดตามตัวผู้ก่อกรรมไป


นี่เป็นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ใครทำกรรมอันใดไว้
จะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตาม
บุญและบาปนั้นแหละจะเป็นสมบัติของเขา
และเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไปสู่ปรโลก
บุญและบาปจะเป็นของติดตามไป
ประดุจเงาติดตามตน
(
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)


กรรมคือเจตนา
เจตนาคือกรรม
หมายความว่า
เราดูความตั้งใจตอนทำ
ไม่ใช่ดูตอนอ้างว่าทำเพราะอะไร


หากขึ้นต้นมามีโทสะและโมหะ
รู้สึกกระเหี้ยนกระหือรือ อยากด่าทอให้เจ็บใจ
กรรมของจริง คือ วจีกรรมอันเป็นทุจริต
เมื่อก่อวจีกรรมสีดำ ทำร้ายจิตใจคนอื่นไว้มาก
กรรมนั้นย่อมพาไปสู่ภพแห่งการถูกทำร้ายเข้าให้บ้าง
แม้ภายหลังจะหลอกตัวเอง หลอกคนอื่น
อ้างว่าเพื่อการสั่งสอนหรือติเพื่อก่ออย่างใด
ก็ไม่อาจกลบกลืนเจตนา ณ ขณะก่อกรรมไปได้
ยิ่งก่อวจีกรรมร้อนร้ายมากขึ้นเท่าไร
จิตของเขาก็ยิ่งถูกย่างเกรียมไปเรื่อยๆทุกวัน
จนวันสุดท้ายก็รู้เองเฉพาะตนว่า
ดำมืด หมกไหม้มาถึงไหนแล้ว


แต่หากขึ้นต้นมามีเมตตา
พูดจาด้วยความปรานี หวังดีแท้จริง
กรรมของจริง คือ วจีกรรมอันเป็นสุจริต
แม้คนฟังจะรู้สึกเหมือนโดนทิ่มแทง
หรืออัตตาโดนกระทบกระแทกบอบช้ำ
ด้วยอาการปกป้องตัวเอง
ไม่อยากถูกใครว่า แม้รู้เต็มอกว่าตัวเองผิด
อย่างนี้คนติติงด้วยความเมตตาปรานี
ก็มีวจีกรรมสีขาว
คือ มีกรรมอันประกอบด้วยความปรารถนายกระดับชีวิตผู้อื่น
กรรมนั้นย่อมนำไปสู่ภพแห่งการเกื้อกูลกัน
ต่อให้ใครสาปแช่ง หรือชักจูงผู้คนให้เข้าใจผิดอย่างไร
ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ดีๆของผู้มีจิตปรานีไปได้
ยิ่งมีวจีกรรมสร้างสรรค์มากขึ้นเท่าไร
จิตของเขาก็ยิ่งถูกตกแต่งให้งดงามขึ้นเรื่อยๆทุกวัน
จนวันสุดท้ายก็รู้เองเฉพาะตนว่า
ขาวสว่าง กระจ่างวิญญาณไปถึงไหนแล้ว!


ดังตฤณ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


reviewการพิจารณาทุกขเวทนาสามารถทำได้อย่างไร
และส่งผลดีอย่างไรต่อผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ติดตามได้ในพระธรรมเทศนา
โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เรื่อง
"พิจารณาทุกขเวทนา (ตอนที่ ๓)" ในคอลัมน์ "สารส่องใจ"


มีวิธีการใดที่ทำให้สามารถระลึกถึงสิ่งเกิดขึ้นในอดีตชาติได้
และจะทราบได้อย่างไรว่านิมิตนั้นเป็นของจริง
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ทำอย่างไรจึงจะระลึกชาติได้"


หากต้องเผชิญความบีบคั้นทางเศรษฐกิจอย่างหนัก
ทำอย่างไรจึงจะรักษาจิตให้เป็นกุศลไว้ได้
ติดตามได้จากกรณีศึกษาในคอลัมน์ "โหรา (ไม่) คาใจ"
ตอน "ใจสว่างท่ามกลางวันอันมืดมัว"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP