จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it275 destinationในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายท่านคงได้ทราบข่าว
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่ได้แพร่ระบาดมากขึ้น
โดยจากข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่า
ในประเทศจีนมีจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
เป็นจำนวนรวม ๒,๐๒๒ ราย โดยมีอาการหนักขั้นวิกฤติ ๓๒๔ ราย
และมีจำนวนผู้เสียชีวิตรวม ๕๖ ราย
โดยทางการจีนได้ประกาศภาวะฉุกเฉินสูงสุดทั่วประเทศ (ยกเว้นทิเบต)
และจัดตั้งทีมพิเศษเพื่อยับยั้งไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
https://mgronline.com/china/detail/9630000008323


ในช่วงเวลานี้ นอกจากทางการจีนจะได้สั่งปิดเมืองเมืองอู่ฮั่นแล้ว
ยังได้สั่งปิดเมืองเพิ่มเป็น ๑๓ เมืองที่อยู่ใกล้เคียงกับเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในเมืองต่าง ๆ เกือบ ๖๐ ล้านคน
พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จำนวน ๑,๒๓๐ คน
ลงพื้นที่เมืองอู่ฮั่น ซึ่งทางการจีนประกาศเป็นสมรภูมิการรบหลัก
ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้
ซึ่งผลของการปิดเมือง และการงดทำกิจกรรมต่าง ๆ
ทำให้นครอู่ฮั่นกลายสภาพเกือบเป็นเมืองร้าง
วัดสำคัญ ๆ ที่ประชาชนนิยมมาไหว้ขอพรในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ถูกสั่งปิด
บรรยากาศการฉลองตรุษจีนในหลายเมืองใหญ่ของจีนเป็นไปอย่างเงียบเหงา
รวมถึงนครเซี่ยงไฮ้ที่มีคำสั่งประกาศปิดโรงภาพยนตร์ทุกแห่ง
และสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ก็ประกาศปิดทำการอย่างไม่มีกำหนด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863619


หากพิจารณาอัตราการเสียชีวิตเทียบเคียงกับโรคอื่น ๆ แล้ว
พบว่าอัตราการเสียชีวิตของโรคซาร์ส (SARS) เท่ากับ ๑๐%
โรคเมอร์สเท่ากับ ๓๐% ไข้หวัดใหญ่ประจำปีเท่ากับ ๐.๐๑ %
ไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ เท่ากับ ๐.๑% โรคอีโบล่าประมาณ ๕๐-๖๐%
ไข้หวัดนกเชื้อ H5N1 เท่ากับ ๖๐% และไข้หวัดนกเชื้อ H7N9 เท่ากับ ๓๐%
ส่วนไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้ ยังไม่ทราบอัตราการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ซึ่งแม้จะยังมีข้อมูลบางส่วนไม่ชัดเจนเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
แต่ประเทศไทยดำเนินมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองควบคุมโรคอย่างเต็มที่
โดยหากมีรายงานผู้ป่วยที่สงสัย จะทำการแยกกัก
และมีการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ
และทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863559


แม้ว่าจะยังไม่ทราบข้อมูลบางส่วน แต่จากข้อมูลในปัจจุบันนั้น
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่มีความรุนแรงน้อยกว่าโรคซาร์ส (SARS) มาก
แต่ปัญหาคือ โดยปกติแล้ว โรคที่ความรุนแรงน้อยจะระบาดได้กว้าง
ยกตัวอย่างเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙
ซึ่งเมื่อระบาดไปกว้างแล้วจะเปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่น
ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่สามารถแพร่หรือติดต่อได้
แม้ในช่วงฟักตัว หรือก่อนแสดงอาการ ทำให้การควบคุมยากมาก
โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของจีนได้ให้ข้อมูลว่า
ความสามารถในการแพร่ติดต่อของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่แข็งแกร่งขึ้น
และสามารถติดต่อได้ในช่วงฟักตัว ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ ๑ - ๑๔ วัน
อันเป็นลักษณะแตกต่างจากโรคซาร์ส (SARS)
https://www.komchadluek.net/news/foreign/412930?qt&fbclid=IwAR1lkjGKE0n0sJi8zqAsHpuhkQPMEXpv_4MCPMbyYk-1BXahZFaitE_fPNI


ในส่วนของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเรานั้น
ในเรื่องแรกก็คือการแพร่ระบาดของโรคมาที่ประเทศไทย
ซึ่งแพทย์บางท่านให้ความเห็นว่าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
จะแพร่ระบาดมาในประเทศไทยจากคนไทยสู่คนไทยอย่างแน่นอน
ขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้น
แม้ว่าการคัดกรองในประเทศไทยในปัจจุบัน ถือว่าทำเต็มขั้นและดีที่สุดแล้ว
แต่ไม่มีทางที่จะคัดกรองผู้ติดเชื้อเข้าออกประเทศได้ ๑๐๐%
และคาดว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศอื่นที่ยังไม่เป็นข่าวอีกหลายราย
โดยการระบาดโรคนี้ค่อนข้างง่าย เพราะติดต่อผ่านการหายใจ
และการสัมผัสผ่านสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่าง ๆ
ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ
https://www.komchadluek.net/news/regional/412639


ในส่วนของการดูแลตนเองเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้
เท่าที่ผมได้อ่านข้อมูลมาโดยรวม ๆ แล้ว ขอแนะนำให้ดูแลตนเอง ดังนี้
๑. ดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรง อย่าให้ร่างกายอ่อนแอ
พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรนอนดึก
๒. งดการเดินทางไปยังประเทศหรือในพื้นที่ที่โรคกำลังระบาด
หรือมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก
๓ ในกรณีที่อยู่ในที่ชุมชน ควรจะสวมหน้ากากอนามัย
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น รวมถึงฝอยละอองของน้ำมูกหรือน้ำลาย
๔. งดหรือหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น
๕. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ มีอาการเป็นหวัด ไอ หรือจาม
โดยควรอยู่ให้พ้นจากรัศมีละอองน้ำลายและน้ำมูกที่จะกระจายออกมา
(ในทางกลับกัน หากเรามีอาการเป็นหวัด ไอ หรือจามแล้ว
เราเองก็ควรจะอยู่ห่างจากผู้อื่นด้วย)
๖. ทานอาหารร้อน และปรุงสุก ไม่ทานอาหารดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ
๗. ใช้ช้อนกลางในการทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
๘. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำ
๙. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งที่เชื่อถือได้
โดยมีวิจารณญาณไม่หลงเชื่อข่าวปลอม (Fake News)
๑๐. ในกรณีที่พบประชาชนที่เสี่ยงป่วยจากโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
สามารถโทรแจ้งกรมควบคุมโรคได้ที่โทร. ๑๔๒๒ หรือ ๐๒-๕๙๐-๓๐๐๐
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดรถมารับไปตรวจและแยกรักษาทันที


ในผลกระทบเรื่องที่สองก็คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
โดยทางการจีนได้ออกคำสั่งด่วนห้ามคนจีนเที่ยวทั่วโลก
เพื่อสกัดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
ซึ่งในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๓ นี้ คาดว่าจะกระทบต่อ
รายได้ประเทศไทยประมาณ ๕ หมื่นล้านบาท
ซึ่งท่านที่ทำการค้าหรือธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในส่วนนี้
https://www.thansettakij.com/content/business/419754?utm_source=thansettakij&utm_medium=relate_solr


บางท่านที่ติดตามข่าวไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่แล้ว
รู้สึกวิตกกังวลว่าการระบาดจะมาถึงประเทศไทย
และจะระบาดถึงตัวเราทำให้เราเจ็บป่วยล้มตายไปด้วยนั้น
ควรทราบข้อมูลว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเตรียมตัว
เพื่อรับมือโรคระบาดดีที่สุดเป็นอันดับ ๖ ของโลก
รองลงมาจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์
ออสเตรเลีย และแคนาดา โดยประเทศไทยเป็นอันดับ ๖ ของโลก
และเป็นอันดับ ๑ ของเอเชียสูงกว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เสียอีก
โดยประเทศไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดในด้านระบบสาธารณสุข
ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย และการปกป้องเจ้าหน้าที่การแพทย์
และรองลงมาคือด้านการป้องกันการระบาดของเชื้อโรค
https://www.springnews.co.th/global/606221
เราจึงไม่ควรรู้สึกวิตกกังวลจนมากเกินไป
อย่างไรก็ดี เราก็ควรจะต้องดูแลระมัดระวังตนเองเพื่อลดความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดโรคดังที่ได้กล่าวแนะนำแล้วข้างต้นด้วย


ในกรณีที่เราติดตามข่าวแล้ว รู้สึกวิตกกังวลอย่างมาก
เราก็อาจจะลดความถี่ในการติดตามข่าวสารลงเหลือเท่าที่จำเป็น
หรือก็ควรจะฝึกเจริญสติรู้ทันใจตนเองไม่ให้ความวิตกกังวลนั้น
มาครอบงำใจเรา ซึ่งไม่ว่าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
จะมีความสามารถในการแพร่กระจายได้เพียงไรก็ตาม
มันก็ย่อมจะไม่สามารถแพร่กระจายมาถึงใจเราได้
แต่เรากลับไปหยิบข่าวของมันมาทำให้ใจเราทุกข์เองเสียแล้ว
ในทางอีกทางหนึ่ง หากรู้สึกวิตกกังวลในการแพร่ระบาดมาก
เราก็อาจหยิบเรื่องนี้มาช่วยในการเจริญมรณานุสติได้
เพื่อประโยชน์ในการที่เราจะเร่งละอกุศลธรรมที่ยังละไม่ได้
และเร่งเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เจริญ ก็ย่อมจะเกิดประโยชน์ครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP