จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๖๘ คนเจ้าอารมณ์268 talkการปึงปังง่าย
ควบคุมตัวเองยาก
เหมือนถูกครอบงำด้วยสิ่งอื่
คล้ายมี ‘ใครอีกตน’ นอกตัว
มาบงการให้เป็นไป
จี้หัวใจ ใส่แรงบังคับบัญชาให้เลือดขึ้นหน้า
วู่วามไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมไหนๆ
นับเป็นสิ่งลึกลับหนึ่ง
ที่เราๆท่านๆเจอกันถ้วนหน้า


ถ้าเกิดอาการของขึ้น
หุนหันพลันแล่นในจังหวะทั่วไป
ไม่สำคัญมากนัก ก็แล้วไปเถิด
แต่หากเกิดอาการชนิดนี้
ในจังหวะที่สำคัญกับชีวิต
ก็อาจทำให้ถึงขั้นวิบัติ ชีวิตล่มสลาย
ทำลายโอกาสดีๆที่เพิ่งมาถึง
ทำลายบารมีที่อุตส่าห์สั่งสมมา
หรือกระทั่งทำลายภพมนุษย์ทั้งภพได้ง่ายๆ


หลายคนเคยได้ยินได้ฟัง
เรื่องเปรต อสุรกาย
ที่คอยมากระตุ้นให้หน้ามืด
ฟ้าผ่าเปรี้ยงปร้างจากข้างนอก
ทะลุทะลวงเข้ามาบาดถึงกลางใจ
อันนั้นก็มีส่วนความเป็นจริงได้
แต่ไม่ต่างจากเหตุภายนอกอื่น
เช่น อากาศร้อนเผาเนื้อ
เสียงรบกวนกระแทกแก้วหู
หรือกลิ่นเหม็นเน่าแทงจมูก
ที่กระตุ้นให้อยากโวยวาย
อากาศร้อนจริงโว้ย
อย่าเสียงดังนักสิวะ
เอาไปห่างๆจมูกกูหน่อยได้ไหม


ทำความเข้าใจให้ถูก
สังสารวัฏเต็มไปด้วยขวากหนามแหลมคม
คอยทิ่มแทงทุกประตู ให้เราอยากใช้อารมณ์
มีภาพน่าเกลียดกระตุ้นตา
มีเสียงโหวกเหวกกระตุ้นหู
มีกลิ่นเหม็นหืนกระตุ้นจมูก
มีรสขมเน่ากระตุ้นลิ้น
มีสัมผัสกระด้างระคายกระตุ้นเนื้อหนัง
แล้วก็มีคลื่นรบกวนลึกลับกระตุ้นจิตใจ
โดยมีสติของเราเป็นตัวตัดสินว่า
จะปล่อยให้เกิดการโต้ตอบด้วยอารมณ์แรงๆ
หรือจะระงับอกระงับใจไม่กระสับกระส่าย


การปล่อยใจตามอารมณ์แรงๆ
ถ้าเป็นไปทั้งชีวิต
ก็มักเกิดการสะสมดินระเบิดต่อเนื่องหลายภพหลายชาติ
เกิดชาติไหน ภพภูมิสูงหรือต่ำ
ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเจ้าอารมณ์
จะมีคลื่นแม่เหล็กโลกรบกวน
หรือจะมีผีสางวิญญาณร้ายครอบงำหรือไม่
อย่างไรก็พร้อมจะของขึ้นเองอยู่แล้ว
แค่คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ล่วงมานาน
ก็อาจลุกขึ้นปึงปังกระฟัดกระเฟียดเหมือนคนบ้าได้


ส่วนคนที่ตัดสินใจว่าจะฝึกควบคุมอารมณ์
ไม่ปล่อยให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดตามอารมณ์
ตั้งใจกระทำตนเป็นเขตปลอดภัย
ไม่ทำอันตรายใครด้วยอารมณ์ชนิดไหนๆ
หากทำได้ตามความตั้งใจทั้งชีวิต
ก็จะเกิดการสะสมบารมีธรรม
ต่อเนื่องหลายภพหลายชาติ
ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็มักเกิดในสุคติภูมิ
ถ้าเป็นมนุษย์ก็มีสภาพอันสุขุมทั้งภายนอกและภายใน
ต่อให้ระดับเทพฝ่ายมารพยายามจี้ไชหัวใจ
อย่างไรก็ของขึ้นยาก
หรือเมื่อพลาดของขึ้นแต่ละครั้ง
ก็มีความละอายใจรุนแรง
และตั้งใจมั่นที่จะไม่พลาดซ้ำซากอีก


กรรมคือเจตนา เจตนาคือกรรม
เมื่อกำหนดใจ ตั้งเจตนาไว้ เบนเข็มชีวิตไป
ในทางไม่ใช้อารมณ์เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น
ในที่สุดก็เป็นนายเหนืออารมณ์
ไม่เจ้าอารมณ์
ไม่หลงตามกระแสกิเลสอันเชี่ยวกรากได้ในชาติเดียว!ดังตฤณ
ตุลาคม ๒๕๖๒

review


คอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร" ฉบับนี้
เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ประทับ ณ เมืองเวรัญชา
และได้ทรงแสดงธรรมแก่ท้าวปหาราทะ
รายละเอียดติดตามได้ในตอน
"ปหาราทสูตร ว่าด้วยท้าวปหาราทะจอมอสูร"


สิ่งใดที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
และประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ติดตามได้จากพระธรรมเทศนา
โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เรื่อง "รู้อสุภะ รู้อย่างไร (ตอนที่ ๑)" ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" ค่ะ (-/\-)


บุญขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคืออะไร
และต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "การมีสติจะทำให้ได้บุญได้อย่างไร"


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP