จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๖๑ ศัตรูภายใน261 talkคุณอาจเคราะห์ร้าย
ได้เจอใครบางคนในชาตินี้
ที่แค่สบตา ก็รู้สึกแล้วว่า
เดี๋ยวอาจมีปัญหากันทีหลัง
เสร็จแล้วก็เกิดปัญหาจริงๆ
เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทำให้เป็นเรื่อง
ราวกับเคยทำสัญญาผูกมัดว่า
ชาติหน้าฉันจะเล่นงานแกล่ะ
อย่านึกว่าจะหนีไปไหนพ้น


แต่ศัตรูข้ามชาตินั้น
เจรจาหย่าศึกกันได้ในชีวิตเดียว
ขอเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มีลมหายใจเข้าออกเป็นอภัยทาน
ฉลาดพอจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร
แทนการคิดต่อภัยต่อเวรกันไปไม่สิ้นสุด


ต่างจากศัตรูภายใน
ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
เป็นภัยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก
ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง


ตรองดูคุณจะเห็นจริงตาม
กล่าวคือ ภัยที่เกิดจากภายใน
มักร้ายแรงยิ่งกว่าศัตรูทำกับศัตรู


มนุษย์ผู้เป็นศัตรู
จ้องทำร้ายเราเป็นพักๆ ห่างวัน ห่างเดือนได้
แต่ใจเราที่ทำตัวเป็นศัตรูกับตัวเอง
กระหน่ำทุบตี หรือเผาจิตได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


มนุษย์ผู้เป็นศัตรู
ส่งเราไปลงนรกไม่ได้ด้วยวิธีทารุณกรรมใดๆ
ขอเพียงใจเราไม่ยอมผูกพยาบาทไว้กับเขา
แต่ใจเราที่ทำตัวเป็นศัตรูกับตัวเอง
ส่งตัวเองไปลงนรกได้ ทั้งเดี๋ยวนี้ และภายหน้า
ขอเพียงหงุดหงิดหยุมหยิมกับเรื่องไม่เป็นเรื่องบ่อยพอ


มนุษย์ผู้เป็นศัตรู
ยอมเหนื่อยตามไล่ล่าเรา
อย่างไร้เหตุผลไม่ได้ตลอดชีวิต
แต่ใจเราที่ทำตัวเป็นศัตรูกับตัวเอง
ทำตัวไร้สาระ ไร้เหตุผลไปได้อีกหลายชาติ
ขอเพียงชาตินี้
ไม่อาจเอาชนะความหลงตัว
ไม่เลิกติดกับดักความคิดแห่งตนกัน


ถ้าไม่ตั้งมุมมองไว้ตามที่พระศาสดาตรัสชี้
เราจะหลงคิดไปว่าคนอื่นเป็นศัตรู
ส่วนกิเลสเผาใจตัวเองเป็นมิตร
แต่เมื่อใดศรัทธาพระองค์พอที่จะมองตามท่าน
เราจะตั้งป้อมรับศัตรูถูกตัว
และออกแรงรบกับศัตรูถูกตน
นั่นแหละ! ที่เราจะรู้สึกถึงมิตรภายในที่เกิดขึ้น
คอยส่งเราเข้าเขตปลอดภัย
ไปไกลได้ถึงสวรรค์หรือนิพพาน
ตามเหตุปัจจัยที่สะสมไว้คู่ควรแล้ว!ดังตฤณ
มิถุนายน ๖๒

reviewพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระภิกษุทั้งหลาย

โดยทรงเปรียบเทียบบุคคลในโลกกับน้ำ ๗ จำพวก
รายละเอียดติดตามได้ในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "อุทกูปมสูตร ว่าด้วยทรงเปรียบบุคคลเหมือนน้ำ" (-/\-)


การคบหากับผู้ที่ยังไม่ได้หย่าขาดกับคู่สมรสเดิม
แต่ทั้งสองฝ่ายได้ให้อิสระต่อกันแล้ว
จะถือว่าผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารหรือไม่
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ถ้าคบกับคนที่ยังไม่ได้หย่า แต่เลิกรากันแล้วในทางพฤตินัย แบบนี้จะผิดศีลไหม"


หากต้องดูแลบิดามารดาผู้อยู่ในวัยชรา
ควรจะวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับท่าน
ติดตามได้จากเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
ในคอลัมน์"จุดหมายปลายธรรม" ตอน "วางกับดักทำร้ายตัวเอง"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP